Pratik Bilgiler
 • 2020 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  YÜKSEK MİKTARDA İDARİ PARA CEZASI İLE KARŞILAŞMAMAK İÇİN BU AYRINTIYA DİKKAT !

  Yasal süresi geçirildikten sonra SGK’ya verilen işe giriş bildirgeleri ile aylık prim ve hizmet belgelerine uygulanacak idari para cezaları, belgenin işverenlerce kendiliğinden verilmiş olmasına göre farklı, mahkeme kararı/denetim raporu/resmi kurumlardan alınan yazılara istinaden düzenlenmiş olmasına göre farklı tutarlarda uygulanmaktadır.

   

  İşverenlerce yasal süresi dışında kendiliğinden verilmiş olan prim belgelerine uygulanan idari para cezaları

  İşverenlerce yasal süresi geçirildikten sonra kendiliğinden SGK’ya verilen

  -İşe giriş bildirgelerine; aylık asgari ücretin 1 katı tutarında,

  -Aylık prim ve hizmet belgelerine; her bir ay için

  Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin 2 katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin 1/5’i tutarında,

  Belgenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin 2 katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin 1/8’i tutarında,

  İdari para cezası uygulanmaktadır.

   

  İşverenlerce mahkeme kararı/denetim raporu/resmi kurumlardan alınan yazılara istinaden verilmiş olan prim belgelerine uygulanan idari para cezaları

  İşverenlerce mahkeme kararı/denetim raporu/resmi kurumlardan alınan yazılara istinaden düzenlenen

  -İşe giriş bildirgelerine; aylık asgari ücretin 2 katı tutarında

  -Aylık prim ve hizmet belgelerine; belgenin asıl veya ek olduğuna bakılmaksızın her bir ay için aylık asgari ücretin 2 katı tutarında

  İdari para cezası uygulanmaktadır.

   

  Kıyaslama

  1.1.2019 tarihinde işe aldığı sigortalısına ilişkin işe giriş bildirgesini ve 2019/Ocak ila Haziran ayına ilişkin asıl aylık prim ve hizmet belgelerini Kuruma yasal süresi geçirildikten sonra kendiliğinden veren bir işverene;

  İşe giriş bildirgesinden dolayı 2.558,40 X 1 = 2.558,40 TL

  2019/Ocak ila Haziran ayları arasındaki 6 aya ilişkin asıl aylık prim ve hizmet belgesinden dolayı 2.558,40 / 5 = 511,68  X 6 ay = 3.070,08 TL olmak üzere,

  Toplam: 2.558,40 + 3.070,08 = 5.628,48 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

   

  Aynı sigortalıya ilişkin işe giriş bildirgesini ve aylık prim ve hizmet belgelerini kesinleşen mahkeme kararına istinaden düzenleyen bir işverene ise;

  İşe giriş bildirgesinden dolayı 2.558,40 X 2 = 5.116,80 TL

  2019/Ocak ila Haziran ayları arasındaki 6 aya ilişkin asıl aylık prim ve hizmet belgesinden dolayı 2.558,40  X 2 = 5.116,80  X 6 ay = 30.700,80  TL olmak üzere,

  Toplam: 5.116,80 + 30.700,80 = 35.817,60 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

   

  Görüleceği üzere altı aylık süreye ilişkin prim belgelerini kendiliğinden düzenleyerek SGK’ya veren işverene göre mahkeme kararı/denetim raporu/resmi kurumlardan alınan yazılara istinaden düzenleyen işverene kayıt dışı sigortalı çalıştırma fiilinden dolayı yaklaşık 7 kat fazla idari para cezası uygulanmaktadır.

   

  Mahkeme kararlarının kesinleşmesinden önce verilen prim belgelerine uygulanacak idari para cezaları

  Hizmet tespit davaları, sigortalıyı çalıştıran işveren aleyhine açılmakla birlikte, tespit davası sonucunda verilen ilam doğrultusunda primlerin Kurumca tahsili gerekeceğinden davanın, Sosyal Güvenlik Kurumuna da yönetilmesi gerekiyor. Yargıtay kararları ile yerleşik hale gelen bu uygulama 6552 sayılı Yasa’nın 64/2. fıkrası ile 5521 sayılı İş Kanununun 7. maddesine eklenen;

  “Hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talebi ile işveren aleyhine açılan davalarda, dava Kurama re’sen ihbar edilir. İhbar üzerine davaya davalı yanında feri müdahil olarak katılan Kurum, yanında katıldığı taraf başvurmasa dâhi Kanun yoluna başvurabilir. Kurum, yargılama sonucu verilecek kararı kesinleştikten sonra uygulamakla yükümlüdür.” hükmünde de yer almıştır.

  Bu maddeye göre tespit davası sonucu verilen kararlar, Sosyal Güvenlik Kurumu yönünden kesinleştikten sonra bağlayıcılık kazanacaktır. Diğer taraftan, hizmet tespit davası sonucunda kanıtlanan sigortalı hizmetleri için “prim belgelerinin yasal süresi içinde verilmemesi” fiili oluşacağından, işverenler aleyhine idari para cezası uygulanması gerekecektir.

  İşverenler tarafından, hakkında açılan hizmet tespit davası devam ederken veya aleyhine karar çıktıktan sonra kararın kesinleşmesinden önce sigortasız çalıştırdığı işçi için prim belgelerinin geçmişe yönelik olarak Kuruma verilmesi halinde mahkeme kararının kesinleşmesinden önce verilen aylık prim ve hizmet belgelerinin kendiliğinden verilmiş gibi değerlendirilerek,  5510 sayılı Yasa’nın 102/1. fıkrasının (c) bendine göre belgenin asıl veya ek olduğuna bakılarak asgari ücretin 1/5’i veya 1/8’i tutarında idari para cezası uygulanması gerektiği değerlendirilmektedir.

   

  Gülbenk Müşavirlik

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 04-10-2019 tarihinden beri 2680 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  02 Temmuz 2020, Perşembe
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.84286.85526.83806.8654
  EUR7.72117.73507.71577.7466
  GBP8.54548.59008.53948.6029

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 32    
     Bugün : 10.674    
     Bu Ay : 23.088    
     Bu Yıl : 2.021.313    
     Toplam : 22.253.713    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats