Pratik Bilgiler
 • 2024 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2024 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar-DV Oranları
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İŞ KANUNU İLE İLGİLİ TÜM YÖNETMELİKLER
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  Araç kiralama işinde KDV tevkifatı hk.

    T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  DİYARBAKIR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü
   

   

    TARİH : 19.02.2013
  SAYI : 71387770-130[9-2012/233]-9
  KONU : Araç kiralama işinde KDV tevkifatı hk.

   

  İLGİ: …

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ...............Su ve Kanalizasyon İdaresi ile imzalanan "Araç Kiralama ve Makina İkmal Hizmeti Alım İşi Teknik Şartnamesi" kapsamında ifa edeceğiniz hizmete uygulanacak KDV tevkifat oranı sorulmaktadır.

  KDV Kanununun 9/1 inci maddesinde mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hükme bağlanmıştır.

  Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan ve 1/5/2012 tarihinde yürürlüğe giren 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.1.2) bölümünde kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere;

   

  1. KDV mükellefleri,

    

  2. Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)

  sorumlu tutulmuştur.

  Öte yandan; 63 No.lu KDV Sirkülerinin "2.2.2.5. İşgücü Temin Hizmetleri" başlıklı bölümünde;

  117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.2.5) bölümünde, Tebliğin (3.1.2) bölümünde sayılanlara, faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde kullanacakları işgücünün sağlanması şeklinde verilen hizmetlerde (işgücü temin hizmeti alımlarında) alıcılar tarafından 9/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacağı,

  Gerçek veya tüzel kişiler faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak ihtiyaç duydukları işgücünü alt işverenlerden veya bu alanda ya da başka alanlarda faaliyette bulunan diğer kişi, kurum, kuruluş veya organizasyonlardan temin edebildikleri; bu şekilde ortaya çıkan hizmetlerde; temin edilen elemanların, hizmeti alana ücretli statüsünde hizmet akdiyle bağlı olmaması; temin edilen elemanların (üretim safhalarından herhangi birinde çalıştırılsa dahi), hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması halinde tevkifat uygulanacağı,

  İşgücü temin hizmeti veren mükellefin, söz konusu hizmeti bir başka mükelleften temin ettiği elemanları kullanarak sunması halinde ise, sadece kendisine verilen işgücü temin hizmetinde tevkifat uygulanacağı

  ifade edilmiştir.

  Özelge talep formunuz ekindeki "Araç Kiralama ve Makina İkmal Hizmeti Alım İşi Teknik Şartnamesi"nin incelenmesinden; taraflarca, su ve kanalizasyon hizmetlerinin daha verimli ve ivedilikle yapılabilmesi için sürücülü ve sürücüsüz kiralanacak olan araçların temini ile araç ve iş makinalarını kullanmak üzere şoför/operatör çalıştırma işi ile ilgili yükümlülüklerin belirlendiği, 9 adet sürücüsüz otomobil, 2 adet sürücülü otomobil, 4 adet sürücülü minibüs ve 2 adet sürücülü midibüs (MD otobüs) için araç kiralama hizmeti verildiği, toplam 32 şoför/operatörün, traktör, vinç, asfalt kesme makinası, asfalt yarma makinası gibi araçlarla hizmet vereceği, ayrıca mülkiyeti yükleniciye ait olmayan her bir aracın sahibi ile yüklenici arasında ihale konusu personel işine ilişkin olarak yazılı sözleşme yapılması ve bu sözleşmenin işe başlama tarihinden önce idareye sunulması gerektiği yönünde sözleşme yapıldığı anlaşılmıştır.

  Bu açıklamalar çerçevesinde; , ...............Su ve Kanalizasyon İdaresi ile imzaladığınız teknik şartnamede belirtilen işlere ilişkin olarak, söz konusu işlerde kullanılacak araçların firmanıza ait olması, şoför/operatörlerin firmanız bünyesinde bulunması, firmanıza hizmet akdiyle bağlı olması ve ...............Su ve Kanalizasyon İdaresi ile şoför/operatörler arasında herhangi bir hizmet akdi bulunmaması, şoför/operatörlerin iş süresince idare yetkililerinin emir ve talimatları altında çalışması halinde, bu hizmet işgücü temin hizmeti olarak değerlendirilecek ve DİSKİ tarafından hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV (9/10) oranında tevkifata tabi tutulacaktır.

  Bu hizmete ait bedelden şoför/operatör teminine ilişkin bedelin; sözleşme, ücret bordrosu, muhasebe kayıtları, sigorta prim bildirgeleri vb. belge ve kayıtlardan hareketle ayrıştırılması ve faturada ayrıca gösterilmesi halinde, bu bedele isabet eden KDV tutarı üzerinden (9/10) oranında tevkifat yapılacak; araç kiralama bedeline isabet eden KDV tutarı üzerinden ise tevkifat yapılmayacaktır.

  Ancak; söz konusu işlerin başka bir mükelleften temin edilen elemanlar ve araçlar kullanılarak gerçekleştirilmesi halinde, tarafınıza düzenlenen faturada şoför/operatör teminine ilişkin bedelin sözleşme, ücret bordrosu, muhasebe kayıtları, sigorta prim bildirgeleri vb. belge ve kayıtlardan hareketle ayrıştırılması ve faturada ayrıca gösterilmesi halinde, 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin 3.1.2/a ve 3.2.5 bölümleri kapsamında, bu bedele isabet eden KDV tutarı üzerinden tarafınızdan (9/10) oranında tevkifat yapılacak; araç kiralama işinden dolayı ise KDV tevkifatı yapılmayacaktır.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.
  Bu özelgeyi arkadaşıma göndereyim

  Bu pratik bilginin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır

  15 Haziran 2024, Cumartesi
  2024-06-15 günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD32.457932.516432.435232.5652
  EUR34.731934.794434.707534.8466
  GBP41.207341.422141.178541.4843

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 12    
     Bugün : 10.464    
     Bu Ay : 188.712    
     Bu Yıl : 2.124.399    
     Toplam : 36.942.460    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats