Pratik Bilgiler
 • 2024 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2024 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar-DV Oranları
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İŞ KANUNU İLE İLGİLİ TÜM YÖNETMELİKLER
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar

  T.C.
  İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
  Dernekler Dairesi Başkanlığı
  Sayı : B.05.0.DDB.0.07.00.00-010-06-01-4567 14/12/2012
  Konu : İdarî Para Cezaları
  GENELGE
  2012/69

   

  5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununda yer alan idarî para cezalarının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 3 üncü maddesi ve 17 nci maddesinin yedinci fıkrası gereğince, 31/03/2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen parasal hadlerin de aynı Yönetmeliğin 101 inci maddesi gereğince, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması gerekmektedir. Söz konusu idarî para cezaları ile parasal hadler, 10/11/2012 tarih ve 28463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 419 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde tespit edilen 2012 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 7,80 (yedi virgül seksen) artış esas alınarak, 01/01/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ekli listede gösterildiği şekilde artırılmıştır.

  Bilgi ve gereğini rica ederim.

  Necmeddin KILIÇ
  Bakan a.
  Müsteşar Yardımcısı

   

  İDARÎ PARA CEZALARI VE PARASAL HADLERİ GÖSTEREN LİSTE
  5223 Sayılı Dernekler Kanunu(İdarî Para Cezaları)
  Madde 01/01/2023-31/12/2023 Tarihleri Arasında Uygulanacak Miktar (TL)   2024 Yılı Oranı                         (%) 01/01/2024-31/12/2024 Tarihleri Arasında Uygulanacak Miktar (TL)
  32/1-a 5.252,00 58,46 8.322,00
  32/1-b 5.252,00 58,46 8.322,00
  32/1-d(2.Cümle) 5.252,00 58,46 8.322,00
  32/1-d(3.Cümle) 10.531,00 58,46 16.687,00
  32/1-g 10.531,00 58,46 16.687,00
  32/1-h 5.252,00 58,46 8.322,00
  32/1-ı 1.018,00 58,46 1.613,00
  32/1-k Alt Sınır 16.561,00 58,46 26.242,00
  32/1-k Üst Sınır 331.289,00 58,46 524.960,00
  32/1-l 5.252,00 58,46 8.322,00
  32/1-m 5.252,00 58,46 8.322,00
  32/1-r 10.531,00 58,46 16.687,00
  32/1-s 1.654,00 58,46 2.620,00
  32/1-t Alt Sınır 16.561,00 58,46 26.242,00
  32/1-t Üst Sınır 66.257,00 58,46 104.990,00
  32/1-u 23.186,00 58,46 36.740,00
  32/2 4.966,00 58,46 7.869,00
  2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu (İdari Para Cezaları)
  Madde 01/01/2023-31/12/2023 Tarihleri Arasında Uygulanacak Miktar (TL) 2024 Yılı Oranı                              % 01/01/2024-31/12/2024 Tarihleri Arasında Uygulanacak Miktar (TL)
  29/1(1.Cümle) Alt Snır 16.561,00 58,46 26.242,00
  29/1(1.Cümle) Üst Sınır 331.289,00 58,46 524.960,00
  29/1(2.Cümle) Alt Sınır 33.127,00 58,46 52.493,00
  29/1(2.Cümle) Üst Sınır 662.581,00 58,46 1.049.925,00
  29/2 16.561,00 58,46 26.242,00
  29/3 Alt Sınır 16.561,00 58,46 26.242,00
  29/3 Üst Sınır 331.289,00 58,46 524.960,00
  29/4 Alt Sınır 16.561,00 58,46 26.242,00
  29/4 Üst Sınır 66.257,00 58,46 104.990,00
  29/5 Alt Sınır 16.561,00 58,46 26.242,00
  29/5 Üst Sınır 66.257,00 58,46 104.990,00
  29/6 Alt Sınır 16.561,00 58,46 26.242,00
  29/6 Üst Sınır 66.257,00   66.257,00
  29./7 3.310,00 58,46 5.245,00
  Dernekler Yönetmeliği (Parasal Hadler)
  Madde 01/01/2023-31/12/2023 Tarihleri Arasında Uygulanacak Miktar (TL) 2024 Yılı Oranı                              % 01/01/2024 -31/12/2024
  18/4. 303.630,00 58,46 481.132,00
  31 4.554.459,00 58,46 7.216.995,00
  47 16.561,00 58,46 26.242,00
  49/B 662.581,00 58,46 1.049.925,00
  Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik (Parasal Hadler)
  Madde  01/01/2023-31/12/2023  Tarihleri Arasında Uygulanacak Miktar(TL) 2024 Yılı Oranı                                      % 01/01/2024 -31/12/2024 Tarihleri Arasında Uygulanacak Miktar (TL)
  13/1(2.Cümle) 75.907,00 58,46 120.282,00
  13/1(3.Cümle) 30.363,00 58,46 48.113,00
  2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu (İdarî Para Cezaları )
                          Madde  01/01/2023-31/12/2023 Tarihleri Arasında Uygulanacak Miktar (TL) 2024 Yılı Oranı                                      % 01/01/2024 -31/12/2024 Tarihleri Arasında Uygulanacak Miktar (TL)
  115/1 Alt Sınır 1.061,00 58,46 1.681,00
  115/1 Üst Sınır 2.193,00 58,46 3.475,00  Kötü Pratik bilgiyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu pratik bilgiyi arkadaşıma göndereyim
  Bu pratik bilginin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır

  15 Haziran 2024, Cumartesi
  2024-06-15 günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD32.457932.516432.435232.5652
  EUR34.731934.794434.707534.8466
  GBP41.207341.422141.178541.4843

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 4    
     Bugün : 11.010    
     Bu Ay : 189.258    
     Bu Yıl : 2.124.945    
     Toplam : 36.943.006    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats