Pratik Bilgiler
 • 2024 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2024 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar-DV Oranları
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İŞ KANUNU İLE İLGİLİ TÜM YÖNETMELİKLER
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  Kıdem Tazminatı Tavanı

   

  KIDEM TAZMİNATI TAVANININ HESAPLANMASI

   

  YILI DÖNEMİ MİKTAR AÇIKLAMA
  2024/1 01.01.2024/30.06.2024 35.058,58  
  2023/2 01.07.2023/31.12.2023 23.489,83  
  2023/1 01.01.2023/30.06.2023 19.982,83  
  2022/2 01.07.2022/31.12.2022 15.371,40  
  2022/1 01.01.2022/30.06.2022 10.848,59  
  2021/2 01.07.2021/31.12.2021 8.284,51  
  2021/1 01.01.2021/30.06.2021 7.638,96  
  2020/2 01.07.2020/31.12.2020 7.117,17  
  2020/1 01.01.2020/30.06.2020 6.730,15  
  2019/2 01.07.2019/31.12.2019 6.379,86  
  2019/1 01.01.2019/30.06.2019 6.017,60  
  2018/2 01.07.2018/31.12.2018 5.434,42  
  2018/1 01.01.2018/30.06.2018 5.001,75  
  2017/2 01.07.2017/31.12.2017 4.732,48  
  2017/1 01.01.2017/30.06.2017 4.426,16 Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına YönelikMali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme 2.Kısım 1. Bölüm 5. md. gereği yayımlanan MB Bütçe ve Mali Kontrol Gn. Md. 03.01.2017 tarih 27998389-010.06.02-66 sayılı Genelgesi
  2016/2 01.07.2016/31.12.2016 4.297,21 Bütçe ve Mali Kontrol Genel Md. 04.07.2016 tarih,27998389-010.06.02- 6152 sayılı Genelgesinde açıklanan katsayılara göre hesaplama yapılmıştır.
  2016/ 1 01.01.2016/30.06.2016  4.092,55 Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016-2017 Yıllarını Kapsayan 3.Dönem Toplu Sözleşme 5. Madde yer alan memur maaş katsayıları  ( 23.08.2015 tarih 29454 sayılı. R.G.)  
         
  2015/2 01.09.2015/31.12.2015 3.828,37 2015/8057 sayılı kararname
  2015/2 01.07.2015/31.08.2015 3.709,98 Memur Maaş Katsayısı: 0,083084
  Taban Aylık Katsayısı: 1,30054
  Yan Ödeme Katsayısı: 0,026347
  2015/1 01-01-2015/30-06-2015 3.541,37 Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Gn. Müdürlüğü, 27998389-010-06-02-(913) sayılı Genelge
  2014/1   3.438,22 Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2.Dönem Toplu Sözleşme( RG 14.08.2013) ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 03.01.2014 tarihli Genelgesi
  2014/2 01.01.2014/31.12.2014
     
    01-07-2013/ 31-12-2013 3.254,44 29-05-2012 tarih, 2012/01 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Karar
  2013/2
    01-01-2013/ 30-06-2013 3.129,24 29-05-2012 tarih, 2012/01 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Karar
  2013/1
  2012/2 01-07-2012/31-12-2012 3033,98  29-05-2012 tarih, 2012/01 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Karar
   
  2012/1 01-01-2012/31-12-2012 2917,27  29-05-2012 tarih,2012/01 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı
   
  2011/2 01-07-2011/31-12-2011 2731,85  2011/2022 BKK.
   
  2011/1 01.01.2011/31.12.2011 2623,23  2010/654 BKK.
  2010/2 01.07.2010/31.12.2010 2517,01 2010/654 BKK.
  2010/1 01-01-2010/31-12-2010 2427,04  2010/7 BKK.

   

  1475 Sayılı eski İş  Kanunu’nun yürürlükte bulunan tek maddesi 14. Maddenin 14. Fıkrası uyarınca:‘‘(10.12.1983 gün ve 2762 sayılı Kanunla değişenşekli.) Ancak, toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleriyle belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez.’’

  Buna göre en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşerı’na bir yıl için ödenecek emekli ikramiyesi miktarı, kıdem tazminatı tavanını oluşturmaktadır.


  HESAPLAMA İÇİN GEREKLİ VERİLER:

  Başbakanlık Müsteşarının

  Aylık Göstergesi                             :1.500

  Ek Göstergesi                                 :8.000

  Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi    : 500

  Taban Aylığı Göstergesi                 : 1.000

   

  Memur Maaş Katsayıları        
  01.01.2023- 30-06-2023 Dönemi:        
  Aylık Katsayı: 0,433684        
  Taban Aylık Katsayısı: 6,787992        
           
  HESAPLAMA ŞEKLİ: (01.01.2023-30.06.2023 Dönemi)        
  Aylık Gösterge X Aylık Katsayı 1500 0,433684 1 650,53
  Ek Gösterge X Aylık Katsayı 8000 0,433684 1 3.469,47
  Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi X Aylık Katsayı 500 0,433684 1 216,84
  Taban Aylık Göstergesi X Taban Aylık Katsayısı 1000 6,787992 1 6.787,99
  (aylık gösterge+ek gösterge) X aylık katsayı X 2,15 9500 0,433684 2,15 8.858,00
  TOPLAM       19.982,83

   

  NOT: Hesaplamalarda 0,50 Kuruş ve üzeri 1 kuruşa yuvarlanarak işlem yapılmıştır.
  Kötü Pratik bilgiyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu pratik bilgiyi arkadaşıma göndereyim
  Bu pratik bilginin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır

  15 Haziran 2024, Cumartesi
  2024-06-15 günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD32.457932.516432.435232.5652
  EUR34.731934.794434.707534.8466
  GBP41.207341.422141.178541.4843

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 6    
     Bugün : 10.464    
     Bu Ay : 188.712    
     Bu Yıl : 2.124.399    
     Toplam : 36.942.460    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats