Pratik Bilgiler
 • 2024 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2024 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar-DV Oranları
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İŞ KANUNU İLE İLGİLİ TÜM YÖNETMELİKLER
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  OKUMAKTA İKEN ÇALIŞMAYA BAŞLAYAN GENÇLERİN YETİM AYLIĞI KESİLİR Mİ?

   

  Ölüm aylığı bağlanmasında evlilik bağı içinde doğan çocuklar ile sigortalı ve eşi tarafından evlat edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı hükme bağlanmış çocuklar da hak sahibi sayılmaktadır.

  Ölüm aylığına hak kazanma şartları yönünden çocuklar için ortak koşul ise 5510 sayılı Kanun veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmama veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olmasıdır.

  Okumakta iken çalışmaya başlayan gençler için düzenleme yapıldı.

  Yetim aylığı alan çocukların çalışmaya başlamaları durumunda, öğrenimlerine devam etseler bile aylıklarının kesiliyor olması nedeniyle bu gençler ya çalışamamakta ya da kayıt dışı çalışmayı tercih etmekte idi.

  27/3/2018 tarihine kadar yaşanan bu sorun, 7103 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesine ilave edilen, “Ancak, hak sahibi çocuklardan 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanların, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmaları, bunlara aylık bağlanmasına engel oluşturmaz.” şeklindeki bir cümle giderilmiştir.

  Yapılan bu düzenlemeye istinaden ölüm aylığı bağlanması talebinde bulunan çocuklar, 4/a kapsamında çalışıyor olmaları halinde, 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurana kadar aylık bağlanacaktır.

  Yine aylık almakta iken 4/a kapsamında sigortalılığa tabi çalışmaya başlayan hak sahibi çocukların da yukarıda belirtilen yaş ve öğrencilik nitelikleri devam ettiği sürece bağlanan aylıkları kesilmeyecektir.

  Düzenleme sadece 4/a kapsamında çalışanlara münhasıran yapıldı.

  7103 sayılı Kanunla yapılan düzenleme yalnızca 4/a kapsamında çalışmaya başlayan gençler için yapıldığından, 4/b veya 4/c kapsamında ya da yabancı ülke mevzuatına göre çalışan gençlere aylık bağlanmayacağı gibi, aylık bağlandıktan sonra bu kapsamlarda çalışmaya başlayan gençlerin aylıkları da kesilecektir.

  İsteğe bağlı sigortalı olanların aylıkları kesilmez.

  5510/50. madde kapsamında isteğe bağlı sigortalı olunan süreler zorunlu çalışma kapsamında değerlendirilmediğinden, isteğe bağlı sigortalı olan gençler her ne kadar 4/b kapsamında sigortalı sayılsalar bile aylıkları kesilmeyecektir.

  Hem 4/a hem 4/b statüsüne tabi olan gençlerin aylığı kesilir.

  2018/38 sayılı Genelge uyarınca, aynı süreler içinde hem 4/a hem 4/b kapsamındaki sigortalılık  statülerine tabi olacak şekilde çalışan ve Kanunun 53. maddesi uyarınca 4/a bendi kapsamında sigortalı sayılan gençlere 4/b kapsamındaki sigortalılıkları devam ettiği sürece yetim aylığı ödenmeyecektir.

  Evlenen kız çocuklarına evlenme ödeneği verilir.

  Yukarıda belirtilen süreler zarfında öğrenimlerine devam eden kız çocuklarının evlenmeleri halinde, evlenme tarihini takip eden ödeme dönemi başına kadar aylıkları ödenecek, evlenme ödeneği talebinde bulunmaları halinde ise 5510/37. madde uyarınca kendilerine evlenme ödeneği verilecektir.

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 20-10-2019 tarihinden beri 449467 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın  15 Haziran 2024, Cumartesi
  2024-06-15 günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD32.457932.516432.435232.5652
  EUR34.731934.794434.707534.8466
  GBP41.207341.422141.178541.4843

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 6    
     Bugün : 10.464    
     Bu Ay : 188.712    
     Bu Yıl : 2.124.399    
     Toplam : 36.942.460    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats