Pratik Bilgiler
 • 2020 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  YENİ İŞE ALINACAK PERSONELE VERİLECEK EĞİTİMDEN ÖNCE SİGORTA GİRİŞİ YAPILACAK MI?

  İşletmeler, yeni işe alacakları personele işe başlatmadan önce iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim almalarını sağlamak zorunda oldukları gibi, işyerindeki veriminin artırılması amacıyla da kimi zaman mesleki ve teknik eğitime tabi tutabilmektedirler.

  Ancak fiilen çalışmaya başlamayan personele verilen bu eğitimler sırasında sigorta girişinin yapılmasına gerek olup olmadığı kimi zaman tereddüt konusu olabilmektedir.

  Yasal düzenlemeler

  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 7. maddesinde “Sigorta hak ve yükümlülükleri 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için çalışmaya, meslekî ve teknik eğitime, meslekî ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimine, staja veya bursiyer olarak göreve başladıkları tarihten itibaren başlar.”

  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17/7. fıkrasında ise “Bu madde kapsamında verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilir.

  Hükümlerine yer verilmiştir.

  Yeni işe başlayacak personelin, eğitim sırasında sigortalı olması gerekiyor.

  Yukarıda sayılan kanun hükümleri uyarınca yeni işe alınan personele verilecek eğitim ister iş sağlığı ve güvenliği kapsamında olsun, isterse oryantasyon, inovasyon amaçlı olsun eğitim süresi zarfında da personelin sigortalı olması gerekiyor.

  Diğer taraftan, söz konusu eğitimin işletme bünyesindeki personel tarafından verilmesi veya bu hizmeti veren yetkili kurum, kuruluş ya da firmalardan alınması personelin sigortalı olma zorunluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

  İş sağlığı ve güvenliği kapsamında verilecek eğitimlerin haftalık çalışma süresinden fazla olması halinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilir.

  6331 sayılı Kanunda iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin verilecek eğitimlerin haftalık çalışma süresinden sayılacağı öngörüldüğünden, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında verilecek eğitimler sırasında, işçinin eğitimin verildiği yere gelip gittiği süreler, eğitim sırasında geçirdikleri süreler çalışma süresinden sayılacağı için bu sürelerin haftalık çalışma süresini aşması halinde işçiye ayrıca fazla mesai ücreti ödenmesi gerekecektir.

  İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri dışında ki eğitimler ile kongre veya seminerler çalışma süresinden sayılır mı?

  İş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki eğitimlerin çalışma süresinden sayılacağı kanunda açıkça yazılmış olmasına rağmen, iş sağlığı ve güvenliği dışındaki eğitimler ile kongre veya seminerlerde geçen sürelerin çalışma süresinden sayılıp sayılmayacağı Yargıtay 9.Hukuk Dairesi’nin 20.3.2017 tarihli ve 2017/14949 E ve 2017/4416 K sy kararında kısmen de olsa tartışılmıştır

  Yargıtay 9.Hukuk Dairesi eğitim sürelerinin çalışma süresine dahil olarak hesaplanması ile ilgili olarak; “…davacının eğitim amaçlı olarak katıldığı kongrelere yönelik de bu süreye karşılık olmak üzere haftada 7 saat fazla çalışma ücreti hesaplanmıştır. Davacı işçi belirtilen süre içinde fiilen çalışmamış ve işverene belirtilen anlamda bir fayda sağlamamıştır. Bu sebeple davacının bilgi ve performansını arttırma amacıyla yapılan bu tür toplantılarda geçen sürenin, fazla çalışma olarak değerlendirilmesi de isabetsizdir.”şeklinde bir değerlendirme yapmıştır.

  Bu bağlamda, işçilere iş sağlığı ve güvenliği dışındaki verilen eğitimlerin haftalık çalışma süresini aşması halinde fazla mesai ücreti ödenebilmesi için; eğitime katılımın mecburi olup olmadığına ve alınan eğitimin işçiden çok işverenin yararına olması gerektiğine bakılmalıdır.

  Gülbenk Müşavirlik

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 12-10-2019 tarihinden beri 1971 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  02 Temmuz 2020, Perşembe
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.84286.85526.83806.8654
  EUR7.72117.73507.71577.7466
  GBP8.54548.59008.53948.6029

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 60    
     Bugün : 9.723    
     Bu Ay : 22.137    
     Bu Yıl : 2.020.362    
     Toplam : 22.252.762    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats