Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • YABANCI UYRUKLU SİGORTALILAR İŞSİZLİK SİGORTASINDAN MUAF MI?

  Haklarında tüm sigorta kolları uygulanan sigortalılar 1 nolu belge türü seçilerek düzenlenen aylık prim ve hizmet belgeleri ile bildirilirlerken, işsizlik sigortası hariç diğer sigorta kollarına tabi sigortalılar 13 nolu belge türü seçilerek düzenlenen aylık prim ve hizmet belgeleri ile bildirilmektedir.

  e-Bildirge uygulamalarında resmi sektör işverenleri ile özel sektör işvereni olmakla birlikte sendikalara herhangi bir belge ibraz etmelerine ve herhangi bir tanımlama yaptırmalarına gerek olmaksızın aylık prim ve hizmet belgelerini 13 nolu belge türünü seçerek göndermelerine izin verilmiştir.

  Buna karşın sendikalar hariç diğer özel sektör işverenlerinin 13 nolu belge türünü seçilebilmeleri,  işsizlik sigortasından muaf sigortalı çalıştırıldığının resmi kurum ve kuruluşlardan alınacak bir yazı ile belgelenmesi ve işyerinin 13 nolu belge türü seçilebilecek şekilde Sosyal Güvenlik Kurumunun sistemine tanımlanmış olması şartına bağlanmıştır.

  Hal böyle olmakla birlikte uygulamada bazı özel sektör işverenlerinin yabancı uyruklu sigortalılarını da 13 nolu belge türünü seçerek düzenleyecekleri aylık prim ve hizmet belgeleri ile bildirmek istedikleri, ancak e-Bildirge uygulamalarının 13 nolu belge türünü seçmelerine izin vermemesi nedeniyle bu işverenlerin işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine, yabancı uyruklu sigortalıyı sisteme tanımlatabilmek için işsizlik sigortasından muaf olduklarına dair yazının hangi Kurumdan alınabileceği yönünde başvuruda bulundukları görülmektedir

  İşsizlik sigortasından kimlerin muaf oldukları 4447 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde açıklanmıştır.

  4447 sayılı Kanun’un 46. maddesinin üçüncü fıkrasında, “5510 sayılı Kanunun; 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri, ikinci fıkrası kapsamında olanlardan bir hizmet akdine dayalı olarak çalışmayanlar ve üçüncü fıkrası, 5 inci, 6 ncı ve geçici 13 üncü maddeleri kapsamında olanlar ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi kapsamında olmakla birlikte memur veya 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüde bulunanlar ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 233 ve 399 sayılı kanun hükmünde kararnameler ile 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat kanunlarındaki hükümlerine göre sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre geçici personel statüsünde çalıştırılanlar bu Kanun kapsamına dahil değildir.” hükümleri yer almaktadır.

   

  Buna göre, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun,

  a) 4. maddesinin,

  - 1. fıkrasının (b) ve (c) bendi kapsamında olanların,

  - 2. fıkrası kapsamında olanlardan bir hizmet akdine dayalı olarak çalışmayanların,

  b) 4. maddesinin 3. fıkrası kapsamında olanların,

  c) 5, 6 ve geçici 13. maddeleri kapsamında olanların

  prime tabi tutulacak kazançları üzerinden işsizlik sigortası primi kesilmemektedir.

   

  Yabancı uyruklu sigortalılar işsizlik sigortası hükümlerine tabidirler

  4447 sayılı Kanun’un 46 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan hükümlerden de anlaşılacağı üzere, anılan fıkrada yabancı uyruklu sigortalıların işsizlik sigortasından muaf oldukları yönünde herhangi bir hükme yer verilmemiştir.

  Konuyla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2012/95 sayılı e-Posta talimatında, 4447 sayılı Kanun’un 46. maddesinin üçüncü fıkrasında, yabancı uyruklu sigortalıların işsizlik sigortasından muaf oldukları yönünde herhangi bir hükme yer verilmediğinden, sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülke vatandaşı olsun veya olmasın bir hizmet akdine tabi olarak çalışan yabancı uyruklu sigortalılar, işsizlik sigortası hükümlerine tabi tutulacaktır.şeklinde açıklama yapılmıştır.

  Öte yandan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan aylık prim ve hizmet belgesinin açıklamalar bölümündeki belge türlerine bakıldığında 1 nolu belge türünün HİZMET AKDİ İLE TÜM SİGORTA KOLLARINA TABİ ÇALIŞANLAR
   (YABANCI UYRUKLU SİGORTALILAR DAHİL)
  için seçileceği görülecektir.

  Dolayısıyla, Sosyal Güvenlik Kurumunun bahse e-posta talimatında belirtilen işsizlik sigortasından muaf sigortalı çalıştırıldığının belgelenmesi şartı, 4447 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen sigortalılarla ilgili olup, yabancı uyruklu sigortalılarla ilgili değildir.

  Bu bağlamda, özel sektör işverenlerince yabancı uyruklu sigortalıların işsizlik sigortasından muaf olduklarına dair herhangi bir resmi kurumdan belge almaları mümkün bulunmadığından, hizmet akdine tabi çalıştırdıkları yabancı uyruklu sigortalıları (fiili hizmet süresi zammı kapsamında çalışanlar hariç) 1 nolu belge türü seçilmek suretiyle düzenleyecekleri aylık prim ve hizmet belgeleri ile bildirmeleri icap etmektedir.

   

  Eyüp Sabri DEMİRCİ

  İşverenler Prim Daire Başkanlığı Şube Müdürü

   

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 04-08-2014 tarihinden beri 7821 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  26 Eylül 2018, Çarşamba
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.12406.13506.11976.1442
  EUR7.20577.21877.20077.2295
  GBP8.03608.07798.03048.0901

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 0    
     Bugün : 917    
     Bu Ay : 352.247    
     Bu Yıl : 3.671.809    
     Toplam : 14.078.569    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats