Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • ŞUBAT AYINDA İŞYERİNİN VEYA SİGORTALININ NAKLİ HALİNDE BİLDİRGELER NASIL DÜZENLENECEK

  İşveren Uygulama Tebliğinde, “Ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılmaksızın (ay/dönemin 28, 29, 30 veya 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın) 30 gün olarak sisteme girilecektir.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

  Bu bağlamda, 30 ve 31 gün çeken aylarda olduğu gibi 28 ve 29 gün çeken şubat ayındaki çalışmaları tam olan ve bir aylık ücrete hak kazanmış olan sigortalıların prim ödeme gün sayılarının şubat ayında 30 gün olarak sisteme girilmesi gerekmektedir.

  İşyerinin veya sigortalının şubat ayının ilk gününde nakil olması durumunda, bildirimler tek dosya üzerinden ve prim gün sayısı 30 gün olarak yapılır

  İşyerinin veya sigortalının şubat ayının ilk günü itibariyle nakil olması halinde sigortalının işe başlama tarihi e-Bildirge sistemine 1/2/2015 olarak kaydedileceğinden, Şubat ayının 1’i itibariyle girişi yapılan sigortalıların yeni işyeri dosyası üzerinden e-Bildirge programlarında prim ödeme gün sayısının 30 gün üzerinden bildirilmesi mümkün olacaktır.

  İşyerinin veya sigortalının şubat ayının ilk günü dışında, ay içindeki bir tarihte nakil olması ve ay içinde tam ücrete hak kazanması halinde prim gün sayısı 30 olmalıdır

  Bu durum işyerinin farklı bir ile veya aynı ilde kurulu başka bir sosyal güvenlik merkezinin sınırları içine giren bir adrese nakli halinde değişmediği gibi, sigortalının şubat ayı içinde naklen ve hizmet akdine tabi çalışması sona ermeden aynı işverenin farklı bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde de değişmemektedir.

  Dolayısıyla her iki durumda da ay içindeki çalışması tam olan sigortalılar yönünden iki farklı işyerinden bildirilecek prim ödeme gün sayılarının toplamının 30 olması gerekmektedir.

  Hal böyle olmakla birlikte, e-Bildirge sisteminde gerek ay içinde işe giren ve işten ayrılan sigortalıların, gerekse yeni tescil edilen işyerlerinde işyerinin tescil edildiği ayda işe başlayan sigortalıların prim ödeme gün sayısı, ayın kaç gün çektiğine bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanmaktadır.

  Bu nedenle 30 veya 31 gün çeken aylarda işyerinin veya sigortalının nakli halinde toplamda 30 günlük bildirim yapmakta herhangi bir sorun yaşanmasa da 28 gün çeken şubat ayında sigortalıların iki ayrı işyerinden bildirilen prim ödeme gün sayılarının toplamının 30 güne tamamlatılmasında sorunlar yaşanabilmektedir.

  İşyerin nakli halinde yapılacak bildirim

  İşyerinin farklı bir ile nakli halinde veya aynı ilde kurulu başka bir sosyal güvenlik merkezinin sınırları içine giren bir adrese nakli nedeniyle yeni bir e-Bildirge şifresi alındığı durumlarda,  eski e-Bildirge şifresi ile işyerinin nakledildiği ayda nakil tarihi üzerinde durulmaksızın, 30 güne kadar prim ödeme gün sayısı girişine izin verilmektedir.

  Bu bağlamda, şubat ayının 28 gün çektiği yıllarda işyerinin şubat ayı içinde nakli halinde, ay içindeki çalışması tam olan sigortalıların iki farklı işyerinden bildirilecek prim ödeme gün sayılarının toplamının 30 olabilmesi için;

  -Eski e-Bildirge şifresi ile yapılacak bildirim sırasında işyerinin nakil tarihine iki gün ilave edilmek suretiyle bulunan gün sayısı üzerinden,

  -Yeni e-Bildirge şifresi ile yapılacak bildirim sırasında nakil tarihini izleyen günden 28. güne kadar parmak hesabı yapılarak bulunan gün sayısı üzerinden bildirim yapılması gerekecektir.

  Örneğin, (A) Limited Şirketinin işyerini 17/2/2015 tarihinde kapatarak 18/2/2015 tarihinde Kocaeli ilimizden İstanbul ilimize taşıdığı ve nakil dolayısıyla İstanbul ilimizde 18/2/2015 tarihi itibariyle yeni bir işyeri dosyası tescil ettirdiği varsayıldığında, şubat ayı içindeki çalışmaları tam olan ve aylık tam ücrete hak kazanan sigortalıların her iki işyerinden bildirilecek prim ödeme gün sayılarının toplamının 30 olabilmesi için;

  -Eski e-Bildirge şifresi ile 17+2 =19 gün üzerinden

  -Yeni e-Bildirge şifresi ile 11 gün üzerinden

  bildirim yapılabilecektir.

  Dolayısıyla, nakil dolayısıyla hizmet akdi sona ermeden aynı işverenin başka bir işyerinde çalışmaya başlayan sigortalının nakil işlemi şubat ayı içinde yapılmış ise ay içindeki prim gün sayısının 30 olabilmesi için işten ayrılış bildirgelerindeki tarihlerin de bu şekilde düzenlenmesi icap etmektedir.

  Sigortalının nakli halinde yapılacak bildirim

  Şubat ayının 28 gün çektiği yıllarda sigortalının şubat ayı içinde naklen ve hizmet akdine tabi çalışması sona ermeden aynı işverenin farklı bir işyerinde çalışmaya başlaması ve ay içindeki çalışmasının da tam olması halinde her iki işyerinden bildirilecek prim gün sayılarının toplamının 30 olabilmesi için;

  -Eski işyerinden yapılacak bildirim sırasında sigortalının nakledildiği tarihe iki gün ilave edilmek suretiyle bulunan gün sayısı üzerinden,

  -Yeni işyerinden yapılacak bildirim sırasında nakil tarihini izleyen günden 28. güne kadar parmak hesabı yapılarak bulunan gün sayısı üzerinden,

  bildirim yapılabilecektir.

  Örneğin, (A) sigortalısının 17/2/2015 tarihine kadar çalıştıktan sonra 18/2/2015 tarihinden itibaren naklen ve hizmet akdine tabi çalışması sona ermeden aynı işverenin başka bir adreste kurulu başka bir işyerinde çalışmaya başladığı varsayıldığında, sigortalının şubat ayı içindeki çalışmalarının tam olması halinde her iki işyerinden bildirilecek prim gün sayısının toplamının 30 olabilmesi için

  -Eski işyeri dosyasından 19 gün üzerinden

  -Yeni işyeri dosyasından 11 gün üzerinden

  de bildirim yapılabilecektir

   

  Eyüp Sabri DEMİRCİ

  Sosyal Güvenlik Kurumu

  İşverenler Prim Daire Başkanlığı Şube Müdürü

   

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 20-03-2015 tarihinden beri 6741 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  26 Eylül 2018, Çarşamba
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.12406.13506.11976.1442
  EUR7.20577.21877.20077.2295
  GBP8.03608.07798.03048.0901

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 3    
     Bugün : 917    
     Bu Ay : 352.247    
     Bu Yıl : 3.671.809    
     Toplam : 14.078.569    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats