Pratik Bilgiler
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • 2019 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • KAYIT DIŞI ÇALIŞTIRDILDIĞI TESPİT EDİLEN SİGORTALILAR İÇİN UYGULANAN CEZALAR DA MÜKERRERLİK VAR MI?

   SGK tarafından yapılan denetimler sırasında, kayıt dışı sigortalı çalıştırdığı tespit edilen işverenlerin işyeri kayıtlarında ücret kayıtlarına yer vermediğinin tespit edilmesi halinde işe giriş bildirgesi ve aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinden verilmemesi nedeniyle uygulanan idari para cezalarından ayrı olarak,  

  -Sigortalı ücretlerinin işverenin yasal defterlerine işlenmemiş olması nedeniyle 5510/102-e fıkrasının 4 numaralı bendine göre her bir ay için 1/2 asgari ücret tutarında

  -Sigortalının ücretlerinin ücret bordrolarının düzenlenmemiş olması nedeniyle 5510/102-e fıkrasının 5 numaralı bendine göre her bir ay için 1/2 asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanmaktadır.

  2019 yılının ilk üç ayı için uygulanan ceza 28.142,40 TL

  2019 yılının ilk üç ayında kayıt dışı çalıştırıldığı tespit edilen sigortalının ücretlerini yasal defterlerine işlememiş ve ücret bordrosu düzenlememiş bir işveren aleyhine,

  İşe giriş bildirgesinden dolayı; asgari ücret (2.558,40) X 2 = 5.116,80 TL

  2019/Ocak, Şubat ve Mart ayına ilişkin bildirgelerden dolayı; 2.558,40  X 2 X 3 ay = 15.350,40  TL

  Yasal defterlere işlenmemiş olmasından dolayı; 2.558,40 / 2 X 3 ay = 3.837,60 TL

  Ücret bordrolarının düzenlenmemiş olmasından dolayı;  2.558,40 / 2 X 3 ay = 3.837,60 TL

  Olmak üzere toplam 28.142,40 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

  İçtihatta, ücret ve kazançların yasal defterlere işlenmemiş olması nedeniyle ayrıca uygulanan ceza, mükerrer ceza olarak kabul edilmiştir.

  Dn. 15. D.’nin, 10.09.2015 tarih ve E. 2011/2019, K. 2015/5060 sayılı Kararı. “Olayda, davacıya ait işyerinde Kurum müfettişlerince yapılan denetim sonucunda, işyerinde tespit edilen eksik çalışmaların defter ve kayıtlara işlenmemesi nedeniyle 506 sayılı Kanun'un 140/d maddesi uyarınca dava konusu işlemin tesis edildiği görülmektedir.

  Durum böyle olunca; çalıştırıldığı tespit edilen kişilere ilişkin işe giriş bildirgelerinin süresinde verilmemesi ve/veya aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmemesinden dolayı 506 sayılı Kanun’un 140/b-c maddeleri uyarınca idari para cezası tahakkuk ettirildiği, dolayısıyla bu kişilerin çalıştırıldığı halde belgelerinin düzenlenerek Kurum’a verilmemesi nedeniyle davacıya idari para cezası verildiği, aynı sebepten kaynaklanan çalışma gün ve kazançlarının ibraz edilen defter ve belgelerde bulunmadığından bahisle davacı şirket adına uygulanan bahse konu cezanın mükerrer ceza olduğu kanaatine varılmış olup, bu kısımda hukuka uyarlık görülmemiştir.” Dn. 15. D.’nin, 26.11.2015 tarih ve E. 2011/2193, K. 2015/8007 sayılı Kararı.

  Mükerrer ceza nedir?

  Aynı suça birden çok ceza kesilmesi mükerrer ceza olarak tanımlanmaktadır.

  Sosyal Güvenlik Kurumunca kayıt dışı istihdam edilen sigortalılar için işe giriş bildirgesinin ve aylık prim ve hizmet belgesinin verilmemesinden dolayı uygulanan idari para cezasından farklı olarak ücretlerin yasal defterlere işlenmemiş olmasından ve ücret bordrolarının düzenlenmemiş olmasından dolayı uygulanan cezalar da mahkemelerce mükerrer ceza olarak kabul edilmektedir.

  İdari para cezalarına itiraz süresine dikkat!

  Sosyal Güvenlik Kurumunca uygulanan idari para cezalarına itiraz süresi 5510/102. maddededüzenlenmiştir.

  Maddede, idarî para cezalarının ilgiliye tebliğ ile tahakkuk edeceğine, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Kuruma ya da Kurumun ilgili hesaplarına yatırılacağı veya aynı süre içinde Kuruma itiraz edilebileceğine,  itiraz takibi durduracağına, Kurumca itirazı reddedilenlerin, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabileceklerine, bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde, idari para cezasının kesinleşeceğine yer verilmiştir.

  Bu nedenle idari para cezalarına karşı öncelikle 15 gün içinde SGK’ya itiraz edilmesi, itirazın reddi halinde 30 gün içinde mahkemeye başvurulması gerektiği unutulmamalıdır.

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 14-10-2019 tarihinden beri 918 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  20 Ocak 2020, Pazartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD5.89795.90855.89385.9174
  EUR6.54126.55306.53666.5628
  GBP7.64587.68567.64047.6972

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 21    
     Bugün : 13.423    
     Bu Ay : 279.939    
     Bu Yıl : 279.939    
     Toplam : 20.512.339    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats