Pratik Bilgiler
 • 2020 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  İŞVERENLER VE MESLEK MENSUPLARI DİKKAT! E-BİLDİRGEDE EKSİK GÜN NEDENLERİ DEĞİŞTİ

  “Yabancı Uyruklu İşçi Çalıştıran İşverenler Çalışma Bakanlığından Çözüm Bekliyor” başlıklı yazımızda, yabancı uyruklu sigortalılar için eksik gün nedenleri arasında yer alan ”Diğer Nedenler” seçeneğinin yabancı uyruklu işçiler için seçime kapatılmasının ardından gerek 60 veya 90 günlük fiili hizmet kapsamındaki işlerde çalışan yabancı uyruklu sigortalıların, gerekse AR-GE kapsamında çalışan yabancı uyruklu sigortalıların SGK bildirimlerinin yapılamadığını dile getirmiştik.

  Sosyal Güvenlik Kurumu yabancı uyruklu sigortalılarda yaşanan bu sorunu uygulamada yaptığı değişikliklerle gidermiş ve yapılan değişiklikleri de e-Bildirge sayfasında duyurmuştur.

  Bu kapsamda, aynı sigortalı için birden fazla belge türü ile yapılacak bildirimler için eksik gün nedenlerinin arasına “25-Diğer belge/kanun türlerinden gün tamamlama” adında yeni bir eksik gün nedeni ilave edilmiş, yurt dışına geçici süreyle çıkan yabancı uyruklu sigortalılar için “21-Diğer ücretsiz izin” seçeneğinin işaretlenmesine imkan sağlanmıştır.

  60 veya 90 gün fiili hizmete tabi işlerde çalışan sigortalıların bildirimleri nasıl yapılacak?

  60 veya 90 günlük fiil hizmete tabi işlerde çalışan sigortalıların, fiili hizmet süresi kapsamında yalnızca fiilen çalıştıkları sürelerinin bildirilmesi gerektiğinden, bu sigortalıların hafta sonu tatillerinde fiili çalışmalarından söz edilemeyeceğinden, sigortalıların e-Bildirgede FHZ kapsamında ay içindeki prim gün sayısının 26 günden fazla bildirilmesine izin verilmemiştir.

  Bu kapsamda, gerek FHZ kapsamındaki en fazla 26 günlük hizmetin bildirilmesi sırasında, gerekse bu işlerde fiilen çalışılmayan en az 4 günlük hizmetin bildirilmesi sırasında her iki farklı belge türü için de eksik gün nedeni olarak “Diğer Nedenler” seçeneği tercih edilmekte idi.

  Ancak “Diğer nedenler” seçeneğinin yabancı uyruklu sigortalılar için kapatılmasının ardından, 60 veya 90 günlük fiili hizmet tabi işlerde çalışan sigortalılar için düzenlenecek iki ayrı belge türünde de eksik gün nedeni olarak “25-Diğer belge/kanun türlerinden gün tamamlama” seçeneğinin işaretlenmesi gerekiyor.

  Örneğin 2019/Ekim ayında hafta sonu tatili hariç ayın kalan günlerinin tamamında 90 günlük fiili hizmete tabi işlerde çalışan bir sigortalının;

  -26 günlük hizmetinin 32 nolu belge türü ile (eksik gün sayısı 5 gün)

  -4 günlük hizmetinin ise 1 nolu belge türü ile (eksik gün sayısı 27 gün)

  bildirilerek, her iki belge için de eksik gün nedeni olarak “25-Diğer belge/kanun türlerinden gün tamamlama” seçeneği işaretlenmesi gerekiyor.

  Diğer taraftan duyuruda, 25-Diğer belge/kanun türlerinden gün tamamlama” seçeneğinin sadece yabancı uyruklu işçiler için seçilebileceğine yönelik bir açıklama yapılmadığından, bu gibi durumlarda sigortalının TC vatandaşı veya yabancı uyruklu olduğuna bakılmaksızın eksik gün nedeni olarak “25-Diğer belge/kanun türlerinden gün tamamlama” seçeneği işaretlenmesi gerektiği düşünülmektedir.

  AR-GE kapsamında çalışanlar için de 25 nolu eksik gün nedeni işaretlenecek

  Eksik gün nedenlerinde yapılan değişiklik sonrasında, AR-GE kapsamında çalışan sigortalılar için 5746  sayılı Kanunda öngörülen destekten yararlanılması sırasında;

  -Ar-Ge kapsamındaki çalışmaları nedeniyle hak kazanılan ücretlere isabet eden prim günleri  5746 sayılı Kanun numarası seçilerek düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgeleri ile

  -Ar-Ge kapsamı dışındaki faaliyetlerde geçen prim gün sayıları 5510 sayılı Kanun numarası seçilerek düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgeleri ile bildirilerek,her iki belge için de eksik gün nedeni olarak “25-Diğer belge/kanun türlerinden gün tamamlama” seçeneğinin işaretlenmesi gerekiyor.

  Örneğin 2019/Ekim ayında 20 gün AR-GE kapsamında, ayın kalan günlerinde AR-GE dışındaki faaliyetlerde çalışan bir sigortalının;

  20 günlük hizmetinin 1 nolu belge türü ve 05746 sayılı Kanun numarası seçilerek (eksik gün sayısı 11 gün)

  10 günlük hizmetinin ise 1 nolu belge türü ile 05510 sayılı Kanun numarası seçilerek (eksik gün sayısı 21 gün)

  bildirilerek,her iki belge için de eksik gün nedeni olarak “25-Diğer belge/kanun türlerinden gün tamamlama” seçeneğinin işaretlenmesi gerekiyor.

  Yabancı uyruklu işçilerin yurt dışındaki izinlerinin sadece yolda geçen 2 + 2 günlük süresi eksik gün olarak bildirilebilecek.

  Duyuruda, “İşyeri ile ilişiğini kesmeden geçici süreli olarak yurt dışına çıkılması durumunda ülkeye giriş ve çıkış tarihlerinin de dikkate alınarak kişinin yolda geçireceği süreler için; ülkeden çıkış günü hariç olmak üzere iki gün, yine ülkeye giriş tarihi hariç olmak üzere iki günü geçmemek üzere yolda geçen sürelerin de dikkate alınması suretiyle bu süreler için de işverenden aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi istenmeyecektir.”

  “Çalışmakta iken işyeri ile ilişiği kesilmeksizin geçici olarak yurtdışına giden yabancı uyruklu sigortalıların eksik günleri ile ilgili olarak “21-Diğer Ücretsiz İzin” kodunun seçilebilmesi yönünde e-Bildirge programlarına gerekli kontroller ilave edilmiştir.” Şeklinde açıklama yapılmıştır.

  Buna göre hizmet akdi sona ermeden yurt dışına geçici süreli olarak çıkan yabancı uyruklu sigortalılar için yolda geçen en fazla 4 gün eksik gün bildiriminde bulunulabilecek ve eksik gün nedeni olarak da “21-Diğer Ücretsiz İzin” seçeneği işaretlenecektir.

  GÜLBENK MÜŞAVİRLİK

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 20-11-2019 tarihinden beri 3654 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  02 Temmuz 2020, Perşembe
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.84286.85526.83806.8654
  EUR7.72117.73507.71577.7466
  GBP8.54548.59008.53948.6029

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 46    
     Bugün : 10.266    
     Bu Ay : 22.680    
     Bu Yıl : 2.020.905    
     Toplam : 22.253.305    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats