Yazı fontu: Boyutu:
 

2019-11-20

İŞVERENLER VE MESLEK MENSUPLARI DİKKAT! E-BİLDİRGEDE EKSİK GÜN NEDENLERİ DEĞİŞTİ


“Yabancı Uyruklu İşçi Çalıştıran İşverenler Çalışma Bakanlığından Çözüm Bekliyor” başlıklı yazımızda, yabancı uyruklu sigortalılar için eksik gün nedenleri arasında yer alan ”Diğer Nedenler” seçeneğinin yabancı uyruklu işçiler için seçime kapatılmasının ardından gerek 60 veya 90 günlük fiili hizmet kapsamındaki işlerde çalışan yabancı uyruklu sigortalıların, gerekse AR-GE kapsamında çalışan yabancı uyruklu sigortalıların SGK bildirimlerinin yapılamadığını dile getirmiştik.

Sosyal Güvenlik Kurumu yabancı uyruklu sigortalılarda yaşanan bu sorunu uygulamada yaptığı değişikliklerle gidermiş ve yapılan değişiklikleri de e-Bildirge sayfasında duyurmuştur.

Bu kapsamda, aynı sigortalı için birden fazla belge türü ile yapılacak bildirimler için eksik gün nedenlerinin arasına “25-Diğer belge/kanun türlerinden gün tamamlama” adında yeni bir eksik gün nedeni ilave edilmiş, yurt dışına geçici süreyle çıkan yabancı uyruklu sigortalılar için “21-Diğer ücretsiz izin” seçeneğinin işaretlenmesine imkan sağlanmıştır.

60 veya 90 gün fiili hizmete tabi işlerde çalışan sigortalıların bildirimleri nasıl yapılacak?

60 veya 90 günlük fiil hizmete tabi işlerde çalışan sigortalıların, fiili hizmet süresi kapsamında yalnızca fiilen çalıştıkları sürelerinin bildirilmesi gerektiğinden, bu sigortalıların hafta sonu tatillerinde fiili çalışmalarından söz edilemeyeceğinden, sigortalıların e-Bildirgede FHZ kapsamında ay içindeki prim gün sayısının 26 günden fazla bildirilmesine izin verilmemiştir.

Bu kapsamda, gerek FHZ kapsamındaki en fazla 26 günlük hizmetin bildirilmesi sırasında, gerekse bu işlerde fiilen çalışılmayan en az 4 günlük hizmetin bildirilmesi sırasında her iki farklı belge türü için de eksik gün nedeni olarak “Diğer Nedenler” seçeneği tercih edilmekte idi.

Ancak “Diğer nedenler” seçeneğinin yabancı uyruklu sigortalılar için kapatılmasının ardından, 60 veya 90 günlük fiili hizmet tabi işlerde çalışan sigortalılar için düzenlenecek iki ayrı belge türünde de eksik gün nedeni olarak “25-Diğer belge/kanun türlerinden gün tamamlama” seçeneğinin işaretlenmesi gerekiyor.

Örneğin 2019/Ekim ayında hafta sonu tatili hariç ayın kalan günlerinin tamamında 90 günlük fiili hizmete tabi işlerde çalışan bir sigortalının;

-26 günlük hizmetinin 32 nolu belge türü ile (eksik gün sayısı 5 gün)

-4 günlük hizmetinin ise 1 nolu belge türü ile (eksik gün sayısı 27 gün)

bildirilerek, her iki belge için de eksik gün nedeni olarak “25-Diğer belge/kanun türlerinden gün tamamlama” seçeneği işaretlenmesi gerekiyor.

Diğer taraftan duyuruda, 25-Diğer belge/kanun türlerinden gün tamamlama” seçeneğinin sadece yabancı uyruklu işçiler için seçilebileceğine yönelik bir açıklama yapılmadığından, bu gibi durumlarda sigortalının TC vatandaşı veya yabancı uyruklu olduğuna bakılmaksızın eksik gün nedeni olarak “25-Diğer belge/kanun türlerinden gün tamamlama” seçeneği işaretlenmesi gerektiği düşünülmektedir.

AR-GE kapsamında çalışanlar için de 25 nolu eksik gün nedeni işaretlenecek

Eksik gün nedenlerinde yapılan değişiklik sonrasında, AR-GE kapsamında çalışan sigortalılar için 5746  sayılı Kanunda öngörülen destekten yararlanılması sırasında;

-Ar-Ge kapsamındaki çalışmaları nedeniyle hak kazanılan ücretlere isabet eden prim günleri  5746 sayılı Kanun numarası seçilerek düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgeleri ile

-Ar-Ge kapsamı dışındaki faaliyetlerde geçen prim gün sayıları 5510 sayılı Kanun numarası seçilerek düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgeleri ile bildirilerek,her iki belge için de eksik gün nedeni olarak “25-Diğer belge/kanun türlerinden gün tamamlama” seçeneğinin işaretlenmesi gerekiyor.

Örneğin 2019/Ekim ayında 20 gün AR-GE kapsamında, ayın kalan günlerinde AR-GE dışındaki faaliyetlerde çalışan bir sigortalının;

20 günlük hizmetinin 1 nolu belge türü ve 05746 sayılı Kanun numarası seçilerek (eksik gün sayısı 11 gün)

10 günlük hizmetinin ise 1 nolu belge türü ile 05510 sayılı Kanun numarası seçilerek (eksik gün sayısı 21 gün)

bildirilerek,her iki belge için de eksik gün nedeni olarak “25-Diğer belge/kanun türlerinden gün tamamlama” seçeneğinin işaretlenmesi gerekiyor.

Yabancı uyruklu işçilerin yurt dışındaki izinlerinin sadece yolda geçen 2 + 2 günlük süresi eksik gün olarak bildirilebilecek.

Duyuruda, “İşyeri ile ilişiğini kesmeden geçici süreli olarak yurt dışına çıkılması durumunda ülkeye giriş ve çıkış tarihlerinin de dikkate alınarak kişinin yolda geçireceği süreler için; ülkeden çıkış günü hariç olmak üzere iki gün, yine ülkeye giriş tarihi hariç olmak üzere iki günü geçmemek üzere yolda geçen sürelerin de dikkate alınması suretiyle bu süreler için de işverenden aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi istenmeyecektir.”

“Çalışmakta iken işyeri ile ilişiği kesilmeksizin geçici olarak yurtdışına giden yabancı uyruklu sigortalıların eksik günleri ile ilgili olarak “21-Diğer Ücretsiz İzin” kodunun seçilebilmesi yönünde e-Bildirge programlarına gerekli kontroller ilave edilmiştir.” Şeklinde açıklama yapılmıştır.

Buna göre hizmet akdi sona ermeden yurt dışına geçici süreli olarak çıkan yabancı uyruklu sigortalılar için yolda geçen en fazla 4 gün eksik gün bildiriminde bulunulabilecek ve eksik gün nedeni olarak da “21-Diğer Ücretsiz İzin” seçeneği işaretlenecektir.

GÜLBENK MÜŞAVİRLİK

GÜLBENK MÜŞAVİRLİK
Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985