Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • İŞVERENLER MÜJDE! 6111 TEŞVİKİNİN SÜRESİ UZATILDI

  Uygulamadaki teşvikler arasında işverenler açısından getirisi en yüksek olan prim teşviki, hiç kuskusuz 6111 sayılı yasayla getirilen teşviktir.

  Yasa maddesinde teşvikin 31/12/2015 tarihine kadar işe alınan sigortalılara yönelik verileceği belirtilmiş olmasına rağmen, ayrıca Bakanlar Kuruluna da bu süreyi beş yıla kadar uzatma yetkisi verilmiştir.

  Bakanlar Kurulu, kendisine verilen bu yetkiye istinaden 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen teşvikin uygulama süresini 21/12/2015 tarihli ve 2015/8321 sayılı kararı ile 31/12/2020 tarihine kadar uzatmıştır.

  Yapılan bu düzenlemeyle 1/1/2016 tarihinden itibaren 31/12/2020 tarihine kadar işe alınacak olan sigortalılardan dolayı da yasada öngörülen diğer şartların sağlanmış olması kaydıyla sözkonusu teşvikten yararlanılması mümkün olacaktır.

  Asgari ücret artışının yükünü alacak bu teşvik yeterince biliniyor mu?

  Asgari ücretin 1.647 TL ye yükseltilmesiyle birlikte,  işveren hissesine isabet eden primlerin tamamını devletin karşıladığı  bu teşvikin önemi bir kat daha artmıştır. Beş puanlık prim indirimine göre işverenlere olan getirisi yaklaşık 4 kat fazla olduğundan, kapsama giren sigortalılardan dolayı beş puanlık prim indirimi yerine bu teşvikten yararlanılmasının, kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğu düşünülmktedir.

  İki teşviki karşılaştırdığınızda,   2015/Ocak ila Aralık ayları arasında 1.647 TL brüt ücret alan bir sigortalıdan dolayı;

  -Beş puanlık prim indiriminden yararlanan bir işveren;

  1.647 X 5 / 100 = 82,35  TL teşvik alıp,

  1.647 X 32,5 / 100 = 535,28 TL sigorta primi + işsizlik sigortası primi öderken,

  -6111 teşvikinden yararlanan bir işveren;

  1.647 X 20,5 / 100 = 337,64  TL teşvik alıp,

  1.647 X 17,5 / 100 = 288,23 TL sigorta primi + işsizlik sigortası primi ödeyecektir.

  Teşvik tutarı asgari ücretle sınırlı tutulmadığından, prime esas kazanç üst sınırı üzerinden ücret alan bir sigortalı için yararlanılacak teşvik tutarı da misliyle artacaktır.

  Dolayısıyla 2015 Ocak ila Aralık ayları arasında ücreti prime esas kazanç üst sınırdan (1.647 X 6,5 = 10.705,50 TL üzerinden) bildirilen bir sigortalıdan dolayı;

  -Beş puanlık prim indiriminden yararlanan bir işveren;

  10.705,50 X 5 / 100 = 535,28  TL teşvik alıp,

  10.705,50  X 32,5 / 100 = 3.479,29 TL sigorta primi + işsizlik sigortası primi öderken,

  -6111 teşvikinden yararlanan bir işveren;

  10.705,50 X 20,5 / 100 = 2.194,63  TL teşvik alıp,

  10.705,50 X 17,5 / 100 = 1.873,46 TL sigorta primi + işsizlik sigortası primi ödeyecektir.

  Ortalama sigortalı sayısına dikkat!

  Teşvikin getirisinin işverenler açısından bu denli yüksek olmasına rağmen, meslek mensubu arkadaşlar arasında pek de tercih edilmemesinin en önemli nedeni, yasada aranılan şartlar sağlanmadan teşvikten yararlanılması halinde SGK’nın bu teşvikleri sonradan faiziyle birlikte geri alıyor olması.

  Teşvikten oldukça yüklü miktarlarda yararlanan işverenlerin, yasada yer alan şartları sağlamadan haksız bir şekilde yararlandıklarının anlaşılması durumunda SGK’nın teşvik tutarlarını faiziyle birlikte geri alması, mükelleflerle meslek mensubu arkadaşları karşı karşıya getirebilmektedir.

  O açıdan meslek mensubu arkadaşların  bu teşvikten yararlanmadan önce özellikle sigortalıların ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığına dikkat etmeleri yerinde olacaktır.

  Bu şartın ne şekilde sağlandığı hususunda ise SGK WEB sitesindeki https://ebildirge.sgk.gov.tr/WPEB/jsp/duyuru/20110712_duyuru1.htm açıklamayı mutlaka okumalarını tavsiye ederim.

  Teşvikten geçmiş dönemler için yararlanılmasına izin verilmiyor

  Sosyal Güvenlik Kurumunun 2015/10 sayılı Genelgesinde, herhangi bir sigorta prim teşvikinden yararlandıktan sonra geriye yönelik olarak başka bir teşvikten yararlanılamayacağı açıklanmış.

  O nedenle 1/3/2011 tarihinden sonra işe alınan sigortalılar yönünden,  beş puanlık prim indiriminden yararlanılmadan önce sigortalıların 6111 teşviki kapsamına girip girmediklerinin kontrol edilmesi ve 6111 teşviki kapsamına giren sigortalılardan dolayı bu teşvikte yararlanılması, asgari ücret artışının yükünü hafifletecektir.

  S.M.M.M. Lütfi GÜLBENK

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 11-01-2016 tarihinden beri 9062 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  26 Eylül 2018, Çarşamba
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.12406.13506.11976.1442
  EUR7.20577.21877.20077.2295
  GBP8.03608.07798.03048.0901

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 3    
     Bugün : 917    
     Bu Ay : 352.247    
     Bu Yıl : 3.671.809    
     Toplam : 14.078.569    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats