Yazı fontu: Boyutu:
 

2016-01-11

İŞVERENLER MÜJDE! 6111 TEŞVİKİNİN SÜRESİ UZATILDI


Uygulamadaki teşvikler arasında işverenler açısından getirisi en yüksek olan prim teşviki, hiç kuskusuz 6111 sayılı yasayla getirilen teşviktir.

Yasa maddesinde teşvikin 31/12/2015 tarihine kadar işe alınan sigortalılara yönelik verileceği belirtilmiş olmasına rağmen, ayrıca Bakanlar Kuruluna da bu süreyi beş yıla kadar uzatma yetkisi verilmiştir.

Bakanlar Kurulu, kendisine verilen bu yetkiye istinaden 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen teşvikin uygulama süresini 21/12/2015 tarihli ve 2015/8321 sayılı kararı ile 31/12/2020 tarihine kadar uzatmıştır.

Yapılan bu düzenlemeyle 1/1/2016 tarihinden itibaren 31/12/2020 tarihine kadar işe alınacak olan sigortalılardan dolayı da yasada öngörülen diğer şartların sağlanmış olması kaydıyla sözkonusu teşvikten yararlanılması mümkün olacaktır.

Asgari ücret artışının yükünü alacak bu teşvik yeterince biliniyor mu?

Asgari ücretin 1.647 TL ye yükseltilmesiyle birlikte,  işveren hissesine isabet eden primlerin tamamını devletin karşıladığı  bu teşvikin önemi bir kat daha artmıştır. Beş puanlık prim indirimine göre işverenlere olan getirisi yaklaşık 4 kat fazla olduğundan, kapsama giren sigortalılardan dolayı beş puanlık prim indirimi yerine bu teşvikten yararlanılmasının, kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğu düşünülmktedir.

İki teşviki karşılaştırdığınızda,   2015/Ocak ila Aralık ayları arasında 1.647 TL brüt ücret alan bir sigortalıdan dolayı;

-Beş puanlık prim indiriminden yararlanan bir işveren;

1.647 X 5 / 100 = 82,35  TL teşvik alıp,

1.647 X 32,5 / 100 = 535,28 TL sigorta primi + işsizlik sigortası primi öderken,

-6111 teşvikinden yararlanan bir işveren;

1.647 X 20,5 / 100 = 337,64  TL teşvik alıp,

1.647 X 17,5 / 100 = 288,23 TL sigorta primi + işsizlik sigortası primi ödeyecektir.

Teşvik tutarı asgari ücretle sınırlı tutulmadığından, prime esas kazanç üst sınırı üzerinden ücret alan bir sigortalı için yararlanılacak teşvik tutarı da misliyle artacaktır.

Dolayısıyla 2015 Ocak ila Aralık ayları arasında ücreti prime esas kazanç üst sınırdan (1.647 X 6,5 = 10.705,50 TL üzerinden) bildirilen bir sigortalıdan dolayı;

-Beş puanlık prim indiriminden yararlanan bir işveren;

10.705,50 X 5 / 100 = 535,28  TL teşvik alıp,

10.705,50  X 32,5 / 100 = 3.479,29 TL sigorta primi + işsizlik sigortası primi öderken,

-6111 teşvikinden yararlanan bir işveren;

10.705,50 X 20,5 / 100 = 2.194,63  TL teşvik alıp,

10.705,50 X 17,5 / 100 = 1.873,46 TL sigorta primi + işsizlik sigortası primi ödeyecektir.

Ortalama sigortalı sayısına dikkat!

Teşvikin getirisinin işverenler açısından bu denli yüksek olmasına rağmen, meslek mensubu arkadaşlar arasında pek de tercih edilmemesinin en önemli nedeni, yasada aranılan şartlar sağlanmadan teşvikten yararlanılması halinde SGK’nın bu teşvikleri sonradan faiziyle birlikte geri alıyor olması.

Teşvikten oldukça yüklü miktarlarda yararlanan işverenlerin, yasada yer alan şartları sağlamadan haksız bir şekilde yararlandıklarının anlaşılması durumunda SGK’nın teşvik tutarlarını faiziyle birlikte geri alması, mükelleflerle meslek mensubu arkadaşları karşı karşıya getirebilmektedir.

O açıdan meslek mensubu arkadaşların  bu teşvikten yararlanmadan önce özellikle sigortalıların ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığına dikkat etmeleri yerinde olacaktır.

Bu şartın ne şekilde sağlandığı hususunda ise SGK WEB sitesindeki https://ebildirge.sgk.gov.tr/WPEB/jsp/duyuru/20110712_duyuru1.htm açıklamayı mutlaka okumalarını tavsiye ederim.

Teşvikten geçmiş dönemler için yararlanılmasına izin verilmiyor

Sosyal Güvenlik Kurumunun 2015/10 sayılı Genelgesinde, herhangi bir sigorta prim teşvikinden yararlandıktan sonra geriye yönelik olarak başka bir teşvikten yararlanılamayacağı açıklanmış.

O nedenle 1/3/2011 tarihinden sonra işe alınan sigortalılar yönünden,  beş puanlık prim indiriminden yararlanılmadan önce sigortalıların 6111 teşviki kapsamına girip girmediklerinin kontrol edilmesi ve 6111 teşviki kapsamına giren sigortalılardan dolayı bu teşvikte yararlanılması, asgari ücret artışının yükünü hafifletecektir.

S.M.M.M. Lütfi GÜLBENK

GÜLBENK MÜŞAVİRLİK Turgut Reis Cad.5/2-3 Tandoğan/ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985