Pratik Bilgiler
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • 2019 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • İHALE KONUSU İŞYERLERİ ENGELLİ DESTEĞİNDEN YARARLANABİLİRLER Mİ

  Bilindiği gibi 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesinin altıncı fıkrasında yer alan engelli teşvikinden, çalışma gücünün en az % 40’ ından yoksun olduğu sağlık kurulu raporu ile belgelenen sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerince yararlanılabilmektedir.

  Diğer taraftan,  uygulamada olan diğer kanunlardaki prim teşviklerinden 4734 veya 2886 sayılı Kanunlara göre yapılan alım ve yapım işlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı yararlanılamayacağı hususunda özel hükümler bulunmasına rağmen, 4857 sayılı Kanununda yer alan engelli teşvikinde ihale konusu işyerlerinin bahse konu teşvikten yararlanmayacaklarına ilişkin özel bir hükme yer verilmemiştir.

  Dolayısıyla, ihale konusu iş üstlenen ve bu işlerde engelli sigortalı çalıştıran işverenlerce engelli teşvikinden yararlanılıp yararlanılamayacağı hususunda da tereddüte düşülebilmektedir.

  Konuyla ilgili olarak, Kamu İhale Genel Tebliğine eklenen ve 25/12/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe giren maddede;  “İstekliler tekliflerini hazırlarken 4857 sayılı İş Kanunun ilgili maddelerinde düzenlenen sorumluluk çerçevesinde engelli işçi çalıştıracaklarını beyan etseler dahi, tekliflerin eşit koşullarda değerlendirilmesini sağlamak amacıyla tekliflerin değerlendirilmesinde bu durum dikkate alınmayacak, bütün istekliler tekliflerini olağan işçilik bedelleri üzerinden vereceklerdir. Ancak işin yürütümü sırasında yüklenicinin engelli işçi çalıştırması durumunda, yükleniciye fazla ödeme yapılmasını engellemek amacıyla 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar gereğince, engelli işçi çalıştırma nedeniyle Hazine tarafından karşılanan prim tutarı, idarece yüklenicinin hakedişinden kesilecektir.” hükmü yer almaktadır.

  Bu bağlamda, 25/12/2013 tarihinden sonraki hizmet alım ihalelerinde ihale konusu işte engelli sigortalı çalıştırılacak olsa dahi teklifler olağan işçilik bedeli üzerinden (% 37,5‘luk oran üzerinden) hesaplanarak verilip, idarelerce bu oran üzerinden prim hesaplaması yapılarak hak ediş ödemesi yapılacağından, bu şekilde verilen tekliflere istinaden engelli sigortalılara yönelik düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgelerinin de kanun numarası seçilmeksizin (indirimsiz olarak) düzenlenmesi gerekecektir.

  25/12/2013 ve sonrasında düzenlenen hizmet alım ihalelerine istinaden tekliflerini indirimsiz olarak vermelerine rağmen engelli sigortalılarını 14857 sayılı kanun numarasını seçmek suretiyle düzenleyen ve engelli teşvikinden yararlanan işverenlerin yararlanmış oldukları teşvik tutarlarının anılan Tebliğ gereğince ihale makamlarınca hak edişlerinden kesilmesi icap etmektedir.

  24/12/2013 ve öncesinde ise tekliflerin indirimli olarak hesaplanabildiği gibi indirimsiz olarak da hesaplanabildiği göz önüne alındığında, ihale makamlarınca yapılacak olan hak ediş ödemeleri sırasında,

  -Tekliflerini engelli teşvikinden yararlanmayacak şekilde (indirimsiz olarak) sunan, buna rağmen engelli teşvikinden yararlanmış olan işverenlerden yararlanmış oldukları teşvik tutarlarının idarelerce hakedişlerden kesilmesi,

  -Tekliflerini engelli teşvikinden yararlanacak şekilde (indirimli olarak) sunan ve engelli teşvikinden yararlanan işverenlerden teklifte beyan edilen tutarı aşan kısımların hakkedişlerden kesilmesi gibi bir durum ortaya çıkmaktadır.

  Dolayısıyla Hazine zararına neden olunmamasını teminen her hakediş ödemesinden önce, tekliflerini indirimsiz olarak veren işverenlerin engelli desteğinden yararlanıp yararlanmadıklarının idarelerce kontrol edilmesi gerekmektedir.

  Hal böyle olmakla birlikte uygulamada yaşanan bu durum, 1/3/2011 tarihinden önceki sürelerde ihale konusu iş üstlenen ve indirimsiz olarak teklif sunmalarına rağmen beş puanlık prim indiriminden yararlanan işverenlerin yararlandıkları teşvik tutarlarının sonradan hak edişlerinden kesilmesi durumunu akla getirmektedir.

  Hatırlanacağı üzere, ihale konusu iş üstlenen ve beş puanlık prim indiriminden yararlanan ancak sonradan yararlandıkları beş puanlık prim tutarları hakedişlerinden kesilen işverenler mahkemeler nezdinde açmış oldukları davaları kazanmış ve hakedişlerinden kesilen beş puanlık prim tutarları sonradan kendilerine iade edilmiştir.

  Dolayısıyla 1/3/2011 tarihinde yaşanan bu durum dolayısıyla binlerce davanın idareler aleyhine sonuçlandığı ve yaşanan bu senaryonun bu defa engelli teşvikinde de yaşanacağı dikkate alındığında, 4734 ve 2886 sayılı kanunlar gereğince alınan alım ve yapım işlerinden dolayı engelli teşvikinden yararlanılamayacağı hususunda 4857 sayılı Kanunda yasal değişiklik yapılmasının zaruri olduğu düşünülmektedir.

   

  Eyüp Sabri DEMİRCİ

  Sosyal Güvenlik Kurumu

  İşverenler Prim Daire Başkanlığı Şube Müdürü

   

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 02-06-2014 tarihinden beri 7645 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  17 Şubat 2019, Pazar
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD5.26015.26965.25645.2775
  EUR5.93355.94425.92935.9531
  GBP6.72686.76186.72216.7720

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 10    
     Bugün : 602    
     Bu Ay : 225.084    
     Bu Yıl : 659.923    
     Toplam : 16.074.093    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats