Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • YURT DIŞINA GÖNDERİLEN İŞÇİLERDE SGK DÜZENLEMESİ

  6486 sayılı “SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” 29.05.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, söz konusu Kanun ile 5510 sayılı SGK Kanununda da bazı düzenlemeler yapılmış bulunmaktadır.

  Konu ile ilgili olarak İşverenlerimizi ilgilendirmesi nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılmasında yarar görülmüştür.

  1- Bilindiği gibi, yurt içinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı tahakkuk eden malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta kolunun % 11 olan işveren hissesinin % 5 i Hazinece karşılanmakta, 5510 sayılı Kanunun 5/g maddesi kapsamında yurt dışına götürülen ve haklarında sadece kısa vade (%3) ve GSS (% 7,5 + % 5 = % 12) primi kesilen Türk işçiler içinse her hangi bir prim teşviki uygulanmamaktadır.


  İşverenlerinin yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere Kanunun 5 (g) maddesi kapsamında yurt içinden götürülen sigortalılar için, 01.06.2013 tarihinden başlayarak genel sağlık sigortası sigorta kolunun işveren hissesinin % 5 lik kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanacaktır.

  Dolayısıyla, toplam % 12,5 olan Genel sağlık sigortası priminin % 7,5 olan işveren hissesine isabet eden primin % 5 lik kısmı da 01.06.2013 tarihinden itibaren Hazinece karşılanacaktır.

  Böylece, yurt içinde sigortalı çalıştıran işverenlerin yanı sıra, yurt dışında çalıştırmak üzere işçi götüren işverenlere de aynı oranda (% 5) prim teşviki getirilmiş olmaktadır.


  2- Gerek yurt içinde, gerekse Kanunun 5/g maddesi kapsamında yurt dışında işçi çalıştıran işverenlerimizin bu teşvikten yararlanabilmeleri için;

  • Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde Kuruma vermeleri,
  • Sigorta primi tutarlarının Hazinece karşılanmayan kısmını yasal süresi içinde ödemeleri,
  • Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

  Şarttır. (Taksitlendirilen veya yapılandırılan borçlar, borç hükmünde değerlendirilmemektedir)
           

  3-  Daha önce olduğu gibi, ihale konusu işlerde çalıştırılan sigortalılar ile sosyal güvenlik destek primine tabi tutulmak suretiyle çalıştırılanlar hakkında % 5 prim teşviki  uygulanamayacaktır.
           

  4- Hazineden karşılanan prim tutarları, işverenler bakımından gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınamayacaktır.


  5- Yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi hâlinde, işverenler bir yıl süreyle bu maddeyle sağlanan destek unsurlarından yararlanamayacaktır. Bu madde kapsamındaki teşvikten yersiz olarak faydalanıldığının tespiti halinde de, yararlanılan teşvik tutarı ilgili işverenden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

  6- Yeni düzenlemeyle, 10 ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerine uygulanmak üzere, yurt içinde çalıştırılan işçiler için Hazinece karşılanan puana, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden altı puana kadar ilave puan eklemeye, sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksini dikkate almak suretiyle ilave puan uygulanacak illeri ve uygulama süresini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.

  Konu ile ilgili Bakanlar Kurulu kararının hazırlandığı, bu kararın 01.01.2013 tarihinden itibaren geçerli olacağı ve önümüzdeki günlerde Resmi Gazete’de yayımlanacağı öğrenilmiştir. Kararın açıklanmasını müteakip açıklama yapılacaktır.
   
  Hadi EYCE
   

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 24-06-2013 tarihinden beri 6300 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  26 Eylül 2018, Çarşamba
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.12406.13506.11976.1442
  EUR7.20577.21877.20077.2295
  GBP8.03608.07798.03048.0901

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 4    
     Bugün : 917    
     Bu Ay : 352.247    
     Bu Yıl : 3.671.809    
     Toplam : 14.078.569    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats