Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • YILLIK İZİN UYGULAMASI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK

  İşçilerin yıllık izin hakları İş Kanunu 53 ve devamındaki maddelerde düzenlenmiştir. 53. Maddede, İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verileceği, yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemeyeceği, niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümlerinin uygulanmayacağı,  işçilere verilecek yıllık izin süresinin, hizmet süresi;

  1. Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,
  2. Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,
  3. Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden,

  az olamayacağı, yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin sürelerinin dörder gün arttırılarak uygulanacağı, ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresinin yirmi günden az olamayacağı düzenlenmiştir.

  Kanunun 56. Maddesinde ise yıllık izin sürelerinin ancak tarafların anlaşması ile bir parçası 10 günden az olmamak üzere, en fazla 3 parçaya bölünebileceği hükmü yer alıyordu. Kanunda yer alan bu hükme rağmen, işçilerin ihtiyaçları olmadığı gerekçesi ile kısa süreli izin talep etmesi ya da işverenin işin gereklerinden dolayı kısa süreli izin vermesi gibi nedenlerle çoğu zaman 3 parçadan fazla bölünmekteydi. Bu durum özellikle iş müfettişleri tarafından yapılan teftişlerde eleştiri konusu olmaktaydı. Diğer taraftan iş akdi sona eren işçiler yıllık izinlerini kullanmadıkları gerekçesi ile yargıya başvurduklarında, izinlerin kanuna aykırı olarak parçalanması, bir parçasının 10 günden az olması halinde, , bu şekilde kullanılan izinlerin yıllık izinden mahsup edilemeyeceği yönünde kararlar  çıkmaktaydı. ( Yargıtay 9. Hukuk Dairesi                     24.03.2011 tarih,2759/8629 E.K. 09.12.2010 tarih, 42644/36764 E.K.) Neyse ki Yargıtay sonradan farklı yönde değerlendirme yaparak; işçinin talebi ile iznin bölünmesi halinde, sonradan izin ücreti istenmesinin, Türk Medeni Kanunu 2. Maddesinde yer alan “Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.” hükmüne aykırı olacağı, işçilerin izinlerini kullanmış sayılmaları gerektiği yönünde kararlar   vermeye başlamıştır.( Yargıtay 7. HD 21.01.2014 tarih,2013/17206 E. 2014/ 692 K.)

  Uygulamada yaşanan bu sıkıntıyı aşmak için 56. Maddede değişiklik yapılması yoluna gidilmiştir.

  İş Kanunu 56. Maddesi 3. Fıkrası “Ancak, 53 üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir.” hükmünü içermekte iken,

  14.04.2016 tarihinde kabul edilen ve 26.04.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 6704 sayılı Kanun’un 16. Maddesi ileAncak, 53 üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler halinde kullanılabilir.” Şeklinde değiştirilmiştir.

  Bu değişiklikle yıllık izinlerde en çok 3’e bölünebilme kuralı kaldırılmış  olduğundan, bir parçası en az 10 gün olmak şartıyla, izin süresi istenildiği kadar bölünebilecektir.

  Örneğin, 14 iş günü yıllık izni bulunan işçi, 10+1+1+1+1 şeklinde izin kullanabilecektir.

  Ancak iznin bölünmesinde tarafların anlaşması şartı bulunduğundan, işverenlerin işçilerden gelen yıllık  izin taleplerini, mutlaka yazılı olarak yıllık izin talep dilekçesi/formu ile almaları ve özlük dosyasında saklamaları, izin dönüşü de izin defterinin imzalatılması, uygun olacaktır.

  Av. Esma Gülbenk

   

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 11-05-2016 tarihinden beri 6380 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  26 Eylül 2018, Çarşamba
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.12406.13506.11976.1442
  EUR7.20577.21877.20077.2295
  GBP8.03608.07798.03048.0901

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 4    
     Bugün : 917    
     Bu Ay : 352.247    
     Bu Yıl : 3.671.809    
     Toplam : 14.078.569    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats