Pratik Bilgiler
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • 2019 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  YENİ TTK AÇISINDAN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN TARİHLER

  YENİ TÜRK TİCARET KANUNU AÇISINDAN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN TARİHLER

  (30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6335 sayılı Kanun hükümleri dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir.)
   
  ·         01-07-2012
  Yeni Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girdi. (6102 S.Y. Md. 1534)
  ·         30-09-2012
  Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan anonim şirket yönetim kurulları ile limited şirket müdürleri, görevden alınmaları veya yönetim kurulu üyeliğinin başka bir sebeple boşalması hali hariç, sürelerinin sonuna kadar görevlerine devam ederler.
  Ancak,
  Tüm ortakların müdür sıfatıyla işleri takip ettiği limited şirketlerde, belirtilen tarihe kadar, 623. Madde uyarınca şirketin yönetim ve temsilinin şirket sözleşmesinde düzenlenmesi gerekmektedir. ( 6103 S.Y Md. 25)  6762 Sayılı yürürlükten kalkacak olan Ticaret Kanunu 540. Maddede bulunan’ Aksi kararlaştırılmış olmadıkça, ortaklar hep birlikte müdür sıfatıyla şirket işlerini idareye ve şirketi temsile mezun ve mecburdurlar.hükmü  yeni yasada  yoktur.  Yeni Türk Ticaret Kanunu 623. Madde uyarınca, yönetim ve temsil hususunun sözleşmede belirlenmesi gerekmektedir.
  Ayrıca, tüzel kişi temsilcisi olarak üye seçilen gerçek kişi yönetimde ise, yine belirtilen tarihe kadar bu gerçek kişinin istifa etmesi ve yerine tüzel kişinin veya başkasının seçilmesi gerekmektedir. ( 6103 S.Y. Md. 25)
  ·         01-01-2013
  -Türkiye muhasebe standartları ile ilgili hükümlerin yürürlüğe girmesi,
  -Şirketlerin denetlenmesine ilişkin 397 ila  406. Maddelerin yürürlüğe girmesi( 6102 S.Y. Md. 1534)
  ·         31-03-2013
  400 üncü maddede öngörülen denetçi, 397 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre denetime tabi tutulan şirketlerin yetkili organı tarafından en geç 31.03.2013 tarihine kadar seçilir.Seçim ile birlikte 6762 sayılı Kanuna göre görev yapan denetçinin görevi sona erer. 397 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre denetime tabi olmayan şirketlerin 6762 sayılı Kanuna göre görev yapan denetçilerinin görevi de 31.03.2013 tarihinde sona erer (6102 S.Y. Geçici Md. 6)
  ·         30-06-2013
  Bir anonim şirketin esas sözleşmesinde veya bir limited şirketin şirket sözleşmesinde genel kurulun toplantı ve karar nisaplarına, madde numarası belirtilerek veya belirtilmeksizin 6762 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüşse, bu şirketler Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesinden itibaren oniki  ay içinde anonim şirketlerde esas sözleşmelerini ve limited şirketlerde şirket sözleşmesini değiştirerek, anılan Kanuna uygun düzenleme yaparlar. Aksi halde, bu sürenin geçmesiyle Türk Ticaret Kanununun genel kurulun toplantı ve karar nisaplarına ilişkin hükümleri uygulanır. Sadece bu oniki  ay içinde yapılan genel kurullarda 6762 sayılı Kanunun genel kurulların toplantı ve karar nisapları hakkındaki hükümleri uygulanır. (6103 S.Y. Md. 26)
  Kanun 01-07-2012 tarihinde yürürlüğe girdiğinden 12 aylık süre 30-06-2013 tarihinde dolmaktadır.
  ·         30-06-2013
  -Anonim şirketler esas sözleşmelerini ve limited şirketler şirket sözleşmelerini, yürürlük tarihinden itibaren oniki  ay içinde Türk Ticaret Kanunuyla uyumlu hale getirirler. Bu süre içinde gerekli değişikliklerin yapılmaması halinde, esas sözleşmedeki ve şirket sözleşmesindeki düzenleme yerine Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.6103 S.Y. Md. 22)
  ·           01-07-2013
  Türk Ticaret Kanununun oy hakkına ilişkin  434 ve 435 inci maddeleri, anılan Kanunun yürürlük  tarihinden itibaren oniki  ay sonra yürürlüğe girer. (6103 S.Y  Md. 28) hükmü gereği 01-07-2013 tarihinde yürürlüğe girecektir.
  ·         01-07-2013
  İnternet sitesi kurma zorunluluğu getiren 1524. Madde  kanun yürürlüğe girdikten bir yıl sonra yani 01-07-2013 te yürürlüğe girecektir. (6102 S.Y. Md. 1534)
  ·         13-02-2014
  Anonim ve limited şirketlerin asgari sermayelerini en geç bu tarihe kadar kanunda belirtilen miktara çıkarmaları gerekmektedir. Aksi halde sürenin sonunda infisah etmiş sayılırlar.( 6103 S.Y. Md.20)
   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 09-01-2012 tarihinden beri 6729 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  04 Nisan 2020, Cumartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.69036.70246.68576.7124
  EUR7.22797.24097.22287.2518
  GBP8.22288.26578.21708.2781

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 9    
     Bugün : 7.233    
     Bu Ay : 62.665    
     Bu Yıl : 1.221.237    
     Toplam : 21.453.637    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats