Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • YEMEK KARTLARI PRİME TABİ TUTULABİLİR Mİ?

  Çalışanlara yemek yardımı adı altında verilen yemek kartlarının (akıllı kartların) sigorta primine esas kazanca dahil edilip edilemeyeceği hususu işletmeler ve mensubu arkadaşlar arasında tereddüt konusu olabildiğinden bu  yazımızda yemek kartlarının prime esas kazanca dahil edilip edilmeyeceği hususu değerlendirilecektir.

   Sigortalılara yapılan ödemelerden hangilerinin prime esas kazanca dahil edilip hangilerinin dahil edilmeyeceği hususu 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 80. maddesinde açıklanmıştır.

  Maddenin 1/b bendinde;  “Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz.”

  1/c bendinde ise “(b) bendinde belirtilen istisnalar dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler ile ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemeler prime esas kazanca tabi tutulur. Diğer kanunlardaki prime tabi tutulmaması gerektiğine dair muafiyet ve istisnalar bu Kanunun uygulanmasında dikkate alınmaz.”

  Hükümlerine yer verilmiştir.

  İşveren Uygulama Tebliğinde ise, “… sigortalılara ay içinde yemek parası olarak nakit ödeme yapılmaksızın, çalıştıkları işyerinin dışında yemek üretimi yapan başka firma veya şahıslar tarafından (örneğin yemek kuponu karşılığında) gerek işyerinde, gerekse işyerinin dışında yemek verilmesi halinde, işverenlerce bu firma veya şahıslara fatura karşılığında yemek bedeli olarak ödenen fatura bedelleri prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.” denilmiştir.

  Dolayısıyla çalışanlar adına işverenler tarafından ödenen yemek paralarının prime tabi tutulup tutulmayacağı hususu, ödemenin ayni yardım şeklinde mi yoksa nakdi olarak mı yapıldığına göre farklılık göstermektedir.

  Uygulamada çalışanların yemek ihtiyaçları işverenler tarafından genel anlamda dört farklı şekilde karşılanmaktadır.

  1-İşyerinin bir bölümünde yemek hizmeti sunulması

  2- Çalışanlara yemek kartı verilmesi

  3- İşverenlerce üçüncü kişilerden yemek hizmeti satın alınıp, işyerinde veya hizmetin satın alındığı işletmede yemek hizmeti sunulması,

  4-Yemek paralarının çalışanlara nakit olarak ödenmesi

  Akıllı kartların her ne kadar sigortalılar dışında üçüncü kişiler tarafından da kullanılabilmesi veya yemek hizmeti dışındaki başka ihtiyaçlar için de kullanılabilmesi mümkün olsa da, akıllı kartlara yüklenen yemek ücretlerinin sigortalıya yemek yeme imkânı sağlamak amacıyla verildiği, bu kartların sigortalıların yaptıkları işin bir karşılığı olmaksızın  işverenler tarafından yardım amaçlı verildiği ve nakdi bir ödeme olmadığı ortadadır.

  Bu nedenle, yemek paralarının;

  -Nakit olarak ödenmesi halinde % 6 oranındaki istisna kısım düşüldükten  sonra kalan kısmının prime esas kazanca dahil edilmesinin,

  -İşveren Uygulama Tebliğinde örnek olarak verilmiş yemek kuponunda olduğu gibi akıllı kartlara yüklenen yemek paralarının ayni yardım olarak kabul edilerek prime esas kazanca dahil edilmemesi,

  gerektiği değerlendirilmektedir. 

  S.M.M.M. Lütfi GÜLBENK

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 20-07-2016 tarihinden beri 2931 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  26 Eylül 2018, Çarşamba
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.12406.13506.11976.1442
  EUR7.20577.21877.20077.2295
  GBP8.03608.07798.03048.0901

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 1    
     Bugün : 917    
     Bu Ay : 352.247    
     Bu Yıl : 3.671.809    
     Toplam : 14.078.569    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats