Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • YAPILANDIRMADA ERKEN ÖDEME HALİNDE FAİZ İNDİRİMİNDEN NASIL YARARLANILACAK

  Geçici 60. madde ile getirilen yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların kapsama giren borç asıllarına, ödeme süresinin sona erdiği tarihten 11/9/2014 tarihine kadar enflasyon oranları üzerinden hesaplanan faiz ilave edilmiştir.  Ayrıca başvuru sırasında taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmiş olması halinde, bulunan bu tutar ;

  -Altı eşit taksit için (1,05),

  -Dokuz eşit taksit için (1,07),

  -Oniki eşit taksit için (1,10),

  -Onsekiz eşit taksit için (1,15),

  katsayısı ile çarpılarak, taksitlendirme farkı ilave edilmek suretiyle taksitler halinde ödenecek toplam tutar bulunmuştur.

  Örneğin borç aslı ve enflasyon oranları üzerinden hesaplanan faiz borcu da dahil toplam 1.000,00 TL borcu olan bir işveren

  -Altı taksit talebinde bulunmuş ise    1.000,00 X 1,05  = 1.050,00 TL

  -Dokuz taksit talebinde bulunmuş ise 1.000,00 X 1,07  = 1.070,00 TL

  -Oniki taksit talebinde bulunmuş ise 1.000,00 X 1,10  = 1.100,00 TL        

  -Onsekiz taksit talebinde bulunmuş ise 1.000,00 X 1,15   = 1.150,00 TL ödemesi gerekecektir.

  Hal böyle olmakla birlikte, geçici 60. maddede yere alan “Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması halinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.” hükmüne istinaden yukarıda belirtildiği şekilde  hesaplanan borcun tamamının başvuru sırasında tercih edilen taksit süresinden daha kısa süre içinde ödenecek olması halinde, taksitlendirme farkı, borcun hangi taksit süresi içinde ödendiğine bakılarak ilgili katsayıya göre yeniden hesap edilmektedir.

  Örneğin, 1.000,00 TL tutarındaki toplam borcu için 18 taksit talebinde bulunmuş bir borçluya taksitlendirme farkı ile birlikte toplam 1.150.00 TL tutarında bir ödeme planının verildiği ve borçlunun;

  - İlk 3 taksiti ödedikten sonra kalan taksitlerin tamamını 4. taksit ödeme süresi içinde ödeyeceği varsayıldığında, taksitlendirme farkı 6 taksit katsayısına göre yeniden hesaplanacağından, ödenecek toplam taksitlendirme farkı 50,00 TL,

  - İlk 7 taksit ödedikten sonra kalan taksitlerin tamamını 8. taksit ödeme süresi içinde ödeyeceği varsayıldığında, taksitlendirme farkı 9 taksit katsayısına göre yeniden hesaplanacağından, ödenecek toplam taksitlendirme farkı  bu defa 70,00 TL

  olacaktır.

  Diğer taraftan, uygulamada, aylık taksitlerin bir kısmının peşin olarak ödenmesi halinde, bu taksitlere herhangi bir faiz alınmayacağı, taksitlendirme farkının kalan taksitler için yeniden hesaplanacağı şeklinde bir kanı oluşmuş olsa da yasada bu şekilde bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

  Dolayısıyla 18 eşit taksit talebinde bulunmuş bir borçlu tarafından ilk 7 taksitin tamamı bir defada ödense de kalan 11 taksit 6, 9, veya 12 taksit süresi içinde ödenmediği takdirde taksitlendirme farkının ilgili katsayıya göre hesaplanması, başka bir ifade ile faiz indiriminden yararlanılması mümkün olamayacaktır.

  Erken ödemeden dolayı taksitlendirme farkı negatife düşmüş ise artan kısmın iadesi yapılmayacak

  Yeniden yapılandırma işlemlerinin usul ve esaslarının açıklandığı 2014/26 sayılı genelge uyarınca, aylık taksitlerin bir kısmı ödendikten sonra kalan taksitlerin bir defada ödenecek olması halinde daha önce ödenen taksitlere ilişkin taksitlendirme farklarının toplamı, yeniden hesaplanan taksitlendirme farkından fazla olduğu takdirde, bakiye taksitlendirme farkı tahsil edilmeyecek olmakla birlikte, artan kısmın iadesi de yapılmayacaktır.

  Örneğin borç aslı ve enflasyon oranları üzerinden hesaplanan faiz borcu da dahil toplam 1.000,00 TL ve 150,00 TL taksitlendirme farkı tutarındaki borcu 18 eşit taksite bağlanan bir borçlunun ilk 8 taksitini ödedikten sonra kalan 10 taksitini 6 taksit süresi içinde bir defada ödeyeceği ve ödeme tarihine kadar aylık taksitlerle birlikte toplam 67,00 TL taksitlendirme farkı ödediği varsayıldığında, 1.000,00 TL tutarındaki borca 6 taksit süresi için 50,00 TL taksitlendirme farkı ödenmesi gerekmekle birlikte, borcun tamamının ödendiği tarihe kadar 67,00 TL tutarında taksitlendirme farkının ödenmiş olması nedeniyle ayrıca taksitlendirme farkı alınmayacak, ancak artan 17,00 TL’nin iadesi de yapılmayacaktır.

  Ödemeler nasıl yapılacak

  Geçici 60. madde uyarınca taksitle ödeme başvurusunda bulunan borçluların, aylık taksitlerin tamamını başlangıçta tercih ettikleri taksit süresinden daha kısa süre içinde ödeyecek olmaları halinde on-lıne banka tahsilat programları hazırlanıncaya kadar, bahse konu ödemlerin banka kanalıyla ve “beyan usulü” seçeneği vasıtasıyla ödenmesi gerekecektir.

  Bu durumda, yeniden yapılandırılan borçlara ilişkin aylık taksitlerin tamamının daha kısa süre içinde ve bir defada ödenecek olması halinde,  işverenlerce işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine müracaat edilerek, borcun tamamının kapatılacağı durumda ödenecek toplam borç miktarı öğrenildikten sonra, ilgili banka tarafından Sorgu Tipi “5- Beyan usulü” seçeneği ile 26 haneli işyeri sicil numarası ile sorgulama yapılıp, “ 1011-SSK İcra Tahsilatı Geçmiş Dönem” tahsilat tipi seçilerek tahsilat yapılabilecektir.

  Ödeme sırasında gerekli açıklamanın yapılması veya ödeme dekontunun bir fotokopisi ile birlikte ilgili sosyal güvenlik merkezine müracaat edilmesi halinde, yapılan ödemeler ödeme planına aktarılarak, geçici 60. madde kapsamına giren borçların tamamı ödenmiş olacaktır.

   

  Eyüp Sabri DEMİRCİ

  Sosyal Güvenlik Kurumu İşverenler Daire Başkanlığı 

  Şube Müdürü

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 06-04-2015 tarihinden beri 12053 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  24 Eylül 2018, Pazartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.26716.27846.26276.2878
  EUR7.37947.39277.37427.4038
  GBP8.26108.30408.25528.3165

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 3    
     Bugün : 613    
     Bu Ay : 323.876    
     Bu Yıl : 3.643.438    
     Toplam : 14.050.198    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats