Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • YAPILANDIRMA BAŞVURUNLARINDA SGK DA NE KADARLIK FAİZ SİLİNECEK

  Torba yasayla, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçların TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları üzerinden hesaplanacak faiziyle ve uzun süreli taksitler halinde ödenmesine imkan sağlanmıştır.

  TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE  aylık değişim oranları üzerinden hesaplanacak faizin, 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesine göre hesaplanan faize göre oldukça düşük olması nedeniyle mevcut  borçların yapılandırılarak ödenmesinin, kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğunu hatırlatmak faydalı olacaktır.

  Bu durumun daha iyi anlaşılabilmesi için yıllar itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu bulunan bir kişinin mevcut borçlarını yapılandırdığında, 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesine göre hesaplanan faiz ile yapılandırmaya başvurulması halinde TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları üzerinden hesaplanan faizi gösterelim istedik.

   

                                                              5510 SAYILI           YAPILANDIRMAYA   

  TEBLİĞ                                             KANUNA GÖRE          BAŞVURULUMASI               

  TARİHİ         BORÇ ASLI           GECİKME ZAMMI         HALİNDE GEC.ZAM.  

  1990/01             1.000,00        70.502,46                     7.696,50            

  1995/01             1.000,00        50.151,76                     4.803,50            

  1998/01              1.000,00       29.124,12                     3.036,50            

  1999/01              1.000,00       22.396,96                     2.635,50            

  2000/01              1.000,00       16.558,30                     2.105,50            

  2001/01              1.000,00       13.596,66                     1.868,50            

  2002/01              1.000,00         8.858,03                     1.191,50             

  2003/01              1.000,00         5.304,06                        899,50            

  2003/10              1.000,00         3.461,03                        857,50            

  2004/01              1.000,00         3.208,27                        809,50            

  2005/01              1.000,00         2.383,01                        730,70            

  2006/01              1.000,00         1.923,44                        653,70            

  2007/01              1.000,00         1.450,44                        555,70            

  2008/01              1.000,00         1.078,21                        477,00            

  2009/01              1.000,00            745,76                        411,80            

  2010/01              1.000,00            561,25                        345,50            

  2011/01              1.000,00            416,42                        241,20             

  2012/01              1.000,00            298,68                        153,10            

  2013/01              1.000,00            201,07                        134,50            

  2014/01              1.000,00            114,00                          16,60            

  TOPLAM                20.000,00         232.333,93                          29.623,80 

           

  Yukarıdaki hesaplamadan da anlaşılacağı üzere borçlarını torba yasaya göre yeniden yapılandıran borçluların faizleri önemli derecede düşeceği gibi, bu şekilde hesaplanan borcun tamamının 2/2/2015 tarihine kadar ödenmesi halinde 11/9/2014 ila 2/2/2015 tarihleri arasında, başka bir ifadeyle yaklaşık beş aylık bir süre için de herhangi bir faiz alınmayacaktır.

  Dolayısıyla, örneğimizdeki kişinin Sosyal Güvenlik Kurumuna 10/9/2014 tarihi itibariyle toplamda 252.333,93 TL borcu varken, bu borcun 6552 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 60 ıncı maddeye istinaden ödenmesi halinde toplam borç 49.623,80 TL’ye düşecektir.

   

  İdari para cezalarında ayrıca borç aslının % 50 si de terkin edilecek

  İdari para cezası borçlarında, prim borçlarından farklı olarak borç aslının % 50’si terkin edilecek, ayrıca kalan % 50’lik tutara isabet eden faiz de TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları üzerinden hesaplanacaktır.

  Dolayısıyla, idari para cezalarında borç aslının % 50’sine ödeme vadesinin sona erdiği tarihten 10/9/2014 tarihine kadar TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları üzerinden hesaplanacak faiz ilave edilerek yapılandırılacak borç tutarı belirlendiğinden, idari para cezası borçlarının yapılandırılarak ödenmesi, prim borçlarına göre çok daha avantajlı olacaktır.

  Örneğin, ödeme vadesi 31/3/2005 tarihinde sona eren 1.466,00 TL tutarındaki bir idari para cezası borcu ile ödeme vadesi 5/4/2014 tarihinde sona eren 1.071,00 TL tutarındaki idari para cezası borcunun yapılandırma öncesi ve sonrası durumuna bakıldığında;

   

      5510 SAYILI KANUNA YAPILANDIRMA İLE 
  TEBLİĞ TARİHİ BORÇ ASLI GÖRE BORÇ ASLI GEC.ZAMMI TUTARI
  17.03.2005 1466/2=733,00 3425,71 519,89
  21.03.2014 1071/2=535,50 110,08 4,55
  TOPLAM 1268,5 3535,79 524,44

            

         10/9/2014 tarihi itibariyle 2.537,50 TL olan borç aslı, yapılandırma sonrası  1.268,50 TL ye, 3.535,79 TL tutarındaki gecikme zammı ise 524,44 TL’ye düşecektir.

   

              Başvuru sırasında taksitle ödeme seçeneği tercih edildiğinde ayrıca taksitlendirme farkı ödenecektir.

              Yukarıda hesaplanan tutar, başvuru sırasında peşin ödeme seçeneği tercih edildiğinde, en geç 2/2/2015 tarihine kadar ödenmesi gereken tutardır.

  Yapılandırılan borcun taamının 2/2/2015 tarihine kadar ödenememesi halinde hesaplanan borcun taksitler halinde de ödenmesi mümkün bulunmaktadır. Bu durumda 6, 9, 12 veya 18 taksit seçilebilecektir.

              Taksitle ödeme yolu seçildiğinde ise bu defa borç aslı ve TFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları üzerinden hesaplanan gecikme zammı dahil toplam borç;

  1) Altı eşit taksit için (1,05),

  2) Dokuz eşit taksit için (1,07),

  3) Oniki eşit taksit için (1,10),

  4) Onsekiz eşit taksit için (1,15), katsayı ile çarpılarak taksitlendirrme farkı ile birlikte ödenecektir.

  Bu durumda, borç aslı 20.000,00 TL,TFE/ÜFE-Yİ-ÜFE’li gecikme zammı 29.623,80 olmak üzere toplam 49.623,80 TL olan bir işverenin ödeyeceği toplam tutar;

  1) Altı eşit taksit için;        49.623,80 *  (1,05) = 52.104,99 TL

  2) Dokuz eşit taksit için;    49.623,80 *  (1,07) = 53.097,47 TL

  3) Oniki eşit taksit için;      49,623.80 *(1,10) = 54.586,18 TL

  4) Onsekiz eşit taksit için;  49.623,80 * (1,15) = 57.067,37 TL

  olacaktır.

   

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 23-09-2014 tarihinden beri 7284 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  26 Eylül 2018, Çarşamba
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.12406.13506.11976.1442
  EUR7.20577.21877.20077.2295
  GBP8.03608.07798.03048.0901

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 3    
     Bugün : 917    
     Bu Ay : 352.247    
     Bu Yıl : 3.671.809    
     Toplam : 14.078.569    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats