Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • YABANCI UYRUKLU SİGORTALILARIN SGK’YA BİLDİRİMLERİ HANGİ SÜRELER İÇİNDE YAPILACAK

  6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 11/4/2014 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 27. maddesinde, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun 10. maddesine istinaden verilen Çalışma İzin Muafiyet Teyit Belgesinin aynı zamanda ikamet izni de sayılacağı öngörülmüştür.

                   Anılan Kanunda öngörülen bu hükme paralel olarak Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde de “Yabancı uyruklu kişilerin; çalışma izin belgesindeki izin başlangıç tarihinden itibaren 45 gün içinde ya da çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihi ile çalışma izin tarihinin farklı olması halinde çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihinden itibaren 45 gün, 11/4/2014 tarihinden itibaren 30 gün içinde Kuruma yapılan bildirimlerin de süresi içinde yapılmış sayılacağı” yönünde bir değişiklik yapılmıştır.

                   Diğer taraftan, sigortalılık işlemlerinin açıklandığı 2014/5 sayılı Genelgede, yabancı uyruklu sigortalılara ilişkin sigortalı işe giriş bildirgelerinin,

                   - Çalışma izin belgesindeki izin başlangıç tarihinden itibaren 30 gün içinde,

                   - Çalışma izin belgesinin işverene gönderildiği tarih/tebliğ tarihi ile çalışma izin tarihinin farklı olması halinde çalışma izin belgesinin işverene gönderildiği tarihten/tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük süre içinde

                   verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılacağı, ayrıca işyeri bildirgesi ile aylık prim ve hizmet belgesi hakkında da aynı şekilde işlem yapılacağı açıklanmıştır.

                   Yine 2014/5 sayılı Genelgeye göre işverenlerin işe giriş bildirgesini yukarıda belirtilen süre içerisinde vermeleri halinde işe giriş tarihinin çalışma izin tarihi ile aynı tarih olması şartı aranılmamaktadır.

                   Bu açıklamalar doğrultusunda, 17/5/2014 ila 17/5/2015 tarihleri arasında çalışma izin belgesi verilmiş yabancı uyruklu bir sigortalının 23/5/2014 tarihinde çalışmaya başladığı, ancak çalışma izin belgesinin  28/5/2014 tarihinde işverene tebliğ edildiği varsayıldığında,

                   -23/5/2014 tarihli işe giriş bildirgesinin,

                   -23/5/2014 ila 31/5/2014 tarihlerine ilişkin düzenlenecek 2014/Mayıs ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinin

                   Çalışma izin belgesinin işverene tebliğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içinde, yani 27/6/2014 tarihine kadar Kuruma verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır.

                   Yabancı uyruklu sigortalıların ilk defa tescil edilecek işyerlerinde çalışmaya başlayacak olmaları halinde, ilk defa sigortalı çalıştırılmaya başlanılacak tarihte TC uyruklu bir sigortalı çalıştırılmaması kaydıyla, işyeri bildirgesinin de sözkonusu 30 günlük süre içinde verilmesi halinde işyeri bildirgesi de yasal süresi içinde verilmiş sayılmaktadır.

                   Dolayısıyla yukarıda belirtilen sigortalının ilk defa tescil edilecek bir işyerinde çalışmaya başlaması ve sözkonusu işyerinde başkaca bir sigortalının da çalışmıyor olması kaydıyla işyeri bildirgesinin 27/6/2014 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi mümkün bulunmaktadır.

                   Diğer taraftan çalışma izin belgesinin işverene tebliğ edilmiş olmasına rağmen, sigortalının yurtdışında bulunması, hastanede yatması, tutuklanması, işin belirlenen tarihte başlamaması vb. gibi nedenlerden yabancı uyruklu sigortalının çalışmaya başlamaması halinde, işe başlanılmadığının her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgelerle kanıtlanması gerekmektedir.

   

   

   Eyüp Sabri DEMİRCİ

   Sosyal Güvenlik Kurumu

   İşverenler Prim Daire Başkanlığı Şube Müdürü

   

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 20-05-2014 tarihinden beri 14384 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  26 Eylül 2018, Çarşamba
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.12406.13506.11976.1442
  EUR7.20577.21877.20077.2295
  GBP8.03608.07798.03048.0901

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 3    
     Bugün : 917    
     Bu Ay : 352.247    
     Bu Yıl : 3.671.809    
     Toplam : 14.078.569    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats