Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • UNUTMAYIN SERMAYE ŞİRKETLERİNİN ŞAHIS ŞİRKETİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNDE VERGİ VAR!

  Sermaye şirketlerinin ( Ltd. Şti., A.Ş. ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket) kuruluşları olduğu gibi kapatılmaları yani tasfiye işlemleri de belirli bir prosedüre ve sürece tabidirler. Ancak bazı meslektaşlarımız, (mevcut ince ayrıntıları gözardı ederek) sermaye şirketlerinin şahıs şirketi haline dönüştürülerek, bu şekilde belli prosedüre ve sürece tabi olmaksızın tasfiye edilebileceği görüşünü ortaya attılar. Bu şekilde birçok prosedürü geride bırakılarak gerçekleştirmeyerek sermaye şirketinin birkaç gün içinde kapatılabileceğini savunuyorlar. Eski ve yeni Ticaret Kanunu hükümlerimiz nevi değişikliğinin yapılabileceğine onay verse bile, bize göre söz konusu işlem vergi kanunlarımız açısından mümkün değil ya da anlatıldığı gibi kolay, masrafsız ve pratik değil!

  Üstelik Maliye Bakanlığı da vermiş olduğu özelgeler de bizimle aynı görüşte!


  Nasıl mı? Gelin beraber bakalım.

  Bir kere her şeyden önce sermaye şirketlerini şahıs şirketi haline getirmek öğle hemen kolay ve kısa zamanda masrafsız yapılacak bir işlem değil. Bu işleminde kendine göre bir prosedürü ve süreci var. Mutlak suretle bu süreci çalıştırmak ve bu prosedürü yerine getirmek gerekmektedir.


  Dönüşüm süreci gerçekleştirildikten sonra şirketin aktifinde kayıtlı gayrimenkullerin, taşıt araçlarının ve tescile tabi diğer hakların şahıs firması adına tescilinin mutlak suretle yapılması gerekmektedir. Bu işlemin yapılması ise ayrı bir süreç ve prosedür gerektirmektedir. Dolayısıyla dönüşüm işlemi de bahsedildiği kadar kolay gerçekleştirilecek bir işlem olmayıp bir süreç ve prosedür gerektirmektedir.

  Ayrıca bunun dışında söz konusu nevi değişikliği (sermaye şirketlerinin şahıs şirketine dönüştürülmesi) işlemi kurumlar vergisine ve katma değer vergisine tabidir.


  Ticaret Kanununda bir şirketin hukuki şeklinin değiştirilebileceği, yeni türe dönüştürülen şirketin ise eskisinin devamı olduğu belirtilmek suretiyle nevi değişikliği işleminin yapılmasına onay verilmiştir.

  Yine Ticaret Kanununun 194/3 maddesinde ise, dönüşüm işleminin nasıl yapılacağı belirtilmiş olup, buna göre “bir ticaret şirketinin bir ticari işletmeye dönüştürülebilmesi için, söz konusu ticaret şirketinin paylarının tümü, ticari işletmeyi işletecek kişi veya kişiler tarafından davranmalı ve ticari işletme bu kişi veya kişiler adına ticaret siciline tescil ve ilan edilmesi” gerekmektedir.Ancak bu nevi değişikliği işlemlerinin, nasıl vergilendirileceği konusunda vergi kanunlarının dikkate alınması gerektiği unutulmamalıdır.

  Kurumlar Vergisi Kanunun 17. Maddesi’nde kurumların ticari faaliyetlerinin tamamen sona erdirilmesine yönelik yapılan işlemler süreci olan tasfiye hükümlerine yer verilmiş olup, aynı Kanunun 19 ve 20’nci maddelerinde nev’i değişikliğine ilişkin olarak yapılan düzenlemelere göre, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunulan bir kurumun kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan kuruma dönüştürülmesi, münfesih kurumun tür değişikliği tarihindeki bilanço değerlerinin bir bütün olarak devri ve aynen bilançosuna geçirilmesi halinde mümkün olabileceği belirtilmiştir.

  Kurumlar Vergisi Kanunun da yer alan bu açıklamalar dikkate alındığında; sermaye şirketlerinin tüm aktif ve pasifleriyle şahıs işletmesine dönüştürülmesi işlemi, Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ve 20’nci maddeleri kapsamında “devir” olarak değerlendirilemeyeceğinden söz konusu nev’i değişikliğinden doğan karlar vergiye tabi tutulacaktır.


  Katma Değer Vergisi Kanunumuzun 17/4-c maddesinde; Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesinde belirtilen işlemler ve Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan devir ve bölünme işlemlerinin katma değer vergisinden istisna olduğu belirtilmiştir.


  Bu itibarla, sermaye şirketin tüm aktif ve pasifi ile birlikte tür değiştirmek suretiyle şahıs işletmesine devri işlemi, Kurumlar Vergisi Kanunu yönünden bu Kanuna uygun bir devir işlemi olarak kabul edilmediğinden, söz konusu devir işleminin Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-c maddesine göre katma değer vergisinden istisna tutulmasına imkan bulunmamaktadır.


  Dolayısıyla söz konusu devir işlemine konu mal ve hakların devrinin genel hükümler çerçevesinde katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir. Dolayısıyla sermaye şirketinde kayıtlı binalar, demirbaşlar, taşıtlar, stoklar vb gibi varlıklar var ise, sermaye şirketini şahısa dönüştürdüğümüz zaman Kurumlar Vergisi Kanunun 19 ve 20. maddelerinden yararlanamayacağımız için, devir sebebiyle oluşacak kurumlar vergisini ve KDV’yi mutlak suretle ödemeniz gerekecektir. Bu ayrıntılar dikkate alınmaksızın yapılan dönüşüm işlemlerinde ciddi vergi maliyetlerinin ortaya çıktığı görülmekte olup, konunun bu yönü ile de değerlendirilmesi ve işlemin buna göre tesis edilmesi gerekmektedir.

  Y.M.M. Yılmaz SEZER (Güncel Group)

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 12-08-2017 tarihinden beri 2556 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  23 Eylül 2018, Pazar
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.26716.27846.26276.2878
  EUR7.37947.39277.37427.4038
  GBP8.26108.30408.25528.3165

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 3    
     Bugün : 340    
     Bu Ay : 309.603    
     Bu Yıl : 3.629.165    
     Toplam : 14.035.925    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats