Pratik Bilgiler
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • 2019 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  TÜZEL KİŞİLERİN ŞİRKET YÖNETİMİNE SEÇİLMESİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

   

  6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, tüzel kişilerin  anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi, limited şirketlerde müdür olarak seçilmesine olanak tanımıştır. Eski 6762 Sayılı TTK’da sadece gerçek kişiler yönetime seçilebiliyordu.

  6102 sayılı TTK 359/2. Maddesi uyarınca anonim şirket yönetim kuruluna tüzel kişinin üye seçilmesi mümkündür. Aynı şekilde 623/2. Maddesinde de limited şirketlerde tüzel kişilerin müdür olabileceği belirtilmiştir.

  Yönetim kurulu üyesi yada müdür olarak bir tüzel kişi seçilmesi halinde, tüzel kişi yönetim kuruluna bizzat gelemeyeceği için seçilen tüzel kişi, yönetim kurulu toplantılarında kendisini temsil edecek bir gerçek kişiyi belirler. Toplantılara tüzel kişinin belirlediği gerçek kişi katılır ve tüzel kişi adına oy kullanır. Kullanılan oy tüzel kişinindir.

  Anonim şirketlerde bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.(359/2) Aynı şekilde limited şirketlerde de şirketin müdürlerinden biri bir tüzel kişi olduğu takdirde, bu kişi bu görevi tüzel kişi adına yerine getirecek bir gerçek kişiyi belirler.(623/2)

  Tüzel kişi kendisi adına hareket etmek üzere sadece bir kişi belirleyebilir. Belirlediği bu kişiyi şirkete bildirir. Tüzel kişinin yönetime seçildiğine ilişkin tescil ve ilan yapılırken, tüzel kişi adına hareket edecek gerçek kişi de tescil ve ilan edilir.

  Kanun, tüzel kişinin her toplantıya farklı kişileri göndermesini engellemek için bir kişiyi belirleme zorunluluğu getirmiştir. Ancak tüzel kişi, belirlediği gerçek kişiyi değiştirmek isterse, şirkete  başvurarak yeni kişiyi tescil ve ilan ettirmelidir.

  Tüzel kişi adına hareket edecek gerçek kişiyi belirleme ve değiştirme hakkı münhasıran tüzel kişinin kendisine aittir. Şirket genel kurulu belirleme veya değiştirme yönünde bir karar alamaz, ana sözleşmeye kanuna aykırı olarak bu yönde bir hüküm konulamaz.

  Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün bu konuda bir tescille ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne yazdığı yazıya “ anonim şirket genel kurullarında yönetim kurulu üyesi olarak gerçek veya tüzel kişi seçilebilmekle birlikte, aynı toplantıda yönetim kuruluna seçilen tüzel kişinin temsilcisinin belirlenmesi mümkün görülmemektedir. Nitekim tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde o tüzel kişinin temsilcisinin belirlenmesi genel kurulu toplanan şirketin değil, üye seçilen tüzel kişinin yetkili organının takdirinde olacaktır”  şeklinde cevap verilmiştir.

  Bu nedenlerle şirket genel kurullarında yönetim kurulu ya da müdür seçimi yapılırken, toplantı tutanağına sadece tüzel kişinin yönetime seçildiği  yazılmalıdır. Tüzel kişi adına da bir gerçek kişinin seçildiği yönünde ifadelerin toplantı tutanağında yer alması uygun değildir. Genel kurulun seçime ilişkin kararı tescil ve ilan edilirken, tüzel kişinin kendisi adına bir gerçek kişi belirlediğine ilişkin yetkili organınca alınan kararı  da genel kurul tutanağına eklenmeli ve ticaret sicilde, hem tüzel kişi, hem de adına yönetimde  bulunacak gerçek kişi birlikte tescil ve ilan ettirilmelidir.

   

  Av. Esma Gülbenk- SMMM Lütfi Gülbenk

   

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 06-05-2014 tarihinden beri 6850 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  04 Nisan 2020, Cumartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.69036.70246.68576.7124
  EUR7.22797.24097.22287.2518
  GBP8.22288.26578.21708.2781

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 11    
     Bugün : 7.233    
     Bu Ay : 62.665    
     Bu Yıl : 1.221.237    
     Toplam : 21.453.637    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats