Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • TEŞVİKLERDEN YASAKLI OLSANIZ BİLE ENGELLİ TEŞVİKİNDEN YARARLANABİLİRSİNİZ

   

  5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan ” Bu fıkra ve diğer ilgili mevzuatla sağlanan sigorta prim desteklerinin aynı dönem için birlikte uygulanması halinde, bu destek öncelikle uygulanır.” hükmüne istinaden, aylık prim ve hizmet belgelerinin 14857/54857 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmesi halinde,  2011/Mart ayından itibaren öncelikle sigortalıların prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kazançlarından dolayı beş puanlık prim indiriminden, ardından prime esas kazanç alt sınırına kadar olan kazançlarından dolayı engelli teşvikinden yararlanılmaktadır. Ancak, engelli teşvikinden,  işveren hissesinden beş puanlık kısım düşüldükten sonra bulunan oran üzerinden yararlanılabilmektedir.

  Örneğin, yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası bulunmayan bir işverenin 2.000,00 TL brüt ücretli bir engelli sigortalıya ilişkin 2015/Ocak ayına ait aylık prim ve hizmet belgesini 14857 sayılı Kanun numarasını seçerek düzenlediği varsayıldığında;

  2.000,00 * 5 / 100 = 100,00 TL -  05510 (Beş puanlık prim indirimi)

  1.201,50 *15,5 / 100 = 186,23 TL- 14857 (Engelli indirimi) olmak üzere yararlanacağı toplam teşvik tutarı 286,23 TL olacaktır.

  İşveren tarafından ödenecek tutar ise;

  2.000,00 * 34,5 / 100 = 690,00

  690,00 – 286,23 =  403,77 TL olacaktır.

   

  Kayıt dışı sigortalı çalıştırdığı tespit edilen işverenler yönünden engelli teşviki, beş puanlık prim indirimi verilmeksizin uygulanmaktadır.

  4857 sayılı Kanunun 30. maddesinde, kayıt dışı sigortalı çalıştırdığı tespit edilen işverenlerin engelli teşvikinden yararlanamayacakları yönünde herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Dolayısıyla kayıt dışı sigortalı çalıştırdığı tespit edilmiş olan işverenler de engelli teşvikinden yararlanabilmektedir.

  Hal böyle olmakla birlikte, kayıt dışı sigortalı çalıştırdığı tespit edilen işverenler bir yıllık süre zarfında beş puanlık prim indiriminden yasaklı hale getirildiğinden, işverenlerce sözkonusu bir yıllık süre zarfında engelli sigortalılara ilişkin 14857 sayılı kanun numarası seçilerek düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı beş puanlık prim indirimi hariç yalnızca engelli teşvikinden yararlanılması mümkün olacaktır.

  Örneğin, kayıt dışı sigortalı çalıştırdığı tespit edilmiş olan bir işverenin 2014/Temmuz ila 2015/Haziran ayları arasında beş puanlık prim indiriminden yasaklı hale getirildiği ve 2.000,00 TL brüt ücretli bir engelli sigortalıya ilişkin 2015/Ocak ayına ait aylık prim ve hizmet belgesini 14857 sayılı kanun numarasını seçerek düzenlediği varsayıldığında, yalnızca;

  1.201,50 * 20,5 / 100 = 246,31 TL tutarında 14857 engelli teşvikinden yararlanacaktır.

  İşveren tarafından ödenecek tutar ise;

  2.000,00 * 34,5 / 100 = 690,00

  690,00 – 246,31 =  443,69 TL olacaktır.

  Dolayısıyla kayıt dışı sigortalı çalıştırdığı tespit edilen işverenlerin engelli sigortalılardan dolayı yararlanacağı teşvik tutarı, kayıt dışı sigortalı çalıştırmayan işverenlere göre biraz daha düşük olacaktır. Ancak asgari ücret üzerinden ücret alan engelli sigortalılar yönünden, ister beş puanlık prim indirimi ile birlikte uygulansın isterse uygulanmasın yararlanılacak teşvik tutarı değişmeyecektir.

   

  Kayıt dışı sigortalı çalıştırdığı tespit edilmiş işverenler için beş puanlık prim indirimi yönünden yasaklama yapılmadığı takdirde engelli teşvikinden yersiz yararlanma durumu ortaya çıkabilmektedir.

  Kayıt dışı sigortalı çalıştırdığı tespit edilen işverenler için sosyal güvenlik merkezlerince beş puanlık prim indirimi yönünden bir yıl süreyle yasaklama yapıldığı takdirde, bu işverenlerin beş puanlık prim indiriminden yararlanmaları engellenmektedir.

   Dolayısıyla bu durumda, engelli sigortalılara ilişkin 14857 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı beş puanlık prim indirim uygulanmaksızın yalnızca engelli teşvikinden yararlanılmasına izin verilmektedir.

  Ancak kimi zaman denetim ve kontrolle görevli memurlarca düzenlenen raporların veya kesinleşen mahkeme kararların ilgili servise geç intikal etmesi nedeniyle, kimi zaman da yasaklama işleminin ilgili servisçe sisteme geç girilmesi nedeniyle, engelli sigortalı çalıştıran işverenler, 14857/54857 sayılı kanun numarası ile bildirdikleri sigortalılardan dolayı yasaklı oldukları süreler zarfında beş puanlık prim indiriminden de yararlanabilmektedirler.

  Haliyle yersiz yararlanılan teşvik tutarlarının da ilgililerden geri alınması icap etmektedir.

   

  Beş puanlık prim indirimi için yasaklama girilmeden engelli teşvikinden yararlanılmış olması halinde, beş puanlık prim indirimi geri alınacak, engelli teşviki işveren hissesi prim tutarının tamamı üzerinden verilecektir.

  Kayıt dışı sigortalı çalıştırdığı tespit edilmiş olan ancak yasaklama girilmeden aylık prim ve hizmet belgelerini 14857/54857 sayılı kanun numarasını seçerek düzenleyen işverenlerin, beş puanlık prim indiriminden de yararlanmış olmaları nedeniyle prim teşviklerinden yersiz yararlandıkları kabul edilmekte ve bu işverenler 14857/54857 sayılı kanun numaralı hata listelerine  “Yasaklı Olduğu Halde Yararlanmış” hata mesajıyla aktarılmaktadır.

  Bu bağlamda, beş puanlık prim indiriminden yasaklı oldukları dönemlerde, yasaklama işlemi yapılmadan önce aylık prim ve hizmet belgelerini 14857/54857 sayılı kanun numarasını seçerek düzenleyen işverenlerin 14857/54857 sayılı kanun numaralı bildirimleri iptal edilip, yasaklama işlemi girildikten sonra engelli sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgeleri yeniden 14857/54857 sayılı kanun numarası seçilerek girildiğinde, hem yersiz yararlandıkları teşvik tutarları geri alınmış olacak, hem de beş puanlık prim indirimi hariç sadece engelli teşvikinden yararlanmaları sağlanmış olacaktır.

  Dolayısıyla yasaklama işlemi yapılmadan önce aylık prim ve hizmet belgesini 14857 sayılı kanun numarasını seçerek düzenleyen ve beş puanlık prim indirimi dahil toplam 286,23 TL teşvik alan bir işveren için 14857 sayılı kanun numarasından iptal belge işlenip yasaklama işlemi girildikten sonra yeniden 14857 sayılı kanun numaralı belge işleme alındığı takdirde, hem işverenin 246,21 TL tutarında engelli teşvikinden yararlanmasına izin verilmiş olacak, hem de yersiz yararlanılmış 286,23 – 246,31 = 39,92 TL tutarındaki teşvik geri alınmış olacaktır.

   

  Yersiz yararlanılmış tutarlar gecikme zammı ile birlikte ödendiği takdirde engelli teşvikinden yararlanılmış olacaktır

  4857 sayılı Kanunun 30. maddesinin altınca fıkrasında yer alan “…. Bu fıkraya göre işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, Hazinece Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı, işverenden tahsil edilir.” hükmüne istinaden işverence ödenmesi gereken primler (yersiz yararlanılmış teşvikler)  Hazinece karşılanması gereken primlere isabet eden gecikme zammı ile birlikte ödendiği takdirde 14857 sayılı kanun teşviki kadar tutar işyeri dosyasına aktarılacaktır.

  Dolayısıyla 2.000,00 TL brüt ücretli sigortalıdan dolayı yersiz yararlanılmış 39,92 TL tutarındaki prim tutarı ve 246,21 TL + 39,92 TL = 286,13 TL’ye isabet eden gecikme zammı işveren tarafından ödendiği takdirde, 246,21 TL tutarındaki teşvikten yararlanılmış olacak ve 246,31 TL tutarındaki prim tutarı işyeri dosyasına aktarılacaktır.

   

  Sonuç

  5510 sayılı Kanunun 81. maddesinde 6111 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonrasında engelli teşvikinden yararlanmak amacıyla aylık prim ve hizmet belgelerini 14857/54857 sayılı kanun numarasını seçmek suretiyle düzenleyen işverenler, 2011/Mart ayından itibaren öncelikle beş puanlık prim indiriminden ardından engelli teşvikinden yararlandırılmışlardır.

  Bu bağlamda, kayıt dışı sigortalı çalıştırdıkları tespit edilmiş olmaları nedeniyle beş puanlık prim indiriminden bir yıl süreyle yasaklanması gereken işverenlere ilişkin yasaklama işleminin ilgili sosyal güvenlik merkezince geç yapılmış olması halinde, 2011/Şubat ve önceki aylarda engelli teşvikinde ayrıca beş puanlık prim indirimi uygulanmadığından teşvikten yersiz yararlanma durumu ortaya çıkmamıştır..

   Buna karşın yasaklama işleminin yapılmaması halinde 2011/Mart ve sonrasında engelli teşvikinden yararlanırken öncelikle beş puanlık prim indiriminden yararlanan işverenler yönünden beş puanlık prim indiriminden yersiz yararlanma durumu ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla,  bu durumda 14857/54857 sayılı kanun numaralı iptal nitelikteki belgenin işleme alınmasının ardından yeniden 14857/54857 sayılı kanun numaralı ek belge işleme alındığı takdirde, hem yersiz yararlanılan beş puanlık prim indirimi geri alınmış olacak, hem de engelli teşvikinden usulüne uygun yararlandırılmış olacaktır.

   

  Eyüp Sabri DEMİRCİ

  Sosyal Güvenlik Kurumu İşverenler Daire Başkanlığı

  Şube Müdürü

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 09-02-2015 tarihinden beri 6540 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  24 Eylül 2018, Pazartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.26716.27846.26276.2878
  EUR7.37947.39277.37427.4038
  GBP8.26108.30408.25528.3165

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 3    
     Bugün : 613    
     Bu Ay : 323.876    
     Bu Yıl : 3.643.438    
     Toplam : 14.050.198    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats