Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • ŞİRKET ORTAKLARINA UYGULANAN CEZALAR TERKİN EDİLİYOR

  Sosyal güvenlik uygulamalarında, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılara ilişkin işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerini düzenleme yükümlülüklerinin bazıları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, bazıları ise sigortalıların ortak oldukları şirketlere verilmiştir.

  Kamu kurum ve kuruluşları, birlikler ile Esnaf ve Sanatkâr Sicil Müdürlüğü tarafından yapılacak bildirimler

   5510/4-1.b kapsamında sigortalı olanlardan,

  -Gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ile kollektif,  adi komandit şirketler ve donatma iştiraki ortaklarının bildirimi, vergi dairelerince;

  -Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar siciline kayıt olanların bildirimi, esnaf ve sanatkar sicil müdürlüklerince,

  -Limited şirket ortakları ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının (hisse devri alan yeni ortaklar hariç) bildirimi, ticaret sicil memurluklarınca,

  -Köy ve mahalle muhtarlarının bildirimi, il veya ilçe mülki amirliklerince,

  -Jokey ve antrenörlerin bildirimi, Türkiye Jokey Kulübünce,

  -Tarımsal faaliyette bulunanların bildirimi ise kayıt veya tescili yapan ilgili kurum, kuruluş ve birliklerce,

  yerine getirilmektedir.

   

  İlgili şirketlerce yapılacak bildirimler

  5510/4-1.b kapsamında sigortalı olanlardan,

  -Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarına ilişkin işe giriş bildirgelerinin, yönetim kurulu üyeliğine seçildikleri tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde; işten ayrılış bildirgelerinin ise yönetim kurulu üyeliğinin sona erdiği tarihten itibaren en geç 10  gün içinde,

  -Limited şirketlerden hisse devri alan yeni ortaklarının ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarından hisse devri alan yeni ortaklarının işe giriş bildirgelerinin ortaklar kurulunun karar tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde, işten ayrılış bildirgelerinin ise ortaklar kurulunun karar tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde

  ortak oldukları şirketleri tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gerekmektedir.

  Bildirgelerin süresi içinde Kuruma verilmemesi halinde ceza tutarı 2014 yılının ikinci altı aylık diliminde 1.134 lira

  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 102. maddesi uyarınca, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılara ilişkin işe giriş bildirgesi ile işten ayrılış bildirgesinin Sosyal Kurumuna yasal süresi içinde verilmemesi halinde bildirgeyi düzenlemekle yükümlü olanlar aleyhine, her bir işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi başına bir asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanmaktadır.

  6552 sayılı Kanun ile 11/12/2014 tarihinden önceki sürelere ilişkin bildirgelerin verilme süresi uzatıldı

  Torba yasa olarak da adlandırılan 6552 sayılı Kanun uyarınca 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılara ilişkin olup yasal verilme süresi  11/12/2014 tarihinden önce sona ermiş/erecek olan,  sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin, 11/12/2014 tarihine kadar Kuruma verilmesi halinde sözkonusu bildirgeler yasal süresi içinde bildirilmiş sayılmıştır.

  Bu bağlamda, 5510/4-1.b kapsamındaki şirket ortaklarına ilişkin sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerini daha önce Kruma vermemiş olan şirketlerce bahse konu bildirgelerin 11/12/2014 tarihine kadar Kuruma verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır.

  Daha önce uygulanan cezalar ödenmemiş ise terkin edilecek

  6552 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna ilave edilen geçici 57. madde uyarınca 5510/4-1,b kapsamında sigortalı sayılanlara ilişkin sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmemiş olmasından dolayı uygulanan  idari para cezalarının, kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın terkin edilmesi gerekmektedir.

  Buna karşın yine anılan geçici 57. madde uyarınca bahse konu fiiller dolayısıyla uygulanmış olan idari para cezalarının ödenmiş olması halinde,  ilgililere iadesi veya  Kuruma olan borçlarına mahsup edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

  Eyüp Sabri DEMİRCİ

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 17-11-2014 tarihinden beri 4754 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  24 Eylül 2018, Pazartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.26716.27846.26276.2878
  EUR7.37947.39277.37427.4038
  GBP8.26108.30408.25528.3165

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 5    
     Bugün : 613    
     Bu Ay : 323.876    
     Bu Yıl : 3.643.438    
     Toplam : 14.050.198    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats