Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • ŞİRKET KURULUŞU VE TASFİYESİNE İLİŞKİN YENİLİKLER

  Şirket kuruluş ve tasfiye işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla Şirket Kuruluşuna Ve Tasfiyesine İlişkin Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hazırlanmış olup, Tasarıda temel olarak;

   

  • Gerçek ve tüzel kişi tacirin, ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı, noter onayı şartı aranmaksızın ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle de verebilmesi düzenlenmektedir.

  Böylece hem imza beyanı için notere başvurma yükümlülüğü, hem de tacir tarafından verilecek noterlik ücretleri kaldırılmaktadır. 

  • Tür değiştirmede kurucuların şirket sözleşmesini imzalama zorunluluğu kaldırılmakta ve yeni türe ilişkin şirket sözleşmesinin genel kurul onayına sunulması öngörülmektedir.

  6102 sayılı Kanunun 189 uncu maddesine göre tür değiştirme kararı anonim şirketlerde üçte iki, limited şirketlerde dörtte üç çoğunlukla alınmaktadır. Kanunun 184 üncü maddesinde ise tür değiştirmede yeni türün kuruluşuna ilişkin hükümler uygulanır denildiğinden, yeni türe ilişkin şirket sözleşmesini bütün ortakların imzalamaları gerekmektedir. Bu durum ise uygulamada kendilerine ulaşılamayan veya tür değiştirme kararına karşı olan ortakların varlığı durumunda, yeni türe ilişkin sözleşmenin imzalanamaması ihtimalini ortaya çıkardığından, tür değiştirmeyi imkansız hale getirmektedir. Yapılan değişiklik ile şirket sözleşmesini imzalama hususu, yeni türün kuruluşuna ilişkin uygulanacak hükümler arasından çıkarılmaktadır. Ayrıca, yeni türün şirket sözleşmesinin de genel kurulun onayına sunulması öngörülmektedir.

  • Şirket kuruluşunda, kurucuların şirket sözleşmesini ticaret sicili müdürü veya yardımcısı huzurunda imzalamalarına imkân verilmektedir.

  Böylece şirket kuruluşunda noter tarafından kurucular için imza tasdiki yapılması zorunluluğu ortadan kaldırılmaktadır. Dolayısıyla şirket kuruluşunda zorunlu noter masrafı kaldırılarak şirket kuruluş maliyetlerinde azalma meydana gelmesi hedeflenmektedir. 

  • Şirket kuruluşunda kurucular beyanı verilmesi uygulaması kaldırılmaktadır.

  Şirket kurucuları esas sözleşme ile sermayenin tamamını kayıtsız şartsız ödemeyi taahhüt etmektedir. Mevcut uygulamada kurucular beyanından beklenen fayda kurucular tarafından esas sözleşmenin imzalanması ile de karşılanmaktadır. Bu itibarla, anonim şirket kuruluş işlemlerini yavaşlatan ve şirketler bakımından ilave maliyet doğuran “kurucular beyanı” ibaresi uygulamadan kaldırılmaktadır. Söz konusu beyan 1 sayfa A4 kağıdın imzalanması şeklinde olduğundan anlamlı bir maliyet düşüşü beklenmemektedir. 

  • Şirket tasfiyesinde tasfiye sonucu malvarlığının dağıtılmasında bekleme süresi altı aya indirilmektedir.

  Anılan düzenleme ile sermaye şirketlerinde tasfiye süreci kolaylaştırılmaktadır. Tasfiye halindeki şirket, kalan malvarlığını dağıtabilmek için alacaklılara yönelik yapılacak üçüncü ilandan itibaren bir yıl beklemesi gerekirken, yapılan düzenleme ile bu süre 6 aya düşürülmektedir.

  • İcra İflas Kanunu gereğince ticareti terk beyanı verilmesi zorunluluğunun, şirketleri kapsamamasına yönelik düzenleme yapılmaktadır.

  2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu 44 üncü maddesinde; ticareti terk eden bir tacirin 15 gün içinde keyfiyeti kayıtlı bulunduğu ticaret siciline bildirmeye ve bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren bir mal beyanında bulunmaya mecbur olduğu, bu durumun ticaret sicili memurluğunca ticaret sicili ilânlarının yayınlandığı gazetede ve alacaklıların bulunduğu yerlerde ilân olunacağı kuralına yer verilmiştir. Ancak, ticaret unvanı ticaret sicilinden silinen bir sermaye şirketi, 6102 sayılı TTK uyarınca tasfiye sürecini tamamladığından, artık bundan sonra aktif ve pasifini gösteren bir mal beyanının verilmesi fiilen mümkün değildir. Ayrıca son dönemde mal beyanında bulunma yükümlülüğünün gerçek kişi tacirlere yönelik olduğu yönünde verilen Yargıtay kararları da bulunmaktadır. Açıklanan gerekçeler ile İcra ve İflas Kanununun 44 üncü maddesine tasfiyesine başlanan sermaye şirketleri bakımından bir istisna getirilmekte ve tartışmalı bir husus çözüme kavuşturulmaktadır. Düzenlemenin aynı zamanda kırtasiyeciliği ve bürokratik formaliteleri de sona erdireceği değerlendirilmektedir.

  • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın talebi ve mahkeme kararıyla fesih ve tasfiyesine karar verilen, tasfiyeleri tamamlanan ancak sicilden silinmeyen şirketlerin resen sicilden silinmesi düzenlenmektedir.

  6102 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenerek maddenin yayımı tarihinden önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın talebi üzerine feshine ve tasfiyesine karar verilen, ancak hangi aşamada olursa olsun her hangi bir nedenle tasfiyesi tamamlanarak ticaret sicilden silinmemiş olan şirketlerin tasfiye giderlerinden kamunun kurtulması amacıyla yapılan çağrının ardından bu şirketlerin ticaret sicilinden doğrudan silinmesi sağlanmaktadır. Düzenlemeyle bu şirketler bakımından kolay bir tasfiye usulü getirilerek, şirketin mal varlığı var ise alacaklıların alacaklarını daha çabuk elde imkanı tanımakta, aynı zamanda tasfiye süreci çabuk tamamlandığından Devlete ek mali yük getirilmesinin önüne geçilmektedir.

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 04-07-2016 tarihinden beri 6949 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  26 Eylül 2018, Çarşamba
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.12406.13506.11976.1442
  EUR7.20577.21877.20077.2295
  GBP8.03608.07798.03048.0901

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 3    
     Bugün : 917    
     Bu Ay : 352.247    
     Bu Yıl : 3.671.809    
     Toplam : 14.078.569    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats