Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • SİGORTALILIĞI DURDURULAN KİŞİLER İÇİN İDARELERCE ÖDENEN PRİMLERİN İLGİLİLERDEN GERİ ALINMASI GEREKİR

  Torba yasa olarak da bilinen 6645 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonrasında,5510/4.1-b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olan ve 2015/Nisan ve önceki aylardan kaynaklanan oniki aydan fazla prim borcu bulunan kişilerin bu sürelere ilişkin prim borçlarını 31/7/2015 tarihine kadar ödememiş olmaları halinde 2015/Nisan ve önceki aylara ilişkin sigortalılıkları silinmiştir.

  Haliyle, sigortalılıkları silinen bu kişilerin 4/b kapsamındaki prim borçlarını ödeme yükümlülükleri de ortadan kalkmıştır.

  Ne var ki yapılan bu yasal düzenleme sonrasında, 2015/Nisan ve önceki aylarda ihale konusu  işlerde çalışmış, ancak on iki ayı aşan borçları nedeniyle prim borçları silinmiş olan 4/b kapsamındaki sigortalılar adına idarelerce ödenen ve hak ediş içinde yer alan sigorta primlerinin yersiz ödenmiş olması durumu hasıl olmuştur.

  İhale konusu işlerde 4/b kapsamındaki sigortalıların çalışması halinde ilişiksizik belgesi verilme süreci

  İlişkisizlik belgelerinin verilmesine ilişkin işlemlerin açıklandığı 2011/13 sayılı Genelgenin;

  - İhale konusu işlerin devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapıldığının beyan
  edilmesi durumunda ilişiksizlik belgesinin verilmesinin usul ve esasların açıklandığı  4.1  başlıklı bölümünde, ihale konusu işlerin Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırmaksızın bizzat gerçek kişi yüklenici tarafından veya tüzel kişilerin ortaklarınca yerine getirilmesi halinde gerçek kişi sigortalı ile tüzel kişilerin ortaklarının Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılığından dolayı prim borcunun bulunmaması veya borcun tecil ve taksitlendirilmiş olması şartının aranılacağı,

  - Nakliye işleri ile personel/öğrenci taşıma işlerine ilişkisizlik belgesinin verilmesinin usul ve esasların açıklandığı  4.5 başlıklı bölümünde ise, ihaleli işin konusunun nakliye veya personel/öğrenci taşıma işi olması ve idarece ihale konusu işin sigortalı niteliğinde bir kişi çalıştırılmaksızın bizzat yükleniciler tarafından yapıldığının bildirilmesi durumunda Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olduklarının anlaşılması halinde ilişiksizlik belgesi verileceği,

  Belirtilen türdeki bir işin tümüyle yükleniciler tarafından yapılmayıp, kısmen sigortalı çalıştırılmak suretiyle yapıldığının bildirilmesi halinde, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olup olmadıkları ile sigortalı olması gerekenlerin Kurumumuza bildirildiğinin anlaşılması durumunda ilişiksizlik belgesi verileceği,

  Belirtilmiştir.

  Bu bağlamda her ne kadar genelgenin 4.1 başlıklı bölümünde ilişiksizlik belgesi verilmesinden önce prim borçlarının ödenmiş olması veya tecil ve taksitlendirilmiş olması şartı aranılsa da, 4.5 bölümünde nakliye ve personel taşıma işlerinde çalışan 4/b kapsamındaki sigortalılar için sigortalı olmaları yeterli görülmüş ayrıca primlerinin ödenmiş olması şartı aranılmamıştır.

  Dolayısıyla nakliye işleri ile personel/öğrenci taşıma işlerinde çalışan yüklenicilerin  4/b kapsamında sigortalı olduklarının anlaşılması halinde 4/b kapsamındaki prim borçları ödenmeden  idareler nezdindeki teminatları iade edilmiştir.

  4/b kapsamındaki sigortalılığı durdurulmuş olanlar bu süre zarfında ihale konusu işte çalışmış iseler  hak ediş içinde yer alan sigorta primlerinin ilgililerden geri alınması gerekir

  İdarelerce ihaleye çıkılmadan önce hesaplanan asgari işçilik maliyet miktarının içinde ihale konusu işlerde çalışacak işçilere ödenecek ücret,  yemek, yol ve giyim bedelinin yanı sıra işçilerin sigorta prim bedelleri de yer almaktadır.

  Bu bağlamda, idarelerce ihale konusu iş üstlenen işverenlere yapılan istihkak ödemelerinin içinde sigorta prim tutarlarının da bulunduğu göz önüne alındığında, ihale konusu işlerde çalışan  4/b kapsamındaki kişilerin on iki aydan fazla ödenmeyen prim borçları nedeniyle 4/b kapsamındaki prim borçlarının silinmiş olması halinde, idarelerce ödenen hak edişlerin içinde yer alan sigorta primleri nedeniyle haksız menfaat elde etme durumları ortaya çıkmıştır.

  Bu nedenle, ihale konusu işlerde çalışan kişilerin 4/b kapsamında sigortalı olmaları ve ihale konusu işte çalıştıkları süre zarfında tahakkuk eden 4/b kapsamındaki prim borçlarının silinmiş olması halinde bu kişiler adına ödenen ve hak ediş içinde yer alan sigorta primlerinin ilgililerden geri alınması veya varsa sonraki hak edişlerinden mahsup edilmesi icap etmektedir.

  Diğer taraftan, ihale konusu işlerde çalışan 4/b kapsamındaki kişilerin sigorta primlerinin idarelerce hak ediş içinde ilgililere ödendiği dikkate alındığında, nakliye işleri ile personel/öğrenci taşıma işlerinde çalışan yüklenicilerin  4/b kapsamında sigortalı olduklarının anlaşılması halinde ihale konusu işin devam ettiği süre zarfındaki  4/b kapsamındaki prim borçları ödenmeden  idareler nezdindeki teminatlarının iade edilmemesi gerektiği düşünülmektedir.

   

  Eyüp Sabri DEMİRCİ

  Sosyal Güvenlik Kurumu İşverenler Daire Başkanlığı

  Şube Müdürü

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 21-08-2015 tarihinden beri 4341 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  26 Eylül 2018, Çarşamba
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.12406.13506.11976.1442
  EUR7.20577.21877.20077.2295
  GBP8.03608.07798.03048.0901

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 3    
     Bugün : 917    
     Bu Ay : 352.247    
     Bu Yıl : 3.671.809    
     Toplam : 14.078.569    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats