Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • SGK’YA OLAN BORÇLARI NEDENİYLE İCRALIK OLMUŞ BORÇLULAR DİKKAT

  Prim ve idari para cezası borçlarının süresi içinde ödenmemesi halinde, Sosyal Güvenlik Kurumu bu borçları 5510 sayılı Kanunun  88. maddesinde yer alan “Kurumun süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsilinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Kanunun 51 inci, 102 nci ve 106 ncı maddeleri hariç, diğer maddeleri uygulanır.” hükmüne istinaden icraya intikal ettirmekte ve 6183 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda kendi bünyesinde görevlendirdiği icra memurları kanalıyla cebren tahsil etmektedir.

  7 günlük süreye dikkat!

  Sosyal Güvenlik Kurumu prim ve idari para cezası borçlarını süresi içinde ödemeyen borçlulara, borçlarını 7 gün içinde ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları gerektiğini ödeme emri ile tebliğ etmektedir. 

  Kendisine ödeme emri tebliğ olunan şahsın, böyle bir borcunun olmadığı veya kısmen ödendiği veya zamanaşımına uğradığını iddia edecek olması halinde,  ödeme emrinin tebliğ  edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde yetkili iş mahkemesine itirazda bulunması gerekiyor.  Ancak,  ödeme emrine itiraz edilmeden önce,  itirazda bulunan şahsın tamamen veya kısmen haksız çıktığı takdirde, alacağın % 10 zamla birlikte tahsil edileceği  hususunu da göz önünde bulundurması yerinde olacaktır.

  Ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde borç ödenmezse haciz işlemleri başlar.

  Ödeme emrinin tebliğ edilmesini müteakip, ödeme emrinin kesinleşmesinden sonra (ödeme emrinin tebliğ edildiği tarihten sonra 7 gün geçmesinden itibaren) borç ödenmediği takdirde,  SGK, icra memurları kanalıyla  haciz işlemlerine başlamaktadır.

  Haciz işlemleri sırasında, borçluların  bankalardaki mevduatları ile araçlarına ve gayrimenkul mallarına,  hatta işyerindeki makine, bilgisayar ve diğer menkul mallarına haciz konularak borçların tahsili cihetine gidilmektedir.

  Borçlar taksitlendirilir ise icra işlemleri durur.

  Bankalardaki mevduatları ile menkul ve gayrimenkul mallarına haciz tatbik edilmesini  istemeyen ve icraya konu borçların tamamını bir defada ödeyemeyen borçluların, borçlarını hesaplanacak tecil faizi ile birlikte 36 aya kadar olan süre içinde taksitler halinde ödemeleri mümkündür. 

  Taksitlendirme yapabilmek için 50 bin TL’ye kadar olan borçlar hariç borcun yarısı kadar teminat göstermek, ilk taksit tutarını (peşinatı) yatırmak  ve taksitlendirme başvurusunda bulunmak gerekiyor.

  Ayrıca taksitlendirme yapabilmek için aranılan bir diğer şart da borçlunun “çok zor durumda” bulunması halidir.   Borçluların çok zor durum halinde olup olmadıklarının tespiti için “Mali Durum Bildirim Formu” veya “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavirlerce Düzenlenen Çok Zor Durum Halinin Tespitine İlişkin Rapor” ya da halka açık olan şirketlerin Sermaye Piyasası

  Kuruluna verdikleri en son bilançoyu, taksitlendirme başvurusu  sırasında SGK’ya vermeleri gerekiyor.

  Çok zor durum halinin tespitinde SGK’ya verilen belgelerde yer alan bilgiler doğrultusunda;

  “Kasa + Banka + Kısa Vadeli Alacaklar / Kısa Vadeli Borçlar”

  formülü sonucu bulunacak oranın “2” veya altında olması halinde, bu durum borçlu açısından çok zor durum  hali olarak kabul edilmekte ve taksitlendirme başvurusu,  peşinat yatırılıp teminat verildiği takdirde kabul edilmektedir.

  Rasyonun 2’nin üzerinde çıkması halinde ise borçlunun çok zor durumda olmadığı kabul edilerek, tecil ve taksitlendirme başvurusu kabul edilmemektedir.

  İcralık borçlar taksitlendirildikten sonra prim teşviklerinden yararlanılabilir.

  İcraya intikal eden borçlarını 6183 kanun uyarınca tecil ve taksitlendiren borçluların, aylık taksitlerini öderken cari aylarda beş puanlık prim indirimi ve diğer teşviklerden yararlanmaları da mümkündür.

  Nitekim, beş puanlık prim indirimi ile ilgili olarak  5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin  (ı) bendinde, “Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren işverenler …  bu tecil, taksitlendirme ve yapılandırmaları devam ettiği sürece bu fıkra hükmünden yararlandırılır.” hükmü yer almaktadır.

  Diğer taraftan,  borçlarını taksitlendirdikten sonra bir takvim yılı içinde üç taksitin veya beş cari ay priminin ödenmemesi ya da ödenmemiş taksitlerin son taksiti izleyen ayın sonuna kadar (borçları 36 ay süreyle taksitlendirilmiş olan borçluların son taksiti süresi içinde)  ödenmemesi halinde taksitlendirme işleminin  bozulacağı, taksitlendirme işleminin bozulması halinde borcun tamamı ödeninceye kadar prim teşviklerinden yararlanılamayacağı hususu da unutulmamalıdır.

  S.M.M.M. Lütfi GÜLBENK

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 06-03-2016 tarihinden beri 10093 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  26 Eylül 2018, Çarşamba
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.12406.13506.11976.1442
  EUR7.20577.21877.20077.2295
  GBP8.03608.07798.03048.0901

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 3    
     Bugün : 917    
     Bu Ay : 352.247    
     Bu Yıl : 3.671.809    
     Toplam : 14.078.569    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats