Pratik Bilgiler
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • 2019 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  SGK TARAFINDAN UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

  A -5510 Sayılı Yasa’nın İdari para cezalarını düzenleyen 102. Maddesinin 2. Fıkrası   20-01-2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6570 sayılı yasa ile değiştirilerek bazı indirimler yapılmıştır.
   
             Yeni düzenlemeye göre,
   
  1-İşe giriş bildirgeleri( 5510- 8/1 md.) ve genel sağlık sigortası bildirgesinin( 5510- 61.md)
  2- İş yeri bildirgelerinin ( 5510- 11.md)
  3-İşten ayrılış bildirgelerinin( 5510-9/1-a md.)
  Yasal süresi geçirildikten sonra, ilgililerce kendiliğinden, 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, bu fiillerden verilecek cezaların yasada öngörülen tutarların 1/4 oranına karşılık gelen miktar uygulanacaktır.


  Bu indirimli uygulamadan yararlanmanın   koşulları:

  1-Yasal süre geçtikten sonra 30 gün içinde bildirimde bulunulmalı,
  2-Bildirim ilgililerce, hiçbir denetim ve tespit olmadan ve mahkeme kararına dayanmadan kendiliğinden yapılmalı,
  3-Kurumca verilecek idari para cezası, tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmelidir.
   
  B- 08-03-2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6283 sayılı yasa ile yine 102/ 1. maddesi  J bendi değiştirilmiştir.  Bu değişiklikle  işten ayrılış bildirgesi vermemenin cezası indirilmiştir.
   
                 Hizmet akdi ile çalışan sigortalıların(4/a maddesi kapsamında sigortalı olanlar), sigortalılığının sona erdiğine ilişkin bildirim ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan sandıklara, sandık iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet  elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında daha önce her bir sigortalı için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanmakta idi.


                  6283 Sayılı Yasa’nın 3. Maddesi ile idari para cezasının miktarı değişmiş ve ayrıca bir takvim ayında uygulanabilecek ceza için üst sınır getirilmiştir. Artık her bir sigortalı için  asgari ücret tutarında idari para cezası yerine; asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası verilecektir. Ayrıca bir takvim ayında verilecek cezanın da, tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını ( yani 102 madde e bendinde belirtilen ceza tutarlarını)aşmaması gerekmektedir.


  08-03-2012 tarihinden önce tahakkuk ettirilmiş, ancak ödenmemiş cezalar için de değişiklik hükmü geçerli olacaktır. Ancak ödenmiş olan cezalar red ve iade olunmayacak veya mahsup edilmeyecektir.(6283 SY Geçici md. 1)
   
                                                                        AV. ESMA GÜLBENK

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 20-03-2012 tarihinden beri 8728 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  04 Nisan 2020, Cumartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.69036.70246.68576.7124
  EUR7.22797.24097.22287.2518
  GBP8.22288.26578.21708.2781

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 10    
     Bugün : 7.233    
     Bu Ay : 62.665    
     Bu Yıl : 1.221.237    
     Toplam : 21.453.637    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats