Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • SGK PRİM BORCU BULUNAN SÜRÜCÜ KURSLARI YENİ DÖNEM KURS KAYDI AÇAMAYACAKLAR

  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin 23 üncü maddesine,  4/3/2014 tarihli ve 28931 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile üçüncü bir fıkra eklenmiştir.

  Yayımlandığı tarihten üç ay sonra, yani 2014 yılı Haziran ayı itibariyle yürürlüğe girecek olan fıkrada, “Millî eğitim müdürlüğünce, teorik sınava gireceklerin listesi özel MTSK Modülü üzerinden onaylanmadan önce; kursta istihdam edilenlerin sosyal güvenliklerinin sağlandığına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca bu kurumların Sosyal Güvenlik Kurumuna idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması veya borcu bulunmakla birlikte 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tecil ve taksitlendirilmiş ya da özel kanunlara göre yapılandırılmış olup taksitlerinin düzenli ödenmiş olup olmadığı kontrol edilir. Bir önceki ayın primini ödemediği tespit edilen kurslara prim borçlarını ödeyene kadar yeni dönem açmalarına izin verilmez.” hükümlerine yer verilmiştir.

  Anılan Yönetmelikte yer alan bu hükümlere istinaden, sürücü kurslarının 2014/Haziran ayından itibaren yeni dönem kurs kaydı açmadan önce çalışanlarının sosyal güvenliklerini sağlayıp sağlamadıkları, ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumuna yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borçlarının bulunup bulunmadığı hususu İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince sorgulanacaktır.

  Çalışanların sosyal güvenliklerini sağlamayan veya çalışanların sosyal güvenlik prim borçlarını ödemeyen sürücü kurslarına ise 2014/Haziran ayından itibaren yeni kurs kaydı açmalarına izin verilmeyecektir.

  Diğer taraftan, Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğünce İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen 21/5/2014 tarihli talimatta, Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin 23 üncü maddesine eklenen üçüncü fıkranın 4/3/2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi nedeniyle, sürücü kurslarının yasal ödeme süresi geçmiş borçlarının olup olmadığı hususunun kontrolünün 2014/Mart ayına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinden kaynaklanan borçlardan başlanılarak yapılacağı belirtilmiştir.

   Dolayısıyla, 2014/Şubat ve önceki aylardan kaynaklanan borçlar, yeni kurs kaydı açtırılmasına engel teşkil etmeyecektir.

  Hal böyle olmakla birlikte işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçları, 6183 sayılı Kanunun 47 inci maddesine istinaden en eski dönem borcundan başlanılarak tahsil edildiğinden, her ne kadar prim borcu sorgulaması 2014/Mart ayına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinden kaynaklanan borçlardan başlanılarak yapılacak olsa da hem 2014/Mart öncesi, hem de 2014/Mart ve sonrası prim borcu bulunan sürücü kursları 2014/Mart sonrası borçlarını ödeyebilmeleri için öncelikle 2014/Şubat ve önceki borçlarını ödemeleri gerekecektir.

  Diğer taraftan, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ve idari para cezası borcu bulunan sürücü kurslarının, bahse konu borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirerek veya çeşitli özel kanunlar uyarınca yeniden yapılandırarak ödemeleri halinde, taksitlendirme veya yapılandırma işlemleri bozulmadığı sürece, yasal ödeme süresi geçmiş borçlarının bulunmadığı kabul edilecektir.

  Sürücü kursunda çalışan kişilerin aynı zamanda sürücü kursunun ortağı veya sahibi olmaları halinde ise bu kişilerin 5510-4/b kapsamında prim borçlarının olup olmadığı sorgulanmayacaktır.

   

   

   Eyüp Sabri DEMİRCİ

   Sosyal Güvenlik Kuru

   İşverenler Prim Daire Başkanlığı Şube Müdürü

   

   

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 26-05-2014 tarihinden beri 7794 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  26 Eylül 2018, Çarşamba
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.12406.13506.11976.1442
  EUR7.20577.21877.20077.2295
  GBP8.03608.07798.03048.0901

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 1    
     Bugün : 917    
     Bu Ay : 352.247    
     Bu Yıl : 3.671.809    
     Toplam : 14.078.569    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats