Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • SGK’NIN MALİ TATİL ÇELİŞKİSİ MESLEK MENSUPLARINI CEZA UYGULAMASI İLE KARŞI KARŞIYA BIRAKIYOR.

  İstirahat raporu alan sigortalıların çalışmadıklarına dair bildirimin SGK’ya gönderilme süresi 2/3/2013 tarih ve 28575 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile yeniden belirlenmiş, gönderilme şekli ise 2013/19 sayılı genelge ile değiştirilmiştir.

  Yapılan bu değişiklikler sonrasında, istirahat raporu almış sigortalılara ilişkin çalışılmadığına dair bildirimin gönderilme süresi, işyerinin özel sektör işverenine ait olması halinde en geç istirahat süresinin bittiği tarihi izleyen ayın 23’üne çekilmiş, ayrıca çalışılmadığına dair bildirimlerin aylık prim ve hizmet belgeleri ile (e-Bildirge kanalıyla) yapılmasına da imkan sağlanmıştır.

  Çalışılmadığına dair bildirimlerin aylık prim ve hizmet belgeleri ile ve istirahat süresinin bittiği tarihi izleyen ayın 23’üne kadar yapılmasına imkan sağlanması, meslek mensubu arkadaşlar arasında gayet olumlu bir düzenleme olarak görülmüş ise de bu imkanın mali tatil döneminde kısıtlanması bazı sorunları da beraberinde getirmiştir.

  Şöyle ki,5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğe göre, aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi gereken yasal süresinin son günü mali tatile rastlar ise belgenin verilmesi gereken yasal süre 27 Temmuza (2014’de 31 Temmuza) kadar uzuyor. Ancak istirahat raporu alan sigortalılara ilişkin çalışılmadığına dair bildirim mali tatil kapsamına girmeyen işlemler arasında yer aldığından, bildirim aylık prim ve hizmet belgesi ile yapılıyor olsa bile süre uzatılmayarak 23 Temmuz’da sona ermektedir.

  Bu durumda 2013/19 sayıl Genelgede yer alan “aylık prim hizmet belgesinde eksik gün nedeni olarak geçen 01 kodu ile (istirahat) bildirilen sigortalılar için bu bildirim çalışılmadığına dair bildirim yerine geçer.” ifadesinden yola çıkarak Haziran ayında istirahat almış sigortalılarınızın eksik gün nedenini 01 olarak işaretleyip e-Bildirge ile 24 Temmuz ila 31 Temmuz arasında gönderirseniz, aylık prim ve hizmet belgelerinizi mali tatile rastlaması nedeniyle süresi içinde göndermiş sayılıyorsunuz, ancak çalışılmadığına dair bildirimi geç yapmış olmanız nedeniyle idari para cezasına maruz kalıyorsunuz.

  Başka bir anlatımla aynı belge ile yapılan bir bildirim süresi içinde yapılmış sayılırken, diğer bildirim süresi dışında yapılmış sayılıyor.

  Bu çerçevede her iki bildirimin de aylık prim ve hizmet belgesi ile yapılıyor olması nedeniyle çalışılmadığına dair bildirimlerin de mali tatil kapsamındaki işlemler arasında değerlendirilmesi gerektiği kanaati oluşmaktadır.

  Mevcut Tebliğ hükümleri doğrultusunda 2014 yılı Haziran ayında istirahatli olan sigortalılara ilişkin çalışılmadığına dair bildirimlerden dolayı bu şekilde bir ceza ile karşılaşmamanız için önünüzde iki alternatif var. Ya aylık prim ve hizmet belgelerinizi 23 Temmuza kadar vereceksiniz ya da istirahatli olan sigortalılarınıza ait bildirimlerinizi çalışılmadığında dair bildirim ekranından 23 Temmuza kadar yapıp, aylık prim ve hizmet belgelerinizi de 27 Temmuza kadar göndereceksiniz.

  Çalışılmadığına dair bildirimlerin mali tatil kapsamında değerlendirilmeyerek belge verme süresinin uzatılmama nedeni olarak her ne kadar istirahat raporu alan sigortalıların geçici iş göremezlik ödeneklerinin geciktirilmeksizin ödenmesi gerekçe olarak gösterilmiş olsa da, bu düzenlemenin evvelce istirahat raporu alan sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneğinin çalışılmadığına dair bildirim girişi yapıldıktan sonra ödendiği dikkate alınarak yapıldığı, ancak 2013/19 sayılı Genelge ile geçici iş göremezlik ödeneklerinin çalışılmadığına dair bildirim girişi yapılmadan ödenmesine imkan sağlandığı göz önüne alındığında, bu bildirimin mali tatil süresinin sonuna kadar yapılmasına izin verilmesi halinde sigortalılar açısından herhangi bir hakkı kaybından söz edilmesi de mümkün olamayacaktır.

  Dolayısıyla, çalışılmadığına dair bildirimlerin mali tatil süresi içindeki iş ve işlemler arasında sayılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir.

  Aksi halde mali tatil dönemi içinde bir çok işveren idari para cezasına maruz kalabileceğinden, bu durum işverenlerimizi, en çok da meslek mensubu arkadaşları zor durumda bırakacaktır.

  S.M.M.M. Lütfi GÜLBENK

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 15-07-2014 tarihinden beri 5657 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  24 Eylül 2018, Pazartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.26716.27846.26276.2878
  EUR7.37947.39277.37427.4038
  GBP8.26108.30408.25528.3165

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 3    
     Bugün : 613    
     Bu Ay : 323.876    
     Bu Yıl : 3.643.438    
     Toplam : 14.050.198    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats