Pratik Bilgiler
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • 2019 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  PRİME ESAS KAZANCI EKSİK BİLDİRİLEN SİGORTALILAR İÇİN İSTİSNAİ SÜREDEN YARARLANMAYI İHMAL ETMEYİN!

  5510 sayılı Kanun uyarınca, çalıştırdıkları sigortalıların prim günlerini eksiksiz bildirmelerine rağmen prime esas kazanç tutarlarını eksik bildiren ve eksik bildirilen kazançlara ilişkin ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi dışında SGK’ya veren işverenler aleyhine;

  -Belgenin işverenler tarafından kendiliğinden düzenlenmiş olması halinde; asgari ücretin 2 katını geçmemek kaydıyla ek belgede kayıtlı sigortalı başına asgari ücretin 1/8’i tutarında,

  - Belgenin mahkeme kararı, denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarca yapılan tespitler ya da kamu kurum ve kuruluşlardan alınan yazılar neticesinde düzenlenmiş olması halinde asgari ücretin 2 katı tutarında,

  idari para cezası uygulanmaktadır. Ayrıca prime esas kazancın eksik bildirildiğinin mahkeme kararı, denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarca yapılan tespitler ya da kamu kurum ve kuruluşlardan alınan yazılar neticesinde anlaşılması halinde o yıl için verilmiş asgari ücret desteklerinin tamamı da faiziyle birlikte geri alınmaktadır.

  Prime esas kazancın eksik bildirildiği tespit edilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerine uygulanacak cezalar

  1/1/2020 tarihinden itibaren Türkiye genelinde muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin alınmaya başlanmasıyla birlikte SGK’ya yasal süresi dışında verilen aylık prim ve hizmet belgelerine uygulanan bu cezalar son bulacak, 2020/Ocak ayından itibaren yasal süresi dışında verilen muhtasar ve prim hizmet beyannameleri için idari para cezası uygulanmaya başlanılacaktır.

  2020/Ocak ayına ilişkin Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden başlanılarak, sigortalıların sadece prime esas kazançlarının eksik bildirildiğinin anlaşılması hâlinde, beyannamenin işverence kendiliğinden veya mahkeme kararı, denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler ya da kamu kurum ve kuruluşlardan alınan yazılar neticesinde düzenlenmiş olduğu üzerinde durulmaksızın aylık asgari ücretin onda birinden az, iki katından fazla olmamak üzere tespit edilen prime esas kazanç tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

  Örneğin, 2020/Ocak ayına ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde bir işyerinde çalışan 3 sigortalıya ödenen brüt 500,00 TL (toplamda 1.500,00 TL) tutarındaki yemek parasının prime esas kazanca dahil edilmediği düşünüldüğünde, eksik bildirimin işverence veya denetim ve kontrolle görevli memurlarca tespit edildiği üzerinde durulmaksızın işveren aleyhine 1.500,00 TL tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

  Uygulanacak ceza tutarının beyannamenin verilmesi gereken yasal süresinin son gününde geçerli olan aylık asgari ücretin onda birinden az olması halinde  ceza tutarı asgari ücretin 1/10’una çıkartılacak; asgari ücretin iki katından fazla olması halinde asgari ücret X 2 tutarına düşürülecektir.

  Sadece kazancı eksik bildirilmiş olan sigortalılar için 7144 sayılı Kanunla getirilmiş istisnaya dikkat!

  5510 sayılı Kanunun 102/2. fıkrasının sonuna (16/5/2018-7144/16 md.) “Kurumca, birinci fıkrada belirtilen bildirge, beyanname, belge veya defterlere istinaden sigortalıların ve çalışma gün sayılarının eksiksiz bildirilmesi şartıyla bildirilen prime esas kazanç tutarında, fiilin işlendiği tarihteki brüt asgari ücretin üçte birini geçmeyecek ve %1’ini aşmayacak şekilde eksiklik tespit edilmesi durumunda, eksikliğin on beş gün içinde düzeltilmesi için ilgiliye yazılı ihtar verilir. Bu süre sonunda tespit edilen eksik tutarın Kuruma bildirilmemesi halinde birinci fıkranın ilgili hükümlerine göre idari para cezası verilir. Eksikliğin işverence tespit edilmesi durumunda bu süre; bildirge, beyanname, belge veya defterlerin Kuruma verilmesinden itibaren on beş gündür.” Şeklinde ilaveler yapılmıştır.

  Buna göre, SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim ve hizmet beyannamelerinde sigortalıların sadece kazanç tutarının eksik bildirildiğinin işverenlerce/meslek mensuplarınca fark edilmesi durumunda;

  - Ek nitelikteki belgede/beyannamede kayıtlı kazanç tutarının asgari ücretin 1/3’ünü ve ilgili aydaki sigortalıların SPEK tutarlarının %1’ini aşmaması,

  - Ek nitelikteki belgenin/beyannamenin SGK’ya verilen asıl  nitelikteki belgenin/beyannamenin verildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde verilmesi

  halinde idari para cezası uygulanmayacaktır.

  Asgari ücretin 1/3’ünü ve ilgili aydaki sigortalıların SPEK tutarlarının %1’ini aşmayan tutardaki kazancın eksik bildirildiğinin Kurumca tespit edilmesi halinde ise; eksikliğin 15 günlük süre içinde giderilmesi hususunda Kurumca gönderilecek tebligat üzerine tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük süre içinde ek nitelikteki belgenin/beyannamenin SGK’ya verilmesi halinde idari para cezası uygulanmayacaktır.

  Ek belge/beyanname 15 günlük süre içinde SGK’ya verilmez ise idari para cezası uygulanır.

  Asgari ücretin 1/3’ünü ve ilgili aydaki sigortalıların SPEK tutarlarının %1’ini aşmayan tutardaki prime esas kazancın eksik bildirildiğinin Kurumca veya işverenlerce tespit edilmesi üzerine ek nitelikteki belge/beyanname yukarıda belirtilen 15 günlük süreler içinde SGK’ya gönderilmediği takdirde 5510/102. maddede yer alan idari para cezaları uygulanacaktır.

  Gülbenk Müşavirlik

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 27-11-2019 tarihinden beri 1562 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  28 Mart 2020, Cumartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.43466.44626.43016.4559
  EUR7.08967.10247.08467.1130
  GBP7.84837.88927.84287.9010

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 77    
     Bugün : 8.390    
     Bu Ay : 284.889    
     Bu Yıl : 1.126.567    
     Toplam : 21.358.967    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats