Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • PRİM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANAN İŞVERENLER E-BİLDİRGEDEKİ DEĞİŞİKLİĞE DİKKAT!

   

  Uygulamada olan prim teşviklerinden yararlanılması sırasında ilgili kanunlarda aranılan şartların sağlanmış olup olmadığı hususundaki kontrollerin bir kısmı sigortalıların sisteme tanımlanması aşamasında; bir kısmı aylık prim ve hizmet belgelerinin onaylanması aşamasında; bir kısmı ise gerek kanun numarası seçilerek, gerekse kanun numarası seçilmeksizian düzenlenmiş tüm aylık prim ve hizmet belgeleri gönderildikten sonra ilgili döneme ilişkin tüm belgelerde kayıtlı sigortalı sayısına bakılarak yapılmaktadır.

  Bu bağlamda;

  -Engelli teşvikinden yararlanılması sırasında, teşvik kapsamında bildirilecek sigortalının engelli olup olmadığı e-Sigorta programlarında mevcut “Engelli Teşvik Yönetimi” programı vasıtasıyla;  4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen teşvikten yararlanılması sırasında, yeni işe alınan sigortalının işe alındığı aydan önceki altı aylık süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı olup olmadığı, sigortalının yaşı, cinsiyeti,  mezuniyet durumu ya da İş-Kur’a kayıtlı işsiz olup olmadığı “4447 Geçici 10. Madde Sigortalı Giriş” programı vasıtasıyla sisteme tanımlanması sırasında,

  -Beş puanlık prim indiriminden yararlanılması sırasında işyerinin yasal ödeme süresi geçmiş borcunun olup olmadığı ya da 5510 sayılı Kanunun Ek-2 nci maddesinde öngörülen teşvikten ilave sigortalı sayısından fazla sayıda sigortalıdan dolayı yararlanılıp yararlanılmadığı aylık prim ve hizmet belgesinin onaylanması aşamasında,

              - 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde öngörülen teşvikten yararlanılması sırasında sigortalının ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığı ya da 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen teşvikten yararlanan işverenlerin 10 veya üzerinde sigortalı çalıştırıp çalıştırmadıkları ilgili aya ilişkin tüm aylık prim ve hizmet belgeleri gönderildikten sonra çalıştırılan batch programlar vasıtasıyla

  Tespit edilmektedir.

   

  Prim teşviklerden hatalı yararlanılması halinde, yersiz yararlanılan teşvikler faizi ile birlikte geri alınmaktadır

  Prim teşviklerinden yararlanılabilmesi için, ilgili kanunlarda öngörülen şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir.

  Ancak, ilgili kanunlarda öngörülen bazı şartların yerine getirilmiş olup olmadığının aylık prim ve hizmet belgelerinin onaylanmasından sonra kontrol edilebilmesi ve bu şartların sağlanıp sağlanmadığının işverenlerce/meslek mensuplarınca da kontrol edilmeden aylık prim ve hizmet belgelerinin teşvikli olarak onaylanması halinde, prim teşviklerinden yersiz yararlanılması durumu sözkonusu olabilmektedir.

  Dolayısıyla prim teşviklerinden ilgili kanunlarda aranılan şartları yerine getirmeden yararlanan işverenlerden bahse konu teşviklere isabet eden primler sonradan faizi ile birlikte geri alınmaktadır.

   

  E-Bildirgede yapılan değişikliğe dikkat!

  Uygulamada,  prim teşviklerinden ilgili kanunlarda aranılan şartları yerine getirmeden yararlanan ancak bu durumdan haberdar olmayan bazı işverenlerin, takip eden aylarda da sözkonusu teşviklerden yersiz yararlanmaya devam ettikleri, kimi zaman bu teşviklere isabet eden birikmiş primlerin faizi ile birlikte geri alınmasının bu işverenleri zor durumda bıraktığı, kimi zaman da teşvikten yersiz yararlanılmış olan işyerlerinin gayri faal hale gelmiş olması nedeniyle yersiz yararlanılan teşviklerin geri alınmasında zorlukların yaşandığı gözlemlendiğinden prim teşviklerinden yersiz yararlanılmasının önüne geçilmesi amacıyla e-Bildirge programlarında bazı değişiklikler yapılmıştır.

  Bu amaçla, herhangi bir dönemde prim teşvikinden hatalı yararlanılmış olduğunun tespiti halinde, yersiz yararlanılmış prim teşviki faizi ile birlikte ödenmediği takdirde, e-Bildirge programları vasıtasıyla  cari aylara ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenmek istenildiğinde, sistem tarafından daha önce hatalı olduğu tespit edilen kanun numarasının seçilmesine izin verilmeyecektir.

  Örneğin, 2014/Ocak ayı içinde 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesi kapsamına giren bir sigortalısını ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırmadığı halde 06111 sayılı kanun numarasını seçmek suretiyle düzenlediği aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirdiği tespit edilen bir işveren, bahse konu bildirgesi için iptal nitelikte, kanun numarası seçilmeksizin asıl nitelikte belge düzenleyip Kuruma vermediği ve fark primleri de faizi ile birlikte ödemediği takdirde, cari aylarda kapsama giren diğer sigortalılar da dahil olmak üzere 06111 sayılı kanun numarasını seçemeyecektir.

  Daha önce yersiz yararlanılmış bir prim teşviki bulunan bir işveren cari aylarda  aynı kanun numarasını seçerek aylık prim ve hizmet belgesi düzenlemek istediğinde

  “…. sayılı kanun no'lu prim teşvikinden yersiz yararlanıldığı tespit edilmiştir. Belgenin …. sayılı kanun numarası seçilmeden düzenlenmesi gerekir. ….. sayılı kanun numarası ile belge seçilebilmesi için işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine müracaat ediniz.”

  şeklinde uyarı mesajı verilmektedir.

   

              Kanun numarası hatalı seçilmiş sigortalılar için ilgili aylarda beş puanlık prim indiriminden de yararlanılamayacaktır

              5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin birinci fıkrasında yer alan hükme göre beş puanlık prim indiriminden yararlanılabilmesi için, sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden kısmı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesinin tamamının yasal süresi içinde ödenmesi şarttır.

              Bu bağlamda, ilgili kanunlarda öngörülen prim teşviklerinden yersiz yararlanılmış olması halinde, sonradan düzenlenen asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri 05510 sayılı kanun numarası seçilerek işleme alınsa dahi işveren tarafından yasal süresi içinde ödenen primler, yeni oluşan ek tahakkuklar sonrasında yasal süresi içinde ödenmesi gereken primleri karşılamayacağından, ilgili ayda beş puanlık prim indiriminden yararlanılması da mümkün olamayacaktır.

   

                 

   Eyüp Sabri DEMİRCİ

   İşverenler Prim Daire Başkanlığı Şube Müdürü

   

   

   

   

   

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 13-11-2014 tarihinden beri 9825 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  26 Eylül 2018, Çarşamba
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.12406.13506.11976.1442
  EUR7.20577.21877.20077.2295
  GBP8.03608.07798.03048.0901

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 3    
     Bugün : 917    
     Bu Ay : 352.247    
     Bu Yıl : 3.671.809    
     Toplam : 14.078.569    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats