Pratik Bilgiler
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • 2019 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • PRİM TEŞVİKLERİNDEN KASITLI OLARAK HAKSIZ YARARLANANLARA HAPİS YOLU MU GÖZÜKTÜ?

  Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde 5/12/2017 tarihli Resmi Gazetede yapılan değişiklikle prim teşviklerinden kasıtlı olarak haksız yere yararlananlar için bazı müeyyideler getirilmiştir.

  Yönetmeliğe “Belge, bildirge ve beyannamelerin kasten gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi” başlığıyla eklenen Ek-7. Maddede;

  Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken belge, bildirge ve beyannamelerin, daha az prim ödemek, yararlanamayacağı sigorta prim teşvik, destek veya indirimlerinden yararlanmak veya daha fazla yararlanmak, özel nitelikteki inşaat işleri ve ihale konusu işlerde asgari işçilik tutarını tamamlamak, iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık, analık, genel sağlık, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından  haksız menfaat sağlamak gibi amaçlarla kasten gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespit edilmesi halinde 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 204 üncü, 206 ncı ve 207 nci maddeleri kapsamında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulur. Bu bildirimler sonucunda prim ödenmiş olduğunun tespiti halinde primler Kuruma irat kaydedilir, primlerin ödenmemiş olması halinde ise tahsil cihetine gidilmez. Bu maddeyle ilgili usul ve esaslar Kurumca belirlenir.” Şeklinde açıklama yapılmıştır.

  Prim teşviklerinden kasıtlı olarak haksız yere yararlananlar hem ödedikleri primlerden olacak, hem de haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

  Yönetmelikte yapılan düzenlemelere göre aylık prim ve hizmet belgelerini sigorta prim teşvik, destek veya indirimlerinden yararlanmak veya daha fazla yararlanmak amacıyla kasten gerçeğe aykırı olarak düzenleyenler hakkında;

  1-5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 204 üncü, 206 ncı ve 207 nci maddeleri kapsamında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak.

  2- Bu bildirimler sonucunda Kuruma prim ödenmiş olduğunun tespiti halinde ödenen primler Kuruma irat kaydedilecektir.

  Değişiklik teşviklerden haksız yararlanılan tüm sigortalıları mı, yoksa çalışmadıkları halde sigortalı olarak bildirilenleri mi kapsıyor?

  İlk bakışta Yönetmelikte yapılan düzenlemenin prim teşvik ve desteklerinden kasıtlı olarak ve haksız yere yararlanılan tüm sigortalıları mı, yoksa çalışmadıkları halde hem sigortalı gösterilip hem de prim teşviklerinden haksız yere yararlanılan sigortalıları mı kapsadığı tereddüt konusu olabilmektedir.

  Ancak fiilen çalışan bir sigortalı için prim teşviklerinden kasıtlı olarak ve haksız yere yararlanılmış olduğu tespit edilse bile, prim belgesindeki kanun numarasının düzeltilerek tahakkuk edecek primlerin tahsili gerekecektir.

  Bu nedenle Yönetmelik değişikliğinde yer alan “primlerin ödenmemiş olması halinde ise tahsil cihetine gidilmez” açıklaması da göz önüne alındığında Yönetmelikte getirilen yeni müeyyidelerin, fiilen çalışmayan sigortalıları fiilen çalışıyormuş gibi sigortalı olarak gösterip prim teşviklerinden de haksız yere yararlanan kişileri kapsadığı düşünülmektedir.

   

   

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 01-01-2018 tarihinden beri 2944 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  20 Ocak 2019, Pazar
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD5.34295.35265.33925.3606
  EUR6.09086.10186.08656.1109
  GBP6.90666.94266.90186.9530

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 16    
     Bugün : 1.250    
     Bu Ay : 267.754    
     Bu Yıl : 267.754    
     Toplam : 15.681.924    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats