Pratik Bilgiler
 • 2020 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  PRİM TEŞVİK YASAKLAMASINDA YENİ DÜZENLEME VE AHİLİK SANDIĞI YASASI ÇIKTI

                                                                                                                                

  1-Bağımsız çalışan esnaflara ödeyecekleri prim karşılığında işsizlik ödeneği verilecek,

  2- Prim teşviklerinden bir yıl yasaklı olan işverenler teşviklerden belli koşullarla yeniden yararlanabilecek.

              08.03.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olan 6824 sayılı Kanun ile çalışma hayatıyla ilgili bazı düzenlemeler yapıldı. Buna göre;

             1- 6824 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen ”Ek 6 ncı madde” ile ESNAF AHİLİK SANDIĞI ’nın kurulması sağlandı. Sandık ile ilgili ayrıntılara aşağıda yer verilmiştir:

  •   5510 sayılı Kanunun 4/b maddesi kapsamında çalışanlar Sandığa tabi zorunlu sigortalı olacaklardır.
  •  Bu statüde halen çalışanlar ile bundan sonra çalışacak kimseler anılan Sandığa tabi tutulacaklar ve günlük asgari ücretin % 2 si  oranında prim ödeyeceklerdir. (Ayrıca Devlet de % 1 oranında prim katkısı yapacaktır) Ancak bu primlerin günlük tutarı, günlük  asgari ücretin iki katı üzerinden hesaplanacak prim tutarını geçemeyecektir.
  •  Kapsama giren sigortalıların sigortalılıklarının sona ermesi halinde kendilerine prim iadesi yapılmayacaktır.
  •  Primlerin yasal süresinde ödenmemesi durumunda ödenmeyen primler SGK tarafından icra yoluyla takip ve tahsil edilecektir.  Uygulamaya ilişkin hususlar SGK ile İş-Kur arasında düzenlenecek Protokol ile belirlenecektir.
  •  Sigortalılığı sona erenlerden, sona erdiği tarihten geriye doğru 120 gün prim ödemiş olanlara;

  -          600 gün prim ödemiş olanlar için 180 gün,

  -          900 gün prim ödemiş olanlar için 240 gün ve

  -          1080 gün prim ödemiş olanlar için de 300gün,

  Süreyle Ahilik Sandığı ödeneği verilecektir.

  •  İşyerlerini kapatanların, yeni iş alabilmeleri amacıyla 30 gün içinde İş-Kur’a başvurmaları gerekmektedir.
  •  Bu uygulamanın usul ve esasları İş-Kur tarafından belirlenecektir.
  •  Uygulama, 01.01.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

  2- Yine 6824 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna “Ek Madde 14” eklenmiştir. Yapılan düzenlemeyle;

  •   İşverenlerin sigortasız işçi çalıştırdıklarının ya da SGK’ya bildirdikleri kimseleri fiilen

  çalıştırmadıklarının mahkeme kararı veya denetim elemanlarınca saptanması halinde, bu işyerleri ilk tespitte bir ay süreyle, ilk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde tekrar eden her bir tespit içinse bir yıl süreyle prim teşviki ve desteklerden yararlanamayacaklar. 

  •   Ancak, yukarıda belirtilen teşviklerden engellenme hali;

  a)   5921 sayılı Kanuna göre işsizlik ödeneği almakta olan kimseleri işe alan işyerlerini,

  b)  Özel sektör işverenlerince 4447 sayılı Kanun Geçici 17. maddesinden yararlanarak

  İş- Kur’a kayıtlı işsizler arasından 1/2/2017 ile 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için sağlanan prim ve vergi teşvikinden bir yıl süreyle yararlanan işyerlerini,

   c) 5510 sayılı Yasanın geçici 71. maddesiyle sağlanan 2017 yılında asgari ücret desteğinden yararlanan işyerlerini,

  Kapsamayacaktır.

  Diğer taraftan, Ek madde 14’ün ikinci fıkrasındaki diğer hükümlere göre;

  • SGK’ya bildirilen kişileri fiilen çalıştırmadığı saptanan işverenler, gerek 6111 sayılı

  Kanun ile gerekse 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 15 inci maddesiyle sağlanan (İş-Kur tarafından başlatılan iş başı eğitim programlarına katılanların işe alınması) prim teşviklerinden, bir ay veya bir yıl üzerinde durulmaksızın hiç yararlanamayacaklar.

  • 5’ ten fazla olmamak koşuluyla, özel sektör işyerlerinde kayıt dışı çalıştırıldığı veya

  SGK’ya bildirildiği halde fiilen çalıştırılmadığı saptanan kişi sayısının toplam sigortalı sayısının % 1 ini aşmaması halinde, prim teşviklerinden yararlanılabilecektir.

  •  Ek Madde 14’ün yürürlüğe gireceği 01.04.2017 tarihinden önce kayıt dışı işçi

  çalıştırması nedeniyle istihdam teşviklerinden bir yıl süreyle yararlandırılmayan işverenlerin bir yıldan kalan sürelerde ikinci bir tespit olmadığı sürece bu teşvik ve indirimlerden yararlanabilmelerine imkan sağlanmış bulunmaktadır.

   

  Hadi EYCE

  SGK Uzm.

   

   

   

   

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 08-03-2017 tarihinden beri 5456 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  15 Temmuz 2020, Çarşamba
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.85246.86486.84766.8751
  EUR7.78157.79557.77617.8072
  GBP8.56908.61378.56308.6266

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 18    
     Bugün : 5.682    
     Bu Ay : 153.606    
     Bu Yıl : 2.151.831    
     Toplam : 22.384.231    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats