Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • OCAK AYI İÇİNDE TEBLİĞ EDECEĞİNİZ CEZALARI DA YAPILANDIRABİLİRSİNİZ

  5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmemesi halinde ilgililer aleyhine asgari ücret üzerinden idari para cezası uygulanmaktadır. Haliyle, kimi zaman asgari ücretin 2, 3 veya 5 katı üzerinden uygulanan ve yüksek meblağlara ulaşan bu cezaların ödenmesi, işverenleri zor durumda bırakabilmektedir.

  6552 sayılı Kanunla getirilen yapılandırma hükümleri çerçevesinde, idari para cezalarının % 50’sinin terkin edilmesi ve kalan kısmının da taksitler halinde ödenmesine imkan sağlanmak suretiyle, işverenlere ödeme kolaylığı getirilmiştir.

  Yasada, 30/4/2014 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin olup 11/9/2014 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezalarının yapılandırma kapsamına alınacağı öngörülmüş olmakla birlikte, yapılandırma kapsamına giren idari para cezalarının hangi tarihte kesinleştiği üzerinde durulmamıştır.

  Dolayısıyla, Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılandırma işlemlerinin usul ve esaslarının açıklandığı 2014/26 sayılı Genelgede, 30/4/2014 ve öncesinde işlenen fiiller nedeniyle uygulanan idari para cezalarının başvuru tarihinin sonuna (31/12/2014 tarihine) kadar tebliğ edilmesi ve aynı sürenin sonuna kadar yapılandırma başvurusunda bulunulması halinde bu borçların da yapılandırma kapsamına dahil edileceği açıklanmıştır.

  Diğer taraftan, yasadaki yapılandırmaya başvuru ve ilk taksit ödeme süresini uzatma konusunda verilen yetki doğrultusunda, Bakanlar Kurulu yapılandırmaya başvuru ve ilk taksit ödeme süresini bir ay uzatmıştır.

  Bu bağlamda Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçların yapılandırılması amacıyla başvuru süresi 31/1/2014 tarihinin Cumartesine rastlaması nedeniyle 2/2/2014 tarihine uzatılmış, 2015/1 sayılı Genelge ile de 30/4/2014 ve öncesinde işlenmiş fiiller nedeniyle uygulanan idari para cezalarının  2/2/2015 tarihine kadar tebliğ edilmesi halinde yapılandırma kapsamına dahil edileceği açıklanmıştır.

  Dolayısıyla 30/4/2014 ve öncesinde işlenmiş fiiller nedeniyle uygulanan idari para cezaları  2/2/2015 tarihine kadar tebliğ edildiği ve aynı sürenin sonuna kadar yapılandırma başvurusunda bulunulduğu takdirde bu borçlar da yapılandırma kapsamına dahil edilecektir. Öte yandan,  yapılandırma başvurusuna istinaden ödeme planının tebliğ edilmesinin ardından 30/4/2014 ve öncesi süreye ilişkin yeni bir cezanın 2/2/2015 tarihinden önce tebliğ edilmesi halinde, bu cezanın da yapılandırma kapsamına dahil edilmesi amacıyla ödeme planının hazırlandığı sosyal güvenlik merkezine müracaat edilmesi gerekecektir.

  6552 yasada 2014/Nisan ve önceki aylara ilişkin prim borçlarının yapılandırma kapsamına alınabilmesi için 10/9/2014 veya öncesinde tahakkuk etmiş olma şartı aranılmıştır. Bu şart doğrultusunda 2014/26 sayılı Genelgede, yasanın yürürlüğe girdiği 11/9/2014 ve sonrasında düzenlenen denetim raporları veya 11/9/2014 ve sonrasında kesinleşen mahkeme kararları ya da 11/9/2014 ve sonrasında resmi kurum ve kuruluşlardan alınman yazılara istinaden düzenlenen aylık prim ve hizmet belgeleri 2014/Nisan ve önceki aylara ilişkin olsa dahi, bu nitelikteki belgelerden kaynaklanan prim borçlarının yapılandırma kapsamına alınmayacağı açıklanmıştır.

  Hal böyle olmakla birlikte uygulamada, 11/9/2014 sonrasında düzenlenen denetim raporları/kesinleşen mahkeme kararları/alınan resmi kurum ve kuruluşların yazılarına istinaden düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk eden prim borçları ile birlikte idari para cezalarının da yapılandırma kapsamına alınmayacağı şeklinde bir kanaat oluştuğu görülmektedir.            Ancak, 11/9/2014 sonrasında düzenlenen denetim raporları/kesinleşen mahkeme kararları/alınan resmi kurum ve kuruluşların yazılarına istinaden düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinden kaynaklanan prim borçları yapılandırma kapsamına alınmayacak olsa da 30/4/2014 tarihinde işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları 2/2/2015 tarihine kadar tebliğ edildiği takdirde başvuruda bulunmuş olmak kaydıyla yapılandırma kapsamına alınacaktır.

  Diğer taraftan, aylık prim ve hizmet belgelerinin verilme süresi takip eden ayın 23’ünde sona erdiğinden, özel sektör işverenlerince 2014/Mart ve önceki dönemlere ilişkin düzenlenen ve yasal süresi dışında Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinden kaynaklanan idari para cezası borçları yapılandırma kapsamına alınacak, buna karşın 2014/Nisan ve sonraki sürelere ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi dışında verilmesi halinde, idari para cezasına konu fiil 30/4/2014 sonrasında işlenmiş olacağından, bu cezalar yapılandırma kapsamına dahil edilmeyecektir.

  Eyüp Sabri DEMİRCİ

  Sosyal Güvenlik Kurumu İşverenler Daire Başkanlığı

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 06-01-2015 tarihinden beri 5754 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  24 Eylül 2018, Pazartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.26716.27846.26276.2878
  EUR7.37947.39277.37427.4038
  GBP8.26108.30408.25528.3165

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 5    
     Bugün : 613    
     Bu Ay : 323.876    
     Bu Yıl : 3.643.438    
     Toplam : 14.050.198    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats