Pratik Bilgiler
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • 2019 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • MALİ TATİL SONA ERDİ! SGK BİLDİRGELERİNİN VERİLME SÜRELERİNE DİKKAT

  5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunda 14/1/2016 tarihli ve 6661 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler sonrasında,

  1-Son günü malî tatile rastlayan kanun kapsamına giren süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılmakta,

  2- Malî tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler ise malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci gün sona ermiş sayılmaktadır.

  2017 yılında mali tatilin 1 Temmuz ila 20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşmesi nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken ve yasal verilme süresi;

  -1 Temmuz 2017 ila 20 Temmuz 2017 tarihleri arasında sona eren belge ve bildirgelerin yasal verilme süresi 27 Temmuz 2017 tarihine

  -21 Temmuz ila 25 Temmuz tarihleri arasında sona eren belge ve bildirgelerin yasal verilme süresi ise 25 Temmuz 2017 tarihine

  kadar uzamış bulunmaktadır.

  2017/Haziran ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinin verilme süresi 25/7/2017 Salı günü sona eriyor.

  Özel sektör işverenlerince düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal verilme süresi, belgenin ilişkin olduğu ayın 23’ünde sona ermektedir.

  Dolayısıyla 2017/Haziran ayına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin son verilme süresi her ne kadar 23/7/2017 tarihine tekabül etse de, 5604 sayılı Kanun uyarınca 20/7/2017 ila 25/7/2017 tarihleri arasında sona eren bildirim yükümlülüklerinin yasal verme süresi 25/7/2017 tarihinde sona erdiğinden, 2017/Haziran ayına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin son verilme süresi de 25/7/2017 Salı günü sona erecektir.

  Yasal verilme süresi 1 Temmuz ila 20 Temmuz arasında sona eren işe giriş ve işten ayrılış bildirgeleri ile işyeri bildirgeleri 27/7/2017 Perşembe gününe kadar verilebilecek.

  SGK’ya verilmesi gereken ve yasal verilme süresi 1 Temmuz 2017 ila 20 Temmuz 2017 tarihleri arasında sona eren belge ve bildirgelerin yasal verilme süresi 27 Temmuz 2017 tarihinde sona erdiğinden, yasal verilme süresi 1 Temmuz 2017 ila 20 Temmuz 2017 tarihleri arasında sona eren sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgeleri ile işyeri bildirgeleri de 27/7/2017 Perşembe gününe kadar verilebilecektir.

  Örneğin, 4/7/2017 tarihinde işe başlayan bir sigortalının işe giriş bildirgesinin verilme süresi her ne kadar 3/7/2017 tarihinde sona erse de, 3/7/2017 tarihinin 1-20 Temmuz 2017 tarihleri arasına rastlaması nedeniyle işe giriş bildirgesi 27/7/2017 tarihine kadar verilebilecektir.

  Yasal verilme süresi 21 Temmuz ila 25 Temmuz arasında sona eren işe giriş ve işten ayrılış bildirgeleri ile işyeri bildirgeleri 25/7/2017 Salı gününe kadar verilebilecek.

  SGK’ya verilmesi gereken ve yasal verilme süresi 21 Temmuz ila 25 Temmuz tarihleri arasında sona eren belge ve bildirgelerin yasal verilme süresi 25 Temmuz 2017 tarihinde sona erdiğinden, yasal verilme süresi 21 Temmuz 2017 ila 25 Temmuz 2017 tarihleri arasında sona eren işe giriş ve işten ayrılış bildirgeleri ile işyeri bildirgeleri 25/7/2017 Perşembe gününe kadar verilebilecektir.

  Örneğin, İlk defa 21/7/2017 tarihinde sigortalı çalıştırmaya başlayan bir işverence işyeri bildirgesinin en geç 21/7/2017 tarihine kadar verilmesi gerekmekte ise de, 21/7/2017 tarihinin 21-25 Temmuz 2017 tarihleri arasına rastlaması nedeniyle işyeri bildirgesi 25/7/2017 tarihine kadar verilebilecektir.

  İş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri mali tatil kapsamında değil.

  5604 sayılı Kanunun 2 maddesi uyarınca iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri mali tatil kapsamına alınmadığından, Temmuz ayı içinde meydana gelen iş kazalarının kazanının olduğu tarihten itibaren üç iş günü içinde SGK’ya bildirilmesi gerekiyor.

  2017/Mayıs ayına ait primlerin KDV iadesinden mahsup suretiyle ödenmesi halinde süre 27/7/2017 tarihinde sona eriyor.

  İşveren Uygulama Tebliği uyarınca prim borçlarının KDV iadesinden mahsup suretiyle ödenmesi halinde ödeme süresi yasal ödeme süresinin sona erdiği tarihi izleyen 20. günde sona ermektedir.

  Dolayısıyla 2017/Mayıs ayına ait primlerin KDV iadesinden mahsup suretiyle ödenmesi halinde ödeme süresi  her ne kadar 20/7/2017 tarihinde sona erse de, 20/7/2017 tarihinin mali tatile rastlaması nedeniyle son ödeme süresi 27/7/2017 tarihine uzayacaktır.

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 21-07-2017 tarihinden beri 5429 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  20 Ocak 2019, Pazar
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD5.34295.35265.33925.3606
  EUR6.09086.10186.08656.1109
  GBP6.90666.94266.90186.9530

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 14    
     Bugün : 1.117    
     Bu Ay : 267.621    
     Bu Yıl : 267.621    
     Toplam : 15.681.791    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats