Pratik Bilgiler
 • 2020 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  MALİ TATİL SGK PİŞMANLIK İNDİRİMİNİN SÜRESİNİ UZATIR MI ?

  5510 sayılı Kanunun 102. maddesinin ikinci fıkrasında  öngörülen cezaların,

  1-Belge veya bildirgenin ilgililerce kendiliğinden verilmiş olması,

  2-Yasal verilme süresi geçtikten sonra en geç otuz gün içinde verilmiş olması,

  3-Tebliğ edilen ceza tutarının 1/4’ünün 3/4’ünün tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi

  halinde kalan kısmı Sosyal Güvenlik Kurumunca terkin edilmektedir. Başka bir ifade ile ikinci fıkra kapsamına giren bir fiilden dolayı uygulanan 1.000,00 TL tutarındaki bir cezanın 15 gün içinde ödenecek olması halinde;

  1.000,00 / 4 * 1 = 250,00

  250,00 / 4  * 3 = 187,50 TL’si ödendiği takdirde, kalan 1.000,00 - 187,50= 812,50 TL’lik  kısmı (% 81,25’i) Kurumca terkin edilmektedir.

  102. maddenin ikinci fıkrasında  öngörülen cezalar neler?

  Uygulamada “Pişmanlık İndirimi” olarak adlandırılan ceza kapsamına:

  - 5510/4-1.a kapsamında çalıştırılan sigortalılara ilişkin işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin

  - İşyeri tescili nedeniyle düzenlenmesi gereken işyeri bildirgelerinin

  - 5510/4-1.b kapsamındaki sigortalılara ilişkin işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin

  - Kamu idarelerince, vazife malullüğüne sebep olan olayın,

  -Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar ve kanunla kurulan kurum ve kuruluşlarca, ihale yolu ile yaptırılan işleri üstlenenlerin ve bunların adreslerinin,

  - Kamu idareleri ile bankalarca sigortasız olduğu tespit edilen kişilerin,

  -Ticaret sicil memurluklarınca, şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini bildiren işverenlere ilişkin bildirimlerin,

  - Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince, yapı ruhsatı veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgilerin,

  -Geçici 20 nci madde kapsamındaki sigortalılara ilişkin sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin

  yasal süresi içinde bildirilmemesinden/verilmemesinden kaynaklanan fiiller girmektedir.

  Mali tatil 2015 yılında 1 Temmuz Çarşamba günü başlayıp 27 Temmuz Pazartesi günü sona ermektedir.

  5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca mali tatil,

  - Haziran ayının son gününün resmi tatile rastladığı yıllar haricinde, Temmuz ayının birinde,

  - Haziran ayının son gününün resmi tatile rastladığı yıllarda ise, Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günde

  başlayıp, Temmuz ayının yirmisinde sona ermektedir. Ayrıca, malî tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten kanuni ve idari süreler de, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılmaktadır.

  Bu bağlamda 2015 yılında mali tatil 1 Temmuz Çarşamba günü başlayıp 27 Temmuz Pazartesi günü sona erecektir.

  Yasal ödeme süresi 1/7/2015 ila 27/7/2015 tarihleri arasında sona eren idari para cezalarının son ödeme tarihi 27/7/2015’e kadar uzar.

  5510 sayılı Kanunun 102. maddesi uyarınca, idari para cezaları tebliğ etmekle tahakkuk etmekte ve bu cezaların tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük süre içinde ödenmesi gerekmektedir.

  Hal böyle olmakla birlikte tebliğ edilen idari para cezalarının son ödeme süresinin mali tatil içinde (1 ila 27 Temmuz 2015) kalması halinde, sözkonusu cezalar 27 Temmuz 2015 tarihine kadar (bu tarih dahil)  ödendiği takdirde süresi içinde ödenmiş kabul edilmektedir. Bu durumda, cezaya konu olan fiilin 102. maddenin ikinci fıkrası kapsamına giren şartları taşıması halinde hem pişmanlık indiriminden hem de peşin ödeme indiriminden  yararlanılabilecektir.

  Mali tatil pişmanlık indiriminden yararlanılmasına esas 30 günlük süreyi uzatmaz.

  5510 sayılı Kanunun 102. maddesinde öngörülen pişmanlık indiriminden yararlanabilmek için gerekli olan şartlardan biri de maddede belirtilen belgenin yasal verilme süresini izleyen 30 gün içinde verilmiş olmasıdır.

  Dolayısıyla belgenin sözkonusu 30 günlük süre içinde verilmesi halinde diğer şartlar da yerine getirildiği takdirde pişmanlık indiriminden yararlanılabilecektir.

  Buna karşın belgenin 30 günlük süre geçtikten sonra verilmesi halinde, 30 günlük sürenin son günü ile belgenin verildiği tarih mali tatil içinde kalsa dahi, pişmanlık indiriminden yararlanılması mümkün olamayacaktır.

  Örneğin, 10/6/2015 tarihinde işe başlayan bir sigortalıya ilişkin işe giriş bildirgesinin, Kuruma en geç 9/6/2015 tarihinde verilmesi gerekirken 9/7/2015 tarihinde verilmesi ve tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde hem pişmanlık indiriminden hem de erken ödeme indiriminden yararlanılabilecektir. Buna karşın belgenin 18/7/2015 tarihinde verildiği varsayıldığında, gerek 30 günlük sürenin sona erdiği tarih, gerekse belgenin Kuruma verildiği tarih mali tatil içinde kalsa da, belgenin ikinci fıkrada öngörülen 30 günlük süre aşıldıktan sonra verilmesi nedeniyle, tebliğ edilen ceza 15 günlük süre içinde ödense de pişmanlık indiriminden yararlanılması mümkün olamayacaktır.

   

  Eyüp Sabri DEMİRCİ

  Sosyal Güvenlik Kurumu

  İşverenler Prim Daire Başkanlığı Şube Müdürü

   

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 11-07-2015 tarihinden beri 7415 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  02 Temmuz 2020, Perşembe
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.84286.85526.83806.8654
  EUR7.72117.73507.71577.7466
  GBP8.54548.59008.53948.6029

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 41    
     Bugün : 10.506    
     Bu Ay : 22.920    
     Bu Yıl : 2.021.145    
     Toplam : 22.253.545    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats