Pratik Bilgiler
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • 2019 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLER İÇİN SERMAYENİN ASGARİ TUTARA YÜKSELTİLMESİNDE SÜRE DARALIYOR

  Eski 6762 Sayılı TTK , 272. Maddesi uyarınca anonim şirketlerde en az sermaye tutarı  50.000 TL, 507. Maddesi uyarınca limited şirket sermayesi en az 5.000 TL olmak zorundaydı.

  14.02.2011 tarih, 27846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren Yeni 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 332. Maddesi ile anonim şirketlerde en az sermaye tutarı 50.000 TL,  580. Madde gereğince limited şirketlerde 10.000 TL olacağı hüküm altına alınmıştır.

  14.02.2011 tarih, 27846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren, 6103 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 20. Maddesi ile anonim ve limited şirketlerin Türk Ticaret Kanunu’nun yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde sermayelerini TTK 332 ve 580. Maddelerinde belirtilen asgari tutarlara yükselmek zorunda oldukları, bu hükme uymayan şirketlerin infisah etmiş sayılacağı belirtilmiştir.

  6103 Sayılı Yasa 20/2. Maddesi uyarınca sermayenin asgari tutarlara yükseltilmesi için yapılacak genel kurullarda toplantı nisabı aranmayacaktır. Toplantıda mevcut oyların çoğunluğu ile karar alınabilecektir.  Şirketlerde imtiyazlı pay sahipleri varsa,  bu nitelikteki sermaye artışı için bu pay sahiplerinin onayına da gerek olmayacaktır.

  Sermayenin asgari tutara yükseltilmesi için 6103 Sayılı Yasanın 20. Maddesi ile belirlenen süre 14.02.2014 tarihinde sona ermektedir.

  15.11.2012 tarih, 28468 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anonim Ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine Ve Kuruluşu Ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine ilişkin Tebliğ’in 7. Maddesinde de Sermayeleri ellibin Türk Lirasının altında olan anonim şirketler ile onbin Türk Lirasından az olan limited şirketlerin sermayelerini, 14/2/2014 tarihine kadar bu miktarlara yükseltmeleri gerektiği, belirlenen süre içerisinde sermayelerini öngörülen tutarlara yükseltmeyen şirketlerin, bu sürenin sonunda infisah etmiş sayılacakları belirtilmiştir.

  Tebliğin 7/2. Maddesi uyarınca, Sermayelerini, 1/7/2012 tarihine kadar, mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 272 ve 507 nci maddeleri uyarınca Bakanlar Kurulunun 2001/3500 sayılı Kararı ile anonim ve limited şirketler için öngörülen asgari sermaye tutarına( beş bin ve ellibin) yükseltmeyen anonim ve limited şirketlerin de, 14.02.2014 tarihine kadar sermayelerini yeni asgari tutarlara (onbin ve ellibin) yükseltmeleri gerekmektedir.

  6103 Sayılı Yasa’nın 20/4. Maddesi ile Bakanlığa birer yıl olarak iki defa süre uzatma yetkisi verilmiş olup, Bakanlık süre uzatımına gitmediği takdirde, sermayelerini  14.02.214 tarihine kadar asgari tutara yükseltmeyen şirketler infisah etmiş sayılacaktır.

   

   

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 08-01-2014 tarihinden beri 8595 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  29 Şubat 2020, Cumartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.22596.23716.22166.2465
  EUR6.85926.87166.85446.8819
  GBP8.00688.04858.00128.0606

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 18    
     Bugün : 8.516    
     Bu Ay : 401.297    
     Bu Yıl : 836.187    
     Toplam : 21.068.587    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats