Pratik Bilgiler
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • 2019 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜRLER KURULU

  LİMİTED ŞİRKETLER’DE  MÜDÜRLER KURULU  BAŞKANI SEÇME ZORUNLULUĞU

   

  01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu limited şirketlerin yönetiminde müdürlerin kurul olarak çalışmasını benimsemiştir.

  624.madde limited şirketlerde, müdürlerin birden fazla olmaları halinde onların bir kurul olduğunu belirterek yönetim kuruluna özgü bir işleyiş kuralını hükme bağlamıştır.( Madde gerekçesi)

  Yeni TTK’nun Limited Şirket Müdürler başlıklı 623.maddesinin 1.fıkrası;

   ‘’Şirketin yönetimi ve temsili şirket sözleşmesi ile düzenlenir. Şirketin sözleşmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebilir. En azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir.’’hükmünü;

   müdürlerin birden fazla olma halini düzenleyen 624.maddesinin 1.fıkrası,

  ‘’ Şirketin birden fazla müdürünün bulunması hâlinde, bunlardan biri, şirketin ortağı olup olmadığına bakılmaksızın, genel kurul tarafından müdürler kurulu başkanı olarak atanır.’’ hükmünü,

  Genel kurulun yetkilerini düzenleyen 616. Madde,1.fıkrası, b bendi

  ‘‘1-Genel kurulun devredilemez yetkileri şunlardır:

  b-Müdürlerin atanmaları ve görevden alınmaları.’’ Hükmünü,

  Yürürlük tarihini düzenleyen 1534. Maddesi 1.fıkrası,

  ‘‘Kenar başlıkları metne dahil olan bu Kanun 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girer. 1524 üncü madde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl sonra yürürlüğe girer. Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun hükümleri saklıdır.’’ hükmünü taşımaktadır.

  6103 Sayılı Türk Ticaret Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 25.maddesinde ise;

  ’Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan anonim şirket yönetim kurulları ile limited şirket müdürleri, görevden alınmaları veya yönetim kurulu üyeliğinin başka bir sebeple boşalması hâli hariç, sürelerinin sonuna kadar görevlerine devam ederler. Ancak, tüzel kişinin temsilcisi olarak üye seçilmiş bulunan gerçek kişinin, Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde istifa etmesi, onun yerine tüzel kişinin ya da başkasının seçilmesi gerekir. Tüm ortakların hep birlikte müdür sıfatıyla şirket işlerini idare ve şirketi temsil ettiği limited şirketlerde de aynı üç aylık süre içinde Türk Ticaret Kanununun 623 üncü maddesi hükmünün gereği yerine getirilir…’’ hükmü bulunmaktadır.

   

  Yasal düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde;

  1-Şirketin yönetim ve temsilinin şirket sözleşmesi ile düzenlenmesi gerekir.

   2-Şirket müdürlerini seçmek ve görevden almak genel kurulun yetkisindedir.

   3-Limited şirketlere bir veya birden fazla müdür seçilebilir.

  4-Dışarıdan müdür atanabilir ancak; en azından bir ortağın şirketi yönetim ve temsil hakkının bulunması gerekmektedir.(623/1 son cümle) Bu durumda dışarıdan birisi tek başına limited şirkete müdür olarak atanamayacaktır. Çünkü maddede ‘‘en azından bir ortağın yönetim ve temsil hakkının bulunması gerekir’’ ifadesi kullanılarak emredici nitelikte düzenleme getirilmiştir.

  5-Birden fazla müdür bulunması halinde, bu müdürlerden birisinin genel kurul tarafından müdürler kurulu başkanı olarak seçilmesi gerekir.

  6-Yeni yasanın yürürlüğe girdiği 1 Temmuz 2012 tarihinde görevde bulunan limited şirket müdürleri kural olarak sürelerinin sonuna kadar görevlerinde kalırlar. Ancak, tüm ortakların müdür sıfatı ile şirket işlerini idare ve temsil ettiği limited şirketlerde, 30-09-2012 tarihine kadar yeniden müdür seçilmesi gerekmektedir.

  7-1 Temmuz 2012 tarihinde görevde bulunan müdürlerin, sürelerinin  sonuna kadar görevde kalmalarının mümkün olduğu limited şirketlerde, birden fazla müdür bulunması halinde, 624. Madde gereğince bir müdürler kurulu başkanı seçmek gerekecek midir sorusuna bizim yorumumuz şu şekildedir:

  624. madde 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Yürürlükte bulunan bir maddenin uygulanması gerekir. Bu halde birden fazla müdür bulunan limited şirketlerde genel kurul toplanarak bir müdürler kurulu başkanı seçmelidir.

  8-Müdürler kurulunda çoğunlukla karar alınır. Oylarda eşitlik bulunması halinde başkanın oyu üstün sayılır. (624/3)

  9-Müdürler kurulunun karar alması, müdürler kurulu başkanının oyunun üstün sayılması konusunda şirket sözleşmesi ile farklı düzenlemeler getirilebilir. (624/3) Ancak şirket sözleşmesinde bu hususta bir düzenleme olmazsa, kanun hükmü, yani ‘‘oylarda eşitlik olması halinde müdürler kurulu başkanının oyu üstün kabul edilir’’  kuralı uygulanacaktır.

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 17-09-2012 tarihinden beri 11766 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  04 Nisan 2020, Cumartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.69036.70246.68576.7124
  EUR7.22797.24097.22287.2518
  GBP8.22288.26578.21708.2781

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 18    
     Bugün : 7.233    
     Bu Ay : 62.665    
     Bu Yıl : 1.221.237    
     Toplam : 21.453.637    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats