Pratik Bilgiler
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • 2019 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLERİ İÇİN 30.09.2012 TARİHİNİN ÖNEMİ

  6103 Sayılı Türk Ticaret Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 25.maddesinde ;
  ‘’Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan anonim şirket yönetim kurulları ile limited şirket müdürleri, görevden alınmaları veya yönetim kurulu üyeliğinin başka bir sebeple boşalması hâli hariç, sürelerinin sonuna kadar görevlerine devam ederler. Ancak, tüzel kişinin temsilcisi olarak üye seçilmiş bulunan gerçek kişinin, Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde istifa etmesi, onun yerine tüzel kişinin ya da başkasının seçilmesi gerekir. Tüm ortakların hep birlikte müdür sıfatıyla şirket işlerini idare ve şirketi temsil ettiği limited şirketlerde de aynı üç aylık süre içinde Türk Ticaret Kanununun 623 üncü maddesi hükmünün gereği yerine getirilir…’’ hükmü bulunmaktadır.
  6102 Sayılı yeni TTK 01-07-2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
  Tüm ortakların müdür olduğu limited şirketlerde, 30-09-2012 tarihine kadar yeni müdür atanması gerekmektedir. Çünkü kanunla tanınan 3 aylık süre 30-09-2012 tarihinde sona ermektedir. Bu atama yapılmadığı takdirde yetkisiz temsil söz konusu olabilecektir ki bu da şirketlere sıkıntı yaratacaktır. Zira ticaret sicil müdürlükleri 30 Eylül 2012 tarihinden sonra temsil belgesi verilmeyeceği konusunda uyarılara başlamıştır.Şirket sözleşmesinde veya sonradan ortaklar kurul kararı ile isimleri belirlenmek suretiyle müdür ataması yapılmış ise (tüm ortaklar bile müdür olsa) yeniden seçim yapılmasına gerek yoktur.Yeni müdür seçimi sadece eski TTK 540-1 maddesi gereğince isim belirterek müdür ataması yapılmadığı için tüm ortakların otomatik olarak müdür sıfatıyla görev yaptığı şirketler için söz konusudur.Yeni yapılacak seçimde birden fazla müdür atanması halinde bunlardan birinin Müdürler Kurul Başkanı seçilmesi gerektiği tabiidir.
  Tüm ortakların müdür olmadığı limited şirketlerde, görevde bulunan müdürler görev sürelerinin sonuna kadar görevde kalabilirler. Ancak bu durumda da şirketi temsil eden birden fazla müdür varsa, genel kurulun toplanması ve bir müdürler kurulu başkanı ataması gerekmektedir. Çünkü TTK 624 maddesi bunu emretmektedir. Bu madde 01-07-2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yukarıda bahsedilen tüm ortakların müdür olarak görev yaptığı şirketlerde 3 aylık sürede yeni müdür atanmasının bununla ilgisi yoktur. Bu atama kararının da ticaret sicilde tescil ve ilanı gerekmektedir.
  Müdürler kurulu çoğunlukla karar alabilir. Oylarda eşitlik olması halinde müdürler kurulu başkanın oyu üstün sayılır. (624/3) Bu şekilde başkanın oyuna üstünlük tanınmak istenmiyorsa mutlaka ana sözleşme değişikliği yapmak ve sözleşmeye kanunda yazanın aksine bir hüküm koymak gerekmektedir. Müdürler Kurulu Başkanının yetkisine ilişkin özel bir düzenleme yapılmazsa (müdürler kurul başkanının oyu eşitlik halinde üstün sayılmaz gibi) kanun hükmü uygulanacaktır.
  Aşağıda bunun için örnek karar yer almaktadır.
  TOPLANTI TARİHİ                    :
  TOPLANTI SIRA NO                  : 
  TOPLANTIYA KATILANLAR :
  KARARIN KONUSU                   : TTK 623.Maddesi uyarınca Şirket Müdürlerinin seçimi,Ana sözleşmenin Şirketin İdaresi Başlıklı Maddesinin Tadili hakkında.
  KARARIN METNİ
  Şirket Genel Kurulu Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.
              1 ) Şirket müdürlüğüne ………..ve………..aşağıda belirtilen yetkilerle …….. süre ile münferiden /müştereken atacakları imzaları ile yetkili olmalarına,şirket müdürler kurulu başkanığına ..................'nın  atanmasına.
              …………………………………..
  2) Ana sözleşmenin Şirketin İdaresi başlıklı …Maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine
  Yeni Metin
  Madde 8
  Şirketin İdaresi
  Şirketin yönetimi ve temsili genel kurulca seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.Birden fazla müdür olması halinde bunlardan birisi ortak olup olmadığına bakılmaksızın genel kurul tarafından müdürler kurulu başkanı olarak atanır.Müdürler kurulu çoğunlukla karar alır, eşitlik halinde başkanın oyu üstün sayılmaz.
   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 21-09-2012 tarihinden beri 7778 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  04 Nisan 2020, Cumartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.69036.70246.68576.7124
  EUR7.22797.24097.22287.2518
  GBP8.22288.26578.21708.2781

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 8    
     Bugün : 7.233    
     Bu Ay : 62.665    
     Bu Yıl : 1.221.237    
     Toplam : 21.453.637    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats