Pratik Bilgiler
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • 2019 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • KİMLİK BİLDİRME KANUNU VE İŞVERENLERİN ÇALIŞANLARIYLA İLGİLİ BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

  1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu kapsamında işyerleri, çalışanlarının kimliklerini tespit etmek ve kolluk kuvvetlerine bildirmek zorundadır.  Bu bildirimi, iş yerinin sorumlu işleticisi,  Kimlik Bildirme Belgesi doldurarak üç gün içerisinde yapmalıdır. Kanunun altıncı maddesinde bu yükümlülük belirtilmiştir.

  “Madde 6 – Şehir, kasaba ve köy sınırları içindeki;

  a) (Mülga: 25/4/2006 – 5490/71 md.)

  b) Bu Kanunun ikinci maddesinde sayılanlar dışında kalan her çeşit ticaret ve sanat amacı

  güden iş yerlerinde çalışanlar ve buralarda her türlü barındırmalar için iş yerlerinin sorumlu işleticisi;

  c) Öğrenci yurtları ve benzeri yerlerde çalışanlar ile bu yerlerde kalmakta olan öğrenciler

  için o yerin sorumlu işleticisi; tarafından örneğine uygun kimlik belgesi doldurularak

  üç gün içinde genel kolluk örgütüne verilmesi zorunludur.

  Konutun değiştirilmesi veya (b) ve (c) bentlerinde sayılan konut, iş yeri ve yurtlarda

  çalışmakta veya barınmakta olanların ayrılmaları halinde de, yukarıdaki şekil ve süre içinde

  bildirim belgesi gereklidir.

  Kimlik bildirimleri, mahalli kolluk örgütüne verilmeden evvel mahalle veya köy muhtarına onaylatılır.”

   Yönetmeliğin sekizinci maddesinde de  kanunla belirlenen yükümlülük tekrarlanmış ve iş yeri sorumlu işleticisinin, sürekli veya geçici çalıştırılan kimselerin kimliklerini, Yönetmelik ekinde bulunan ÇALIŞANLARA AİT KİMLİK BİLDİRME BELGESİ (Form: 2) den iki örnek düzenlenerek en yakın genel kolluk örgütüne bildirmesi gerektiği belirtilmiştir.

  Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması Hakkında Yönetmelik, 3. Maddesine göre, en yakın yetkili genel kolluk örgütü, tesis, iş yeri veya konutun bulunduğu yerin sürekli olarak genel güvenliğini sağlayan polis veya jandarma karakollarını   ifade etmektedir.

  Üç günlük sürenin başlama ve bitişi de yine aynı yönetmeliğin 4. Maddesinde “Üç gün deyimi; işe başlama veya geliş veya ayrılmanın vuku bulduğu saatten itibaren işlemeye başlayan 72 saatlik,
  süreyi kapsar.”
   Şeklinde belirtilmiştir.

  Bu çerçevede, ÇALIŞANLARA AİT KİMLİK BİLDİRME BELGESİ (Form: 2)kullanılmak suretiyle çalışanların en yakın polis veya jandarma karakoluna bildirilmesi gerekmektedir.

  İşe başlama aşamasında genel kolluk örgütüne verilmiş olan Çalışanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi’nin (Form: 2) imzalı bir örneği işyerleri tarafından saklanacaktır. 

  Çalışanın işten ayrılması durumunda ise, belgenin ayrılışla ilgili bölümlerinin (ayrılış tarihi ve imza) doldurularak, belgelerin verilmesindeki sürelere uyulmak suretiyle yetkili genel kolluk örgütüne tekrar bildirimde bulunulması gerekmektedir. 

  İşyerleri, kendilerinde kalan belge örneklerini kolluk örgütünden alacakları kısımla birlikte üç yıl süre ile saklayacaktır. 

  1774 sayılı Kanunun 17.maddesi,  6.maddedeki yükümlülüklere aykırı hareket edenlerin idari para cezası ile cezalandırılacağını belirtmektedir. İdari para cezası, 2018 itibariyle 35 Türk Lirası’dır.

  Kabahatler Kanunu’nun 20.maddesi soruşturma zamanaşımı süresini belirtmekte ve kabahate ilişkin tanımdaki fiilin işlenmesiyle veya neticenin gerçekleşmesiyle işlemeye başlayacağını ve idari para cezası tutarına göre üç, dört veya beş yıl olacağını belirtir.

  “MADDE 20.- (1) Soruşturma zamanaşımının dolması halinde kabahatten dolayı kişi hakkında idari para cezasına karar verilemez.

  (Değişik 2. fıkra: 5560 - 6.12.2006 / m.33) (2) Soruşturma zamanaşımı süresi;

  a) Yüzbin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasını gerektiren kabahatlerde beş,

  b) Ellibin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasını gerektiren kabahatlerde dört,

  c) Ellibin Türk Lirasından az idari para cezasını gerektiren kabahatlerde üç,

  yıldır. ……………….

  (4) Zamanaşımı süresi, kabahate ilişkin tanımdaki fiilin işlenmesiyle veya neticenin gerçekleşmesiyle işlemeye başlar.”

   Sonuç olarak Kimlik Bildirme Kanunu ve ilgili yönetmelik gereğince işyerleri, çalışanların kimliklerini işe başlama tarihinden itibaren üç gün içerisinde kolluk kuvvetlerine bildirmesi gerekmektedir. Bu bildirimi yapmamanın cezası 35 Türk Lirasıdır. Kabahatler Kanunu gereğince soruşturma zamanaşımı süresi 3 yıldır. İdari para cezasına muhatap olmamak, gerekse SGK tarafından kayıt dışı istihdamla mücadele için bu kayıtların kullanıldığı gözetilerek bildirimde bulunulması, bildirim formuna işe başlama tarihinin işyeri kayıtlarına uygun olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

  Aktan GÜLBENK

   

  ÇALIŞAN FORMUNA ULAŞMAK İÇİN BURAYI TIKLAYINIZ.

   

   

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 03-08-2018 tarihinden beri 4502 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  16 Temmuz 2019, Salı
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD5.69165.70195.68775.7104
  EUR6.40886.42036.40436.4300
  GBP7.12387.16097.11887.1717

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 14    
     Bugün : 602    
     Bu Ay : 198.761    
     Bu Yıl : 2.639.183    
     Toplam : 18.053.353    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats