Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • KİMLİK BİLDİRME KANUNU KAPSAMINDA SİGORTALILARIN İŞE BAŞLAMA VE AYRILIŞ BİLDİRİMLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞE DİKKAT

  1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun Ek 2. maddesi uyarınca sürekli veya geçici olarak çalışanlara ait kimlik bilgileri, genel kolluk kuvvetlerince SGK’ya düzenli aralıklarla bildirilmektedir.

  SGK, kolluk kuvvetlerince yapılan bu bildirimlerde çalışmaya başladığı belirtilen kişilerin sigortalı olarak bildirilip bildirilmediğini, bildirilmiş ise çalışmaya başladıkları tarihte bir eksiklik olup olmadığını   kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında kontrol etmektedir. Sigortasız çalıştırıldığı veya sigortası sonradan yapıldığı anlaşılan kişilerle ilgili olarak bu kişileri çalıştıranlara idari para cezası uygulamakta, prim teşviklerinden yararlanmalarına bir ay (üç yıl içinde tekrarı halinde bir yıl) süreyle yasaklamakta, prim borcu tahakkuk ettirmekte ve gerekirse denetime sevk etmektedir.

  Uygulama 2015/25 sayılı Genelgeyle başladı.

  Kimlik Bildirme Kanunu kapsamında yapılacak işlemler ilk defa 2015/25 sayılı Genelgede açıklanmıştır.

  Genelgede, çalışanların kolluk kuvvetlerine bildiriminin yapıldığı “Çalışanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi (Form-2)” nin işverence onaylandığı tarihin sigortalının işe başlama tarihi olarak kabul edileceği açıklanmıştır. Dolayısıyla yeni işe alınan işçi için düzenlenen Form 2 nin işverence onaylandığı tarih ile SGK’ya işe giriş bildirgesiyle beyan edilen işe başlama tarihi aynı ise SGK’ya yapılan bildirimler doğru olarak kabul edilmiştir.

  2017/19 sayılı Genelgeyle Form-2 nin onaylandığı tarihten sonraki 10 gün içinde yapılan bildirimler de doğru olarak kabul edildi.

   SGK, çalışanların Kimlik Bildirme Belgesinin (Form-2) işverence onaylandığı tarih itibariyle çalışmaya başladığının kabul edilmesine dair uygulamasını 2017/19 sayılı Genelgesiyle değiştirmiştir.

  2017/19 sayılı Genelgede, Kimlik bildirme formu-2’nin işverence onaylandığı tarihi takip eden gün ile yasal süresinde olmak şartıyla Kuruma verilmiş işe giriş bildirgesinde belirtilen işe başlama tarihi arasında 10 gün veya daha az bir sürenin bulunması halinde, işe giriş bildirgesinde yer alan işe başlama tarihi esas alınarak işlemler yürütülecektir, şeklinde açıklama yapılmıştır.

  Buna göre, kimlik bildirme formunda işçilerinden birini 2/4/2017 tarihi itibariyle çalışmaya başladığını beyan eden ve sözkonusu formu (Form-2)  3/4/2017 tarihi itibariyle onaylayarak kolluk kuvvetlerine ibraz eden bir işveren, bu işçisine ait işe giriş bildirgesinde işe başlama tarihini 13/4/2017 günü olarak beyan edip SGK’ya yasal süresi içinde verdiği takdirde, SGK tarafından işçinin işe başlama bildirimi doğru olarak kabul edilecektir.

  İşten ayrılış bildirimleri için de uygulama aynı şekilde olacak.

  2017/19 sayılı Genelgede, çalışanların işe başlama bildirimlerinde yapılan düzenlemelere paralel olarak işten ayrılış bildirimlerinde de aynı şekilde değişikliğe gidilmiştir.

  Genelgeye göre, yasal süresinde olmak şartıyla Kuruma verilmiş işten ayrılış bildirgesinde belirtilen işten ayrılış tarihi ile kimlik bildirme formu 2’nin işverence onaylandığı tarihten önceki gün arasında 10 gün veya daha az bir sürenin bulunması halinde işten ayrılış bildirgesinde yer alan işten ayrılış tarihi esas alınarak işlemler yürütülecektir.

  Buna göre 1/4/2017 tarihinde işten ayrılan bir çalışanı için işten ayrıldığına ilişkin kimlik bildirme formu-2’yi 3/4/2017 tarihi itibariyle onaylayarak kolluk kuvvetlerine sunan bir işveren, sözkonusu çalışanının 24/3/2017 tarihi itibariyle işten ayrıldığına dair işten ayrılış bildirgesini yasal süresi içinde SGK’ya verdiği takdirde işten ayrılış bildirgesindeki işten ayrılış tarihi doğru kabul edilecektir.

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 10-05-2017 tarihinden beri 4861 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  25 Eylül 2018, Salı
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.22876.23996.22446.2493
  EUR7.32347.33667.31827.3476
  GBP8.15658.19908.15088.2113

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 2    
     Bugün : 602    
     Bu Ay : 337.900    
     Bu Yıl : 3.657.462    
     Toplam : 14.064.222    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats