Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • İŞVERENLER YENİ PRİM TEŞVİKİNİ KAÇIRMAYIN

  14/4/2016 tarihli ve 6704 sayılı Kanunun 11. maddesi ile işverenlere yeni bir sigorta prim teşviki daha getiriliyor.

  3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa eklenen ek 5. maddede öngörülen teşvik kapsamında sigortalıların asgari ücrete kadar olan sigorta primi işveren hissesinin tamamı bir yıl boyunca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından karşılanacak.

  Ayrıca teşvikten yararlanma süresinin bir yıl süreyle uzatılması hususunda Bakanlar Kuruluna da yetki verilmiş.

  Teşvikten yararlanma şartları

  Torba kanunda yer alan yeni teşvikten yararlanılabilmesi için;

  1-İşyerinin;

  - Özel sektör işverenlerine ait olması,

  -Sosyal Güvenlik Kurumuna yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmaması veya bulunmakla birlikte bu borçlarının tecil ve taksitlendirilmiş ya da yapılandırılmış olması,

  - Yeni işe alınan işçinin işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılındaki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması,

  -Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması,

  2- Sigortalının;

  -İşe başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu tarafından belirlenen nakdî düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede yaşıyor olması,

  -İşe başladığı tarihten önce 5510 sayılı Kanunun 60/c kapsamında genel sağlık sigortalısı olması,

  -Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasında olması,

  Gerekiyor.

  Kayıt dışı sigortalı çalıştırdığı tespit edilen işletmeler teşvikten yararlanamayacak.

  Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işverenler bir yıl süreyle teşvikten yararlanamayacaklardır.

  İhale konusu iş üstlenen işletmeler teşvikten yararlanamayacak.

  3294 sayılı Kanuna eklenen ek 5. maddede öngörülen teşvikten 5335 sayılı sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlar ile bu işyerlerinin yaptırdığı alım ve yapım işlerini yapan işletmeler yararlanamayacaklardır. Ayrıca teşvik kapsamına giren işletmelerde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışan ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında teşvik hükümleri uygulanmayacaktır.

  Yararlanılacak teşvik tutarı

  Kapsama giren sigortalıların asgari ücrete kadar olan sigorta primi işveren hissesinin tamamı bir yıl boyunca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından karşılanacaktır.

  Bu durumda brüt 1.647 TL ücret alan bir sigortalının;

  1.647 X 20,5 / 100 = 337,64 TL tutarındaki sigorta primi teşvik kapsamında Devlet tarafından karşılanacak,

  1.647 X 17 / 100 = 279,99 TL tutarındaki  (% 14) sigorta primi ve (% 3) işsizlik sigortası primi

  işveren tarafından ödenecektir.

  Nakdi yardımlardan yararlanan vatandaşlardan çalışabilir durumunda olanları Türkiye İş Kurumu tarafından teklif edilen işi üçüncü kez kabul etmedikleri takdirde nakdi yardımları kesilecek.

  3294 sayılı Kanuna ilave edilen Ek 5. maddede nakdi yardımlardan yararlanan ve çalışabilir durumda olan vatandaşların istihdama kazandırılması hususunda da bir düzenleme yapılmış.

  Yapılan düzenleme sonrasında;

  1- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu tarafından belirlenen nakdî düzenli sosyal yardımlardan işe başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında bulunanlardan çalışabilir durumda olanlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından bütünleşik sosyal yardım sistemi üzerinden Türkiye İş Kurumu sistemine kaydedilecek.

  2- Bu kişiler Türkiye İş Kurumu tarafından mesleki eğitime veya diğer aktif iş gücü programlarına tabi tutulacak.

  3-Mesleki eğitimi veya aktif iş gücü programlarını ya da Türkiye İş Kurumu tarafından teklif edilen işi üçüncü kez kabul etmeyenlerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu tarafından belirlenen nakdî düzenli sosyal yardımları, durumun bütünleşik sosyal yardım sistemi üzerinden Türkiye İş Kurumu veri tabanından tespit edilmesini takip eden ay başından itibaren bir yıl süreyle kesilecek.

  S.M.M.M. Lütfi GÜLBENK

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 25-04-2016 tarihinden beri 8529 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  26 Eylül 2018, Çarşamba
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.12406.13506.11976.1442
  EUR7.20577.21877.20077.2295
  GBP8.03608.07798.03048.0901

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 1    
     Bugün : 917    
     Bu Ay : 352.247    
     Bu Yıl : 3.671.809    
     Toplam : 14.078.569    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats