Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • İŞVERENLER VE MESLEK MENSUPLARI DİKKAT! YENİ KANUNLA SGK UYGULAMALARINDA BİR ÇOK ŞEY DEĞİŞİYOR

  17 Temmuz 2016 tarihinde kabul edilen 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Maliye Bakanlığına verilen muhtasar beyanname ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgesi “Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi” adı altında tek belgede birleştirilmiştir.

  Bahse konu Kanun ile sadece iki belge birleştirilmekle bırakılmamış, kayıt dışı sigortalı çalıştıran işverenler aleyhine uygulanan idari para cezalarında önemli değişiklikler yapılmış, sigortalıların meslek adını ve kodunu gerçeğe aykırı olarak bildirdiği tespit edilenlere idari para cezası getirilmiş, ayrıca muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin defter kayıt ve belgelere uygun düzenlemeyen meslek mensupları işverenle birlikte sorumlu tutulmuşlardır.

  Kayıt dışı sigortalı çalıştıran işverenler için uygulanan idari para cezaları değişiyor.

  Düzenleme öncesinde, kayıt dışı sigortalı çalıştıran işverenler aleyhine, kaç sigortalı çalıştırıldığı üzerinde durulmaksızın, aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı kayıt dışı sigortalı çalıştırılan her bir ay için 2 asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanmaktaydı.

  Haliyle, 1 sigortalıyı kayıt dışı çalıştırana da 10 sigortalıyı kayıt dışı çalıştırana da aynı tutarda ceza uygulandığı için pek de adilane bir ceza sistemi olmadığı gerekçesiyle yıllardır eleştirilmekteydi. Yapılan değişiklikle bu adaletsizlik giderilmiş ve işlenen suçun ağırlığına göre ceza getirilmiştir.

  Yapılan değişiklikle  kayıt dışı sigortalı çalıştırdığı tespit edilen işverenler aleyhine

  a) Kamu idareleri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar hakkında asgari ücretin üç katını geçmemek üzere sigortalı başına aylık asgari ücret tutarında,

  b) Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar hakkında asgari ücretin iki katını geçmemek üzere sigortalı başına yarım asgari ücret tutarında,

  c) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar hakkında aylık asgari ücreti geçmemek üzere sigortalı başına asgari ücretin üçte biri tutarında,

  ç) Beyannamedeki her bir işyerinden bildirilen sigortalıların sadece prime esas kazançlarının eksik bildirildiğinin anlaşılması hâlinde ise beyannamenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık asgari ücretin onda birinden az, iki katından fazla olmamak üzere tespit edilen prime esas kazanç tutarında,

  idari para cezası getirilmiştir.

  Sigortalının meslek kodunu  gerçeğe aykırı olarak bildirdiği tespit edilenlere idari para cezası uygulanacak.

  6728 sayılı Kanunda,  ücretlerinin düşük bildirilmesinin önüne geçilmesi amacıyla sigortalının meslek adını ve kodunu gerçeğe aykırı bildiren işverenler de unutulmamış.

  5510 sayılı Yasanın 102. maddesine eklenen ”n” bendi ile Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası getirilmiştir.

  Muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini defter kayıt ve belgelere uygun düzenlemeyen meslek mensupları işverenlerle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulacaklar.

  6728  sayılı Kanunla  meslek mensuplarına  ayrıca sorumluluk verilmiştir. 5510 sayılı Kanunun  12 nci maddesinin ikinci fıkrasına  yapılan ilave ile,  5510 sayılı Kanun gereği internet, elektronik ve benzeri ortamda Kuruma gönderilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin defter ve kayıtlara ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından işverenlerle birlikte yazılı sözleşme ile yetki verilmiş serbest muhasebeci, serbest muhasebeci malî müşavir ve yeminli malî müşavirler de müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmuşlardır.

  S.M.M.M. Lütfi GÜLBENK

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 04-08-2016 tarihinden beri 5140 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  26 Eylül 2018, Çarşamba
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.12406.13506.11976.1442
  EUR7.20577.21877.20077.2295
  GBP8.03608.07798.03048.0901

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 3    
     Bugün : 917    
     Bu Ay : 352.247    
     Bu Yıl : 3.671.809    
     Toplam : 14.078.569    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats