Pratik Bilgiler
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • 2019 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • İŞVERENLER TOPLU İŞÇİ ÇIKARTMADA CEZAYA MUHATAP OLABİLİRSİNİZ

     İş Kanunu 29.maddesine göre işverenler  ekonomik, yapısal veya işin gerekleri sonucu toplu işçi çıkarmak istediğinde, bunu en az otuz gün önceden bir yazı ile işyeri sendika temsilcilerine, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüklerine bildirmekle yükümlü kılınmıştır.

  İşverenin toplu işçi çıkarma hükümlerine tabi olması için işyerinde en az 20 çalışanı olması gerekmektedir.

  İşyerinde çalışan işçi sayısı:                                                   

    a) 20 ile 100 işçi arasında ise, en az 10 işçinin,

    b) 101 ile 300 işçi arasında ise, en az yüzde on oranında işçinin,

    c) 301 ve daha fazla ise, en az 30 işçinin,

  İşine İş Kanunu 17 nci madde uyarınca (süreli fesih yani 04 kodu kullanılarak yapılan fesihler) ve bir aylık süre içinde aynı tarihte veya farklı tarihlerde son verilmesi toplu işçi çıkarma sayılır. Toplu işçi çıkarma hükümlerinin uygulanmasına esas işçi sayısının belirlenmesinde, işverenin Sosyal Güvenlik Kurumu’na kayıtlı her işyeri ayrı ayrı dikkate alınır.

  İş akdi feshi;

  - Mevsim ve kampanya işlerinde çalışan işçilerin işten çıkarılmaları hakkında, işten çıkarma bu işlerin niteliğine bağlı olarak yapılıyorsa ( 19 ve 20 çıkış kodları)

  - Deneme süreli sözleşmelerde iş sözleşmesinin deneme süresi içinde feshinde( 01 ve 02 çıkış kodları)

  - İşçinin işverenin başka bir işyerine nakli sebebiyle yapılan çıkışlar (16 nakil kodu )

  - İş sözleşmesi istifa ile işçi tarafından fesih ediliyorsa ( 03 çıkış kodu)

  - İş sözleşmesi işçi ve işveren arasında karşılıklı anlaşma ile(ikale)fesih ediliyorsa(22 çıkış kodu)

  - İşveren tarafından İş Kanunu 25.maddesi kapsamında haklı nedenlerle fesih ediliyorsa(26,27,28,29 çıkış kodları)

  bu çalışanlar, toplu işçi çıkarmaya ilişkin sayıların hesabında dikkate alınmaz. İşverenlerin / meslek mensuplarının  bu nedenle çalışanların işten çıkış bildirimlerinde işten çıkış kodunu gerçek duruma uygun olarak beyan etmesi önem arz etmektedir.

  Maddede ifade edilen bir aylık süre, takvim ayı olmayıp, en son işten çıkarılan işçinin çıkış tarihinden geriye doğru bir ayı ifade etmektedir.

  İşveren tarafından işçi çıkarılması ile ilgili sendika, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüklerine yapılacak bildirimlerde işçi çıkarmanın sebepleri, bundan etkilenecek işçi sayısı ve grupları ile işe son verme işlemlerinin hangi zaman diliminde gerçekleşeceğine ilişkin bilgilerin bulunması zorunludur.

  Fesih bildirimleri, işverenin toplu işçi çıkarma isteğini Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne  bildirmesinden otuz  gün sonra hüküm doğurur. İşveren toplu işçi çıkarmanın kesinleşmesinden itibaren altı ay içinde aynı nitelikteki iş için yeniden işçi almak istediği takdirde nitelikleri uygun olanları tercihen işe çağırır.

  İşverenler toplu işçi çıkarılmasına ilişkin prosedüre uysa bile bu durum çalışanların işe iade davası açmasına engel teşkil değildir.

  Toplu işçi çıkarma ile ilgili hükümlere aykırı hareket eden işverenlere  her işçi için 2018 yılında 693,00 TL idari para cezası uygulanacağı 4857 sayılı kanunun 100.maddesinde hüküm altına alınmıştır.

  Av.Esma GÜLBENK - S.M.M.M. Lütfi GÜLBENK

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 11-08-2018 tarihinden beri 1717 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  27 Mayıs 2019, Pazartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.06566.07666.06146.0857
  EUR6.78646.79866.78166.8088
  GBP7.68017.72027.67477.7317

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 28    
     Bugün : 893    
     Bu Ay : 365.512    
     Bu Yıl : 2.024.952    
     Toplam : 17.439.122    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats