Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • İŞVERENLER MESLEK MENSUPLARI DİKKAT! SGK UYGULAMALARINI DEĞİŞTİRDİ, CEZALI DURUMA DÜŞMEYİN

  Sosyal Güvenlik Kurumu bayram öncesi çıkardığı iki ayrı genelgeyle iki uygulamasını birden değiştirdi. Bu uygulamalardan biri, prim borçlarını katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle ödeyen işverenlerin borcu yoktur yazısı talepleriyle alakalı,  diğeri işverenlerce sigortalılara doğum günü, yılbaşı, bayram günleri, 25 inci 50 nci hizmet yılı gibi özel günlerde hediye mukabilinde verilen altınların prime esas kazanca dahil edilmesi ile alakalı.

  Prim borçları katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle ödeyen işverenlerin borcu yoktur yazısı talepleriyle ilgili yapılan değişiklik

  Özel sektör işverenlerince cari aylara ilişkin prim borçlarının ödeme süresi takip eden ayın sonunda bitmesine rağmen, katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle ödenecek olması halinde, yasal ödeme süresi yirmi gün daha uzatılmakta ve süre takip eden ayı izleyen ayın 20 nci günde sona ermektedir.

  Örneğin, 2016 Haziran ayına ilişkin prim borçlarının yasal ödeme süresi 31/7/2016 tarihinde sona ererken, katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle ödenecek olması halinde süre 20/8/2016 tarihinde sona ermektedir.

  Diğer taraftan, işverenlerce ihalelere katılmak üzere veya hak ediş ödemeleri sırasında Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak borcun bulunmadığına dair yazıların da ilgili makama ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu yazıların verilmesi sırasında Sosyal Güvenlik Kurumunca yalnızca yasal ödeme süresi geçmiş borçlar sorgulandığından, cari aylara ilişkin (ödeme süresi dolmamış) borçlar sorgulanmamaktadır. 

  Prim borçlarını katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle ödemek amacıyla vergi dairelerine başvuruda bulunmuş işverenlerin takip eden ayın sonu ile ilave 20 günlük süre arasında Sosyal Güvenlik Kurumundan prim borcu olmadığına yazı talep edildiği durumlarda , daha önceleri paranın Kurum hesaplarına intikal etmemiş olması nedeniyle borcu yoktur yazısı verilmemekteydi.

  Sosyal Güvenlik Kurumu 2016/13 sayılı Genelgesiyle uygulamasını değiştirmiş ve cari ay haricinde başka bir borcu bulunmayan işverenlerin prim borçlarını KDV iadesinden mahsup suretiyle ödeyecek olmaları halinde, cari aya ilişkin sigorta primleri için yasal ödeme süresinin bittiği tarihten itibaren takip eden ayın 1’i ila 20’si arasında geçecek süre içinde borcu yoktur yazısı talep etmeleri durumunda, cari aya ilişkin prim borçlarının takip eden ayın 20 sine kadar SGK hesaplarına aktarılacağına dair vergi dairesinden/saymanlıktan alacakları ıslak imzalı yazı ibraz etmeleri, ayrıca paranın takip eden 20 nci gününe kadar aktarılamaması halinde ihale tarihi itibariyle prim borçlarının bulunduğunu kabul ettiklerine dair taahhütname vermeleri koşuluyla, ayın 1’i ila 20’si arasında borcu yazısı verilebileceği yönünde uygulamayı değiştirmiştir.

  Sigortalılara verilen altınların prime esas kazanca dahil edilmesiyle ilgili yapılan değişiklik

  Sosyal Güvenlik Kurumu 2016/12 sayılı Genelgesinde, işverenlerce sigortalara sosyal amaçlı olarak bayram, yılbaşı, 25 inci 50 nci hizmet yılı gibi nedenlerle verilen çeyrek, yarım, tam altın bedellerinin sigorta primine esas kazanca dahil edilip edilemeyeceği hususunda yapmış oldukları hususi başvurularına,  daha önceleri altının parasal bir değerinin bulunmasına  ve tedavül edilebiliyor olmasına rağmen, kural olarak hayatın olağan akışında ödeme aracı olarak kullanılmadığı, parasal karşılığı olmasına karşılık altın ile yapılan bir ödemenin nakdi ödeme olarak kabul edilemeyeceği, haliyle ayni yardım olarak nitelendirilebileceği ve bu nedenle prime esas kazanca dahil edilemeyeceği yönünde görüşler verildiği belirtilmiştir.

  Ancak,  2016/12 sayılı Genelgede, altının günlük değerinin belli olması ve her an piyasada kolayca nakde çevrilebileceği ve tıpkı para gibi alışverişte kullanılabilecek bir ödeme aracı olması nedeniyle prime esas kazanca dahil edilmesi gerektiği belirtilerek uygulamada değişikliğe gidilmiştir.

  Diğer taraftan, daha önce altın bedellerinin prime tabi tutulmayacağı hususundaki görüş yazıları nedeniyle, altın bedellerinin prime tabi tutulması yönündeki değişikliğin 1 Haziran 2016 tarihinden itibaren uygulanacağı, dolayısıyla sigortalılara işverenlerce 1 Haziran 2016 tarihinden sonra verilen altınların, verildiği ayın son günündeki Merkez Bankası satışı kuru üzerinden hesaplanacak miktarının prime esas kazanca dahil edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

  Altın bedellerinin prime tabi tutulmadığının tespit edilmesi halinde karşılaşılacak cezalar

  Sigortalılara 1 Haziran 2016 tarihinden sonra verilen altın bedellerinin prime esas kazanca tabi tutulmadığının tespit edilmesi halinde Sosyal Güvenlik Kurumunca, aylık asgari ücretin 2 katı tutarında idari para cezası uygulanmakta, ayrıca sigorta primine esas tutulan kazancın eksik bildirilmesi nedeniyle asgari ücret desteğinden yararlanılmasına izin verilmemekte, daha önce verilmiş destek tutarları da faiziyle birlikte işverenlerden geri alınmaktadır.

  Bu nedenle geçtiğimiz günlerde kutladığımız Ramazan bayramında sigortalılara altın hediyesinde bulunmuş işverenlere ve meslek mensubu arkadaşlara, verdikleri altınların bedellerini prime esas kazanca dahil etmeleri hususunu önemle hatırlatırım.

  S.M.M.M. Lütfi GÜLBENK

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 11-07-2016 tarihinden beri 9035 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  26 Eylül 2018, Çarşamba
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.12406.13506.11976.1442
  EUR7.20577.21877.20077.2295
  GBP8.03608.07798.03048.0901

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 4    
     Bugün : 917    
     Bu Ay : 352.247    
     Bu Yıl : 3.671.809    
     Toplam : 14.078.569    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats