Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • İŞVERENLER DİKKAT! PRİM TEŞVİKLERİNDEN 1 YIL MAHRUMİYET CEZASI HAFİFLETİLİYOR

  TBMM’ne sunulan son torba yasada en göze çarpıcı maddelerden biri de hiç kuşkusuz kayıt dışı sigortalı çalıştırdıklarının tespit edilmesi nedeniyle prim teşviklerinden yararlanma hakkı bir yıl süreyle kısıtlanan işverenlere yönelik yapılan düzenlemeler gelmektedir.

  Kayıt dışı sigortalı çalıştırdığı tespit edilen işverenler için teşvik mahrumiyet cezasında neler değişiyor?

  Mevcut yasal düzenlemelere göre çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmeyen işverenlere teşviklerden bir yıl süreyle mahrumiyet cezası verilmektedir. Ancak bu cezaların kimi zaman telafisi çok ağır sonuçlar doğurduğu görülmüş olacak ki, yeni torba yasayla bu cezalarda da değişikliğe gidilmiştir.

  TBMM’ne sunulan torba yasaya göre, kayıt dışı sigortalı çalıştırdığı tespit edilen işverenlere ilk defa kayıt dışı sigortalı çalıştırdıklarının tespiti halinde teşviklerden mahrumiyet cezası bir yıldan bir aya düşürülmüştür. İlk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde yeniden kayıt dışı sigortalı çalıştırdıklarının tespiti halinde ise mahrumiyet cezası bir yıla çıkartılacaktır.

  Mahrumiyet cezasındaki istisnalara dikkat!

  Torba yasada, kayıt dışı sigortalı çalıştıran mükelleflere verilecek bir ay veya bir yıl süreli teşvik mahrumiyet cezasında da bazı istisnalar getirilmiştir.

  Beş kişiden fazla olmamak ve çalıştırılan toplam sigortalı sayısının %1’ini aşmamak koşuluyla, çalıştırılanların sigortalı olarak bildirilmediğinin veya bildirilen kişilerin fiilen çalışmadığının tespit edilmesi halinde teşvik mahrumiyet cezası uygulanmayacaktır.

  Buna göre 100 sigortalının çalıştırıldığı bir atölyede 1 sigortalının kayıt dışı olarak çalıştırıldığının tespiti halinde % 1’lik istisna kapsamına girdiğinden ve beş kişilik kontenjan da aşılmadığından teşviklerden yararlanılmaya devam edilecektir.

  Ancak 700 kişinin çalıştırıldığı bir fabrikada 6 sigortalının kayıt dışı çalıştırıldığının tespiti halinde, her ne kadar kayıt dışı çalıştırılan işçilerin sayının toplam işçi sayısına oranı % 1’ lik istisna kapsamında olsa da, kayıt dışı çalıştırılan işçi sayısı 5’den fazla olduğu için bu işletme teşvik mahrumiyet cezasına maruz kalacaktır.

  Daha önce bir yıllık mahrumiyet cezası almış ve cezası devam edenler de yeni yasadan yararlanacaklar.

  Torba yasada yapılan düzenlemeye göre kayıt dışı sigortalı çalıştırdıklarının tespit edilmesi nedeniyle prim teşviklerinden bir yıl süreyle mahrumiyet cezası alan ve bir yıllık yararlanamama süresi yasanın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle devam eden işyerleriyle ilgili yapılan tespitlerin, bu yasa kapsamında ilk tespit sayılacağına yer verilmiştir.

  Dolayısıyla kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığının tespit edilmesi nedeniyle teşviklerden bir yıl süreyle mahrumiyet cezası alan mükelleflerin bu cezaları yasanın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle devam ediyorsa (ilk defa kayıt dışı sigortalı çalıştırmış olmak kaydıyla), mahrumiyet cezaları bir aya düşürülecektir. Bir aylık cezayı da yasanın yürürlüğe girdiğinden tarihten önce çekmişlerse, bu mükellefler torba yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren teşviklerden yararlanmaya devam edebileceklerdir.

  Buna göre, 2016/Ekim ayından itibaren bir yıl süreyle teşviklerden mahrumiyet cezası alan bir mükellefin,  kayıt dışı sigortalı çalıştırma fiilini ilk defa işlemiş olması ve teşviklerden bir yıl süreli mahrumiyet cezasının da yasanın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle devam ediyor olması nedeniyle cezası bir aya düşürülecektir. Bir aya düşürülen cezayı da 2016/Ekim ayında çekmiş olduğundan, sözkonuısu işveren yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren prim teşviklerinden yararlanmaya devam edebilecektir.

  Cezası bir aya düşürülenler geriye yönelik olarak teşviklerden yararlanamayacaklar.

  Torba yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce bir yıllık mahrumiyet cezası almış olup mahrumiyet cezası bir aya düşürülen işverenlerle ilgili olarak yasada, “… maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlerde yararlanılmayan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden de yararlanılamaz.” Hükmüne yer  verilmiştir.

  Dolayısıyla mahrumiyet cezası bir aya düşürülen işverenlerin bir aylık mahrumiyet süresi ile yasanın yürürlüğe girdiği tarih arasında yararlanamamış oldukları teşviklerden geriye yönelik olarak yararlanmaları mümkün olamayacaktır.

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 26-02-2017 tarihinden beri 3651 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  26 Eylül 2018, Çarşamba
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.12406.13506.11976.1442
  EUR7.20577.21877.20077.2295
  GBP8.03608.07798.03048.0901

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 4    
     Bugün : 917    
     Bu Ay : 352.247    
     Bu Yıl : 3.671.809    
     Toplam : 14.078.569    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats