Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • İŞVERENLER DİKKAT! İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI SGK TEŞVİK SÜRESİ BİR YIL UZATILDI

  4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 15. maddesi ile 31/12/2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayan sigortalıları işe alan işverenlere, anılan maddede öngörülen şartlamaları kaydıyla 30 ila 48 ay arasında değişen sürelerde sigorta prim teşviki verilmektedir.

  Söz konusu maddede, 31/12/2016 tarihini birer yıl süreyle ve en çok 31/12/2018’e kadar erteleme konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir.

  Kanunda verilen bu yetkiye istinaden Bakanlar Kurulu, 24/12/2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve 2016/9643 sayılı Kararname eki Kararı ile, teşvikten yararlanılabilmesi için gerekli olan 31/12/2016 tarihine kadar işbaşı eğitimi programı eğitimlerine başlama şartını 31/12/2017 tarihine kadar uzatmıştır.

  Bakanlar Kurulu kararı ile ne değişti?

  Bakanlar Kurulunca söz konusu karar alınmadan önce, 4447/geçici 15. madde teşvikinden yararlanılabilmesi için yeni işe alınacak sigortalıların Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2016 tarihinden önce başlatılan iş başı eğitim programlarından birisini tamamlamış olmaları gerekiyordu. Başka bir ifadeyle iş başı eğitim programlarına 1/1/2017 tarihinde sonra başlayan sigortalılar bu programları bitirmiş olsalar dahi, bu sigortalıları işe alan işverenler geçici/15.maddede öngörülen teşvikten (31/12/2016 tarihine kadar başlamış olmaları şartı nedeniyle) yararlanamayacaklardı.

  Bakanlar Kurulunca alınan söz konusu karar sonrasında, iş başı eğitim kurslarını 31/12/2017 tarihine kadar başlayan sigortalılar bu programları tamamlamaları halinde, bu sigortalıları alan işletme sahipleri geçici 15. madde öngörülen teşvikten diğer şartları da sağlamaları kaydıyla yararlanmaları mümkün olabilecektir.

  Teşvikten yararlanma şartlarına dikkat!

  Bakanlar Kurulunca alınan kararla birlikte 4447/geçici 15. maddede öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için;

  Sigortalılar yönünden;

  - 31/12/2017 tarihine kadar işbaşı eğitim programını tamamlamış olmaları ve programını bitimini müteakip en geç üç ay içinde işe alınmış olmaları,

  - 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olmaları,

  - Tamamladıkları işbaşı eğitim programına ilişkin meslek alanında işe alınmaları,

  İşyerleri yönünden;

  -Özel sektör işverenlerine ait olması,

  - İşe alındıkları takvim yılından bir önceki takvim yılında işyerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılmaları, 

  - 06645 sayılı Kanun numarası ile düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,

  - Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

  - İşverenin geçmişe yönelik prim ve idari para cezası borçlarının bulunmaması,

  - İşyerinde kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması

  Gerekiyor

  Sigortalı başına ne kadar teşvik veriliyor?

  4447/geçici 15. maddenin birinci fıkrasında, kapsama giren sigortalıların 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uygulandıktan sonra kalan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait oranına göre ve aynı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan tutarın Fondan karşılanacağı öngörülmüştür.

  Buna göre kapsama giren sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin 06645 sayılı kanun numarası seçilerek düzenlenmesi halinde, öncelikle sigortalıların brüt kazançlarının tamamı üzerinden beş puanlık prim indirimi hesaplanacak, ardından sigortalının asgari ücrete olan kazançları üzerinden hesaplanan kalan sigorta prim işveren hissesine isabet eden primlerin tamamı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

  Örneğin, 4447/geçici 15. madde kapsamına giren bir sigortalının 2016/Aralık ayında 30 gün karşılığındaki brüt kazancının 2.500 TL olduğu düşünüldüğünde, 216/Aralık ayında 30 güne karşılık gelen asgari ücretin 1.647 TL olduğu da dikkate alınarak;

  2.500 X 5 /100 = 125 TL, beş puanlık indirim tutarı

  1.647 X 15,5 / 100 = 255,28 TL,  4447/geçici 15. madde teşviki olacaktır.

  Dolayısıyla 2.500 X 34,5 /100 =  862,50 TL tutarındaki sigorta priminin

  862,50 – 125 – 255,28 = 482,22 TL tutarındaki kısmı işveren tarafından ödenecektir.

  Sigortalının asgari ücretli olması durumunda 30 gün karşılığındaki brüt kazancının 1.647 TL olduğu düşünüldüğünde ise

  1.647 X 5 /100 = 82,35 TL, beş puanlık indirim tutarı

  1.647 X 15,5 / 100 = 255,28 TL,  4447/geçici 15. madde teşviki olacaktır.

  Dolayısıyla 1,647 X 34,5 /100 =  568,22 TL tutarındaki sigorta priminin

  568,22 – 82,35 – 255,28 = 230,59 TL tutarındaki kısmı işveren tarafından ödenecektir.

  S.M.M.M. Lütfi GÜLBENK

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 28-12-2016 tarihinden beri 8039 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  26 Eylül 2018, Çarşamba
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.12406.13506.11976.1442
  EUR7.20577.21877.20077.2295
  GBP8.03608.07798.03048.0901

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 1    
     Bugün : 917    
     Bu Ay : 352.247    
     Bu Yıl : 3.671.809    
     Toplam : 14.078.569    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats