Pratik Bilgiler
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • 2019 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • İŞVERENLER, ÇOK CAZİP OLAN BİR PRİM TEŞVİKİNDEN DAHA YARARLANABİLİRLER

  Bilindiği gibi, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50 nci maddesinde 5921 sayılı Kanunla yapılan düzenleme sonucunda, işverenlerin, işsizlik ödeneği almakta olan işçileri yeniden işe almaları halinde, kendilerine önemli ölçüde prim teşviki sağlanmıştır. Nitekim, ücretlerin asgari ücrete isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan;

  -Tamamı % 2 olan kısa vadeli sigorta prim oranının yüzde biri,

  - % 20 olan malullük, yaşlılık, ölüm sigorta primlerinin işçi ve işveren hisselerinin tamamı,

  - % 12,5 olan Genel sağlık sigortası priminin yine işçi ve işveren hisselerinin tamamı,

  Kalan işsizlik ödeneği süresince İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanmaktadır.

  Bunun için;

  1- İşsizlik ödeneği alanların; işe alındığı tarihten önceki aydan başlayarak işe alınan işyerine ait son altı aylık dönemde, aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması gerekmektedir.

  2- İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi, varsa işçinin prime esas kazancı ile asgari ücret arasındaki fark ve kısa vadeli sigorta kollarına ilişkin prim tutarı farkı ile işsizlik sigortası primlerini Sosyal Güvenlik Kurumuna ödemiş olmaları şarttır.

  3- Yukarıda da belirtildiği gibi, işverenlerin bu teşvikten yararlanabilmesi için, işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olan sigortalının, işsizlik ödeneği almaya hak kazanmadan önce son çalıştığı işverene ait işyeri haricindeki bir işyerinde işe başlamış olması gerekmektedir.

  4- Bilindiği gibi, sigortalılar,  hizmet akitlerinin sona ermesinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş ve işten ayrılmadan önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmaları kaydıyla işsizlik ödeneği almaya hak kazanmaktadır. Öte yandan, bahse konu sigorta primi teşvikinden, işsizlik ödeneği almaya hak kazanılmış bulunulan sürenin kalan kısmı için yararlanılabilmektedir.  Bu nedenle, sigortalıların işsizlik ödeneğinden yararlanma süreleri bitmeden işe alınmış olmaları gerekmektedir.

  5- Kanunda; bu düzenleme ile işverenlere sağlanan teşvik hükümlerinden, kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinde çalışanların yararlanamayacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla,  genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklar, bahse konu sigorta primi teşvikinden yararlanamayacaktır.

  Aynı şekilde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu Kanundan istisna olan alımlar ile uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan hizmet alımları ve yapım işlerini üstlenen işyerlerinin de bu teşvikten yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

  Sonuç;

  Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların dışında kalan işverenlere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50 nci maddesi ile sağlanan prim teşviklerinin uygulanmasına engel bir hüküm bulunmadığından, işsizlik ödeneği alanları yasada sayılan bu koşulları yerine getirmeleri kaydıyla çalıştıran işverenlerin bu teşvikten yararlanmaları, kendilerine önemli katkı sağlayacaktır.

  Hadi EYCE

  SGK Uzm.

  SGK E. Şube Müd.

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 27-02-2015 tarihinden beri 6159 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  20 Ocak 2019, Pazar
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD5.34295.35265.33925.3606
  EUR6.09086.10186.08656.1109
  GBP6.90666.94266.90186.9530

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 12    
     Bugün : 1.089    
     Bu Ay : 267.593    
     Bu Yıl : 267.593    
     Toplam : 15.681.763    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats